İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencileri 15.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması

Mobilya Tasarım
Mobilya Tasarım

GELECEGİN MOBİLYA TASARIMCILARI ÖDÜLLERİ
İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerini Yaratıcı Çözümler için Mobilya Tasarım Yarışmasına bekliyor.

Son yıllarda teknolojinin ev, ofis ve mutfak-banyo ortamlarına getirdiği yeni olanaklar, çalışma, dinlenme ve eğlence biçimlerinin daha esnek ve daha dinamik bir nitelik kazanmasını sağlamıştır.

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, değişen ev, ofis ve mutfakbanyoların gelecekte kullanacağımız mobilyalara nasıl yansıyacağını öngörmek ve ihracat potansiyeli taşıyan yaratıcı tasarımları ortaya çıkarmak amacıyla “15.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması (UMTY)”nı düzenlemektedir. Bu yarışma, sektörün imkân ve sıkıntılarını, avantaj haline dönüştürecek ve mobilya ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretecek tasarımlara yönelik olarak açılmıştır.

Yarışma, geleceğin ve günümüzün tasarımcılarını, yeni malzemelerin getirdiği olanakları,
küçülen mekânları ve mobilya sektörünün yapısını dikkate alarak, esnek, yeni koşullara
uygulanabilen, çevreye duyarlı, nakliye kolaylığı sağlayan, kullanıcıya daha fazla müdahale
olanağı veren mobilya birimleri ve sistemleri tasarlamaya davet etmektedir.

15.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması

YARIŞMANIN KAPSAMI
Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İlkokul, Ortaokul ve Liselerde hâlihazırda okuyan ve bunu belgeleyebilecek öğrenciler katılabilir.

YARIŞMANIN KONUSU
Geleceğin mobilyalarını tasarlayan çocuklarımızdan ihraç potansiyeline sahip olan hayal ettikleri ev (salon, oturma odası, yatak odası, çocuk odası, banyo, mutfak), ofis (anne veya babalarının çalışma odaları) ve mutfakbanyo (banyo veya mutfakları) çizmeleri beklenmektedir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışmada;
• “İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi”,
• “Ön Lisans- Lisans Öğrencisi Kategorisi” ve
• “Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi” olmak üzere 3 ayrı kategori bulunmaktadır.

2. Yarışmanın “İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi”; Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan ve yarışma hâlihazırda İlkokul, Ortaokul ve Lisede okuyarak bunu belgeleyebilecek kişilerin katılımına açıktır.

3. Yarışma grup katılımına olanak tanımakta ve teşvik etmektedir. İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin bireysel olduğu gibi grup olarak da yarışmaya katılmaları mümkündür. Gruplar en fazla 3 kişiden oluşmalıdır. Kendi kategorilerinde farklı sınıf seviyelerinden öğrenciler grup oluşturabilir. Yarışmaya grup olarak katılımlarda tüm grup üyeleri İlkokul, Ortaokul veya Lise öğrencisi olmalıdır. Tüm grup üyeleri kişisel bilgilerini WEB sayfasındaki
yarışma ile ilgili formlarda eksiksiz olarak dolduracaktır.

4. Yarışmacıların;
a–Asli Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası olmaması,
b-Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır.
Bu şartlara uymayanların projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

5. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır.

6. 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar ve Tasarım Organizasyonu Desteğine İlişkin Genelge kapsamında herhangi bir tasarım yarışmasından ödül alan yarışmacı bir daha herhangi bir İhracatçı Birliği tarafından düzenlenen tasarım yarışmasına katılamaz. Her tasarımcı, aynı takvim yılı içinde sadece 1 (bir) tasarım yarışmasına katılabilir. Takım olarak yarışmaya giren tasarımcılar, aynı yıl içinde bireysel olarak başka bir tasarım
yarışmasına katılabilirler. Bu kural ihlali durumunda, yarışmacının katılımı geçersiz sayılacaktır. Şartname veya eklerinde bu hükme aykırı ya da çelişen ifadelerin yer alması halinde, işbu hüküm üstünlük sağlayacak olup, çelişik hükümler geçersiz sayılacaktır.

7. Yabancı uyruklu tasarımcıların yarışmamıza başvuru yapabilmesi ancak grup katılımı ile mümkün olup, grup liderinin mutlaka Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

GELECEĞİN MOBİLYA TASARIMCILARI ÖDÜLLERİ
İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi
• İhracatçı Birliği Büyük Ödülü : 7.500 TL
• Atagür Altın Ödülü : 5.000 TL
• Bürotime Altın Ödülü : 5.000 TL
• Erpa Orman Altın Ödülü : 5.000 TL
• Ersa Altın Ödülü : 5.000 TL
• Gentaş Altın Ödülü : 5.000 TL
• Kastamonu Entegre Altın Ödülü : 5.000 TL
• Lazzoni Altın Ödülü : 5.000 TL
• Madeş Altın Ödülü : 5.000 TL
• Mikodam Altın Ödülü : 5.000 TL
• Nurus-Nurettin Usta Altın Ödülü : 5.000 TL
• Emo Home Altın Ödülü : 5.000 TL
• Sun-Ka Altın Ödülü : 5.000 TL
• Öz-Tem Orman Altın Ödülü : 5.000 TL
• Biçer Kardeşler Altın Ödülü : 5.000 TL

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma İlan Tarihi : 12.01.2024
Birinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi : 5.04.2024 (Gece 24:00’a kadar)
Seçici Kurul Toplantısı (1.Aşama) : 26.04.2024
1. Aşamada Seçilen Tasarımların Web Sayfasında Yayınlanması : 29 Nisan-13 Mayıs 2024
İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencileri için
Proje Çizimi Çevrimiçi Görüşmesi : 10.05.2024
İkinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi : 07.06.2024 (Gece 24:00’e kadar)
Seçici Kurul Toplantısı (2.Aşama) : 28.06.2024
Ödül Töreni Tarihi : Eylül 2024

ADRES BİLGİLERİ
Yarışma Sekreteryası Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği
Adres Ceyhun Atuf Kansu Cad.No:120 06520
Balgat/Çankaya ANKARA
Tel 0-312-447 27 40/Dahili: 2311; 2315; 2317
Faks 0-312-446 96 05/447 01 80
E-Posta yarisma@designforexport.org
olarak belirlenmiştir. Yarışma ile ilgili tüm konularda, yukarıda belirtilen iletişim bilgileri kullanılacaktır.

https://www.designforexport.org/tr