ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI

Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca Bilgisayar, Biyoloji, Temel Fizik, Uygulamalı Fizik, Kimya, Matematik, Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji ve Tarih dallarında ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI düzenlenmektedir.

Başvuru Süreci:

Proje başvuruları https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden 14 – 24 Ocak 2013 tarihleri arasında öğrenci tarafından online olarak yapılacaktır. İki öğrenci tarafından hazırlanan projelerde sisteme bir öğrenci giriş yapacak ve diğer öğrencinin bilgilerini de sisteme girecektir. Online başvuruda Proje Planı, Proje Özeti (özet 250 kelimeyi geçmemelidir) ve Proje Raporu PDF formatında sisteme yüklenecektir. Online başvuru yapıldıktan sonra sistemden alınacak proje başvuru çıktısına öğrenci/lerin son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yapıştırılarak, öğrenci/ler, danışman ve okul müdürlüğü tarafından imzalanacaktır. Başvuru formu ile birlikte Microsoft Word formatında kaydedilecek proje özeti, planı ve raporunu içeren CD, 25 Ocak 2013 tarihine kadar Bölge Koordinatörlüğü adresine gönderilecek veya elden teslim edilecektir (proje başvuruları TÜBİTAK’a gönderilmeyecektir).

Önemli Hususlar
Eksik veya yanlış bilgi ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde online başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış projeler kabul edilmeyecektir.

Yarışmada jüri kararı esastır.

Başvuru Koşulları:
•Yarışmaya, Türkiye ve K.K.T.C.’de öğrenim gören tüm ortaöğretim öğrencileri katılabilir.
•Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.
•Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.
•Yarışmaya gönderilecek projelerin 2013 yılı “Proje Yarışmaları Kitapçığı”nda bulunan “Proje Rehberi”ne(*) göre hazırlanması gerekir.
•Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu belirlenen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan eleneceklerdir.
•2013 yılı “Enerji Verimliliği” proje yarışmasına katılanlar, aynı projeyle bu yarışmaya da katılırlar ise her iki yarışmadan da diskalifiye edilirler.
•Bu koşullara uymayan projeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

(*)Proje rehberine www.projeyarismasi.org, online başvuru formuna https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru Tarihleri

Sistem üzerinden 14 Ocak 2013 tarihinde başvurular başlayacak ve 24 Ocak 2013 tarihinde sona erecektir. Islak imzalı online başvuru formları ve proje özet, plan ve raporunu içeren CD en geç 25 Ocak 2013 tarihinde saat 17:00’e kadar Bölge Koordinatörlüğü adresinde olmalıdır.

Proje Rehberi
..

Proje Rehberi, TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması’na katılacak öğrencilere yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Proje çalışması yapan öğrencilerin başvuruda bulunmadan önce bu rehberi baştan sona dikkatle okumaları kendileri için çok yararlı olacaktır.

Ülkemiz genelinde düzenlenen böyle bir yarışmaya katılacakların, çalışmalarının her aşamasında benzer şekilde davranmaları ve konulan ilkelere uymaları herşeyden önce kendilerine kolaylık sağlayacak ve çalışmalarının en iyi şekilde değerlendirilmesini mümkün kılacaktır.

Bu yarışmanın temel amaçlarından biri genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik etmektir. Bu bağlamda, projelerin değerlendirilmesinde göz önüne alınacak en önemli kıstas, projeye kaynak olan fikrin proje sahibi öğrenci/öğrencilerden çıkmış olmasıdır. Bu fikir basit; fakat çok ilginç ve pratik bir çözüme yönelik olabilir. Öğrencilerin kendi ürettikleri fikri uygulama aşamasında üniversitelerden ya da araştırma kurumlarından destek almaları doğaldır. Ancak, bu destek, bilgi alma ya da laboratuvarlardaki cihaz veya çeşitli araçların kullanımıyla sınırlı kalmalıdır. Öğrencilerin bir üniversitede yürütülmekte olan bir araştırmaya katılıp burada yaptığı çalışmaları proje olarak sunması bu yarışmanın ruhuna ve var oluş nedenine aykırıdır.

Proje konusu seçimi, işlenişi ve sunumu konularında yararlı olabileceği düşüncesiyle genel bilgiler rehbere eklenmiştir. Öğrenciler, proje raporlarını ve özetlerini hazırlarken yol gösterici uyarılara mutlaka uymalıdır.

Bölgesel Yarışmalar

Bölge merkezinde yapılacak yarışmalar sonunda Bölge Finalistleri belirlenecektir. Ödül alan öğrenciler ve danışmanlarına Başarı Belgesi ve para ödülü verilecektir.

12 bölgede Finalist olarak belirlenen projeler Final Yarışması için Mayıs ayında Ankara’ya davet edilecektir. Ankara’da düzenlenecek yarışma sergisinde projeler jürilerce tekrar değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda her dalda derece alan öğrenciye, danışman öğretmenine ve okullarına başarı belgeleri ile, öğrenci ve danışmanına para ödülleri verilecektir. Sergilenen projelerin değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunursa bir proje sahibine/sahiplerine Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü verilecektir.

Final Yarışması

Final Yarışmasında dereceye giren adaylar YGS’ye girdikleri yıl, bir kereye mahsus olmak üzere derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü seçmeleri durumunda yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından yararlanacaklardır. (Bkz. 2013 YGS Kılavuzu) Dereceye giren öğrenciler YGS’ye girdikleri yıl YGS kılavuzunda belirtilen tarih ve şekilde TÜBİTAK’a ek katsayı başvurusunda bulunacaklardır.

Ödüller

Final Yarışması Dereceleri:

DERECESİ ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ
BİRİNCİLİK 3.000TL 3.000TL
İKİNCİLİK 2.500TL 2.500TL
ÜÇÜNCÜLÜK 2.000TL 2.000TL
TEŞVİK 1.500TL 1.500TL
  • Sergilenen projelerin genel değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunursa bir proje sahibine/sahiplerine Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü verilecektir. Bu ödülün miktarı 3.500TL’dir.
  • Ankara’da yapılacak Final Yarışmasında dereceye giren adaylar ÖSS’ye girdikleri yıl, bir kereye mahsus olmak üzere yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından yararlanacaklardır. Coğrafya dalında derece alacak öğrencilerin, ek puan uygulamasından faydalanabilmeleri için, ÖSYM’nin kararı beklenilmektedir. Çıkacak karara göre hareket edilecektir. (Bkz. LYS 2013 Kılavuzu)

 

 

TÜBİTAK-BİDEB 2202
Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması

Sefa AKTAŞ
Tunus Caddesi No: 80, 06100
Kavaklıdere/ANKARA
Tel: (0312)- 468 53 00 / 3812
e-Posta adresi: [email protected]

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin