Türkiye Geneli Liseler Arası Tiyatro Yarışması heyecan başladı!

Tiyatro Yarışması
Liseler Arası Tiyatro Yarışması

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye geneli ortaöğretim kademesindeki; hazırlık, 9, 10, 11 ve 12.sınıf öğrencileri Liseler Arası Tiyatro Yarışması düzenleniyor!

MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE GENELİ LİSELER ARASI TİYATRO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN AMACI, KONUSU ve TÜRÜ
Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye genelindeki tüm resmi/özel
ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören lise öğrencilerine, tiyatro yoluyla Milli Eğitim
Temel Kanunu, İlköğretim Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ve MEB’in 2023/28
nolu genelgesi doğrultusunda Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı ve Türkiye Yüzyılı vizyonunda
yer alan gençlik, kalkınma, değerler, bilim, sürdürülebilirlik, huzur, başarı, verimlilik, şefkat,
iletişim, dijital üretim kazanımlarını içeren oyunlarla yetişmelerine katkı sunmaktır.

Lise öğrenci yarışmaları için sayfamızı takip ediniz.

HEDEF KİTLE
Yarışmanın hedef kitlesi; Türkiye geneli, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî / özel eğitim
kurumlarında öğrenim görmekte olan ortaöğretim kademesindeki; hazırlık, 9, 10, 11 ve 12.
sınıf öğrencileridir.

GENEL ESASLAR
– Yarışmanın hiçbir aşamasında katılımcılardan ücret talep edilmemektedir.

– Yarışmaya katılım gönüllülük esasına bağlıdır.

– Yarışma takvimi 2023 – 2024 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde tamamlanacaktır.

– Anayasa ve Türk Millî Eğitiminin temel amaçlarına uygun olmayan, siyasi amaçlara hizmet
eden, genel ahlâk kurallarına uymayan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

– Katılmaları durumunda özel okullar, yarışmalar boyunca 5580 sayılı kanunun 11. Maddesi’ne riayet edeceklerdir.

– Öğrencilerin gelişim seviyeleri, ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri ile pedagojik esaslara uygun olmayan oyun değerlendirme dışı bırakılacaktır.

– Kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana çıkaran oyun
değerlendirme dışı bırakılacaktır.

– Değerlendirme Komisyonu ile Yarışma Yürütme Kurulunda görev alan kişilerin birinci
dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

– Yarışma Yürütme Kurulu; Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünde ve Mersin Opera ve Bale
Müdürlüğünde görev yapmakta olan personellerden oluşmaktadır.

– Ödül töreni Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek konferans salonunda yapılacaktır.

– Yarışmanın hiçbir aşamasında, katılımcıların açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri işlenemez.
Bu kapsamda işlenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka
amaçlarla kullanılmaz. Toplanan kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmaz ve etkinliğe ilişkin tüm süreçlerin sona ermesinin ardından resen silinir.

BAŞVURU ve ESERLERDE ARANACAK ŞARTLAR
– Öğrenciler, oyunlarını aşağıda belirtilen şartlara uygun şekilde hazırladıktan sonra Tablo-1’de belirtilen takvim içerisinde Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4 formlarını doldurmaları ve öğrenim gördükleri eğitim kurumu müdürlüklerine, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri -3 Kültür Birimine Değerlendirmesi yapılmak üzere teslim edeceklerdir.

– Okullar kendi oyunları ile ilgili basın bülteni ve duyurusu yapabileceklerdir.

– Ön Başvuru (Öğrenci) formu Okul Müdürlüklerine ulaştırılmalıdır.

– Okullar detaylı (okul) başvuru dosyalarını en geç 27 Nisan 2024 tarihi mesai bitimine kadar Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri 3 Kültür Birimine ulaştırmalıdır.

– Okulların yarışmaya katılacakları oyunlar için İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden olur almaları
zorunludur.

– Oyunların telif hakları ile ilgili konuların sorumluluğu okullara aittir.

– Oyunların süresi 20 dakikadan az, 30 dakikadan çok olmayacaktır.

– Toplulukta yer alacak her oyuncunun ve teknik elemanın, topluluğun temsil ettiği veya iş birliği yaptığı kurumun öğrencisi ya da personeli olma zorunluluğu vardır.

– Yalnızca kız öğrencilerin ya da erkek öğrencilerin okuduğu okullar, temsilleri için diğer
okulların kız ya da erkek öğrencilerinden destek alabilirler. Ödül almaya hak kazanılması
halinde Tiyatro Kulübü olarak oyunu hangi okul hazırlamış ise ödülü o okul alır. Ancak iki okul birleşerek de ödüle aday olabilirler.

– Okul adına kazanılan ödül (En İyi Oyun, En İyi Dekor, En İyi Kostüm…), o okulun Tiyatro
Kulübüne verilecektir.

– Toplulukların gösterim sırasındaki fotoğraf ve video çekimleri Yarışma Komitesi Tarafından
yapılır. Yarışma sırasında ve sonrasında yapılacak fotoğraf ve video çekimleri komite tarafından tüm okullara verilecektir. Ayrıca fotoğraflar Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü
internet adresinde yayımlanacaktır.

– Değerlendirme Komitesi tarafından başvuruları kabul edilen grupların oyun günlerini
belirlemek amacı ile 10 Mayıs 2024 Cuma günü saat 13.00’te Yarışma Komitesinin
belirleyeceği salonda kura çekimi yapılacaktır.

– Yarışmaya katılmaya hak kazanan topluluklar, oyunlarını kurayla belirlenecek sıraya göre 13-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında Yarışma Komitesinin belirleyeceği sahnede sergileyeceklerdir.

– Yarışmada ödül almaya hak kazanan topluluklar ve oyuncular 17 Mayıs 2024 günü saat
18.00’de Yarışma Komitesinin belirleyeceği salonda hazır bulunacaklardır.

– Yarışma süresince gösterimler ücretsiz olup katılımcı topluluklara ve şahıslara ödüller haricinde hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

– Oyunlara 8 yaşından küçük izleyici alınmayacaktır.

– Oyunlar ücretsizdir. Davetiyeler salon koltuk sayısı ile sınırlı olacaktır.

– Yarışma öncesi ve süresince davetiyelerin basım ve dağıtımı, ödüllerin temini Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından üstlenilecektir.

– Oyunların temsil saati, değerlendirme komitesi tarafından belirlenecek kura ile okullara
duyurulacaktır. Oyun günlerinde 10.00 – 20.00 saatleri arasında salonun okullara tahsisi yapılır. Oyunlar tam zamanında başlar, başlama saatinden sonra gelen izleyiciler, jüri ve oyuncuların dikkatinin dağılmaması ve oyunun bütünlüğünün bozulmaması için 1. perdede içeri alınmazlar.

– Yarışma başvuru dosyası içerisinde her okulun ismi, yarışmacı öğrenciler, görevli idareci ve
öğretmenlerin isimleriyle birlikte en geç 19 Nisan 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar Ek
1’deki excel formuna işlenerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri 3 (Kültür)
Bürosuna gönderecektir.

– Öğrencilerin yarışmaya katılmaları, yarışma yerlerine gelmeleri, ekranda görünmeleri,
görüntülerinin dijital ortamlarda kullanılabilmesi hususlarında okul müdürlüklerince Ek 2’de
yer alan izin belgeleri öğrenci velilerine imzalatılacak, ıslak imzalı bu belgeler, okul
müdürlüklerince muhafaza edilecek, gerektiğinde il jürisine gösterilecektir.

– İl dışından katılım sağlayacak okulların konaklaması ve yemek ihtiyaçları Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Tablo – 1
Son Başvuru Tarihi 27.04.2024
Değerlendirme Komitesi Tarafından Başvuruları Kabul Edilen Grupların, Yarışma Komitesinin Belirleyeceği Salonda Oyun Günlerinin Belirleneceği Kura Çekim Tarihi 10.05.2024
Yarışmaya Katılmaya Hak Kazanan Toplulukların, Oyunlarını Sırayla Sergileyecekleri Tarih
13-16 Mayıs 2024 Oyunlarını Sergileyen Topluluklar, Yarışma Komitesinin Belirleyeceği Salonda Ödül Töreni (GALA) İçin Hazır Halde bulunacaklardır. 17 Mayıs 2024

ÖDÜLLER
En iyi Oyun : Plaket ve ÖDÜL (Tam Altın)
En iyi Yönetmen : Plaket ve Katılım Belgesi
En İyi Erkek Oyuncu : Plaket ve Katılım Belgesi
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu : Plaket ve Katılım Belgesi
En İyi Kadın Oyuncu : Plaket ve Katılım Belgesi
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu : Plaket ve Katılım Belgesi
En İyi Dekor : Plaket ve Katılım Belgesi
En İyi Kostüm : Plaket ve Katılım Belgesi
En İyi Müzik : Plaket ve Katılım Belgesi
En İyi Işık : Plaket ve Katılım Belgesi
En İyi Makyaj : Plaket ve Katılım Belgesi
Oyun Rol Dağılımına göre öğrencilere oyun sonrasında isme göre katılım belgesi verilir. Ödül Töreninde Okul Müdürlerine okul adına plaket verilir.

BAŞVURU YAPILACAK OYUN İLE İLGİLİ BAŞVURU BELGELERİ
1. Sahnelenecek oyun ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak olur belgesi.

2. Oyun metni (okunabilir olmasına dikkat edilmelidir.)

3. Topluluğu tanıtıcı afiş, broşür ve fotoğraf…(Oyun tanıtımları, hazırlanan oyunların hazırlık aşamaları, okul tanıtımı, sosyal medya paylaşımları, yarışma broşür ve afiş tanıtımı)

4. Toplulukta yer alan oyuncuların rol ve isimleri, teknik kadronun görev, unvan ve isimlerini belirten topluluk bilgi formu. (Bu belge yarışmaya katılmaya hak azanmış toplulukların sorumlu idarecisi tarafından, fotoğraflı ve onaylanmış olarak düzenlenip prova günü düzenleme kuruluna teslim edilecektir.)

5. Yarışmaya yapılacak başvurular Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri – 3 Şube Müdürlüğü Kültür Birimi mail adresine (kultur33@meb.gov.tr) iletilecektir.

Posta Adresi:
Dumlupınar Mah. GMK Bulvarı
159/A 33130 Yenişehir/MERSİN
İletişim: 0324 329 14 81-82-83-84
Dahili: 309
E-Posta : kultur33@meb.gov.tr