Liseler Arası Özel Gülsüm Güral Müzesi “Sürdürülebilir Ekosistem” Temalı Resim Yarışması Başladı!

Liseler
Liseler

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nafi Güral Eğitim Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Liseler Arası Özel Gülsüm Güral Müzesi “Sürdürülebilir Ekosistem” Temalı Resim Yarışması’na başvurular başladı.

Yarışma, Kütahya ve ilçelerindeki lise öğrencilerine açık olup, çevresel farkındalığı artırmayı ve sürdürülebilir ekosistemlerin önemini vurgulamayı amaçlamaktadır.

Kütahya’da Genç Ressamlar “Sürdürülebilir Ekosistem”i Resmediyor!
Sanat ve çevre bilinci buluşuyor! Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nafi Güral Eğitim Vakfı, genç yetenekleri keşfetmek ve sanatsal gelişimlerini teşvik etmek için Liseler Arası Özel Gülsüm Güral Müzesi “Sürdürülebilir Ekosistem” Temalı Resim Yarışması’nı düzenliyor.

Yarışma, Kütahya ve tüm ilçelerindeki lise öğrencilerine açık olup, katılımcılardan sürdürülebilir ekosistem temasıyla özgün resimler üretmeleri bekleniyor. Bu sayede çevresel farkındalığın artırılması ve gelecek nesillerin duyarlılığının geliştirilmesi amaçlanıyor.

ÖZEL GÜLSÜM GÜRAL MÜZESİ “SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOSİSTEM” TEMALI İL
GENELİ LİSELER ARASI RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUMLAR

Nafi Güral Eğitim Vakfı ve Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü

KONU
Sürdürülebilir Ekosistem isimli yarışmayı genç neslin yaratıcı bakış açılarını ortaya çıkarmak
ve onlara sanatsal yeni vizyonlar kazandırabilmek adına NGEV Nafi Güral Eğitim Vakfı ve
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile tüm liseler arasında bir resim yarışması olarak
düzenlenmektedir.

AMAÇ
Bu yarışma; sürdürülebilir ekosistemlerin önemini vurgulamak, çevresel farkındalığı artırmak ve doğanın korunmasına yönelik adımların teşvik edilmesini sağlamak amacıyla
düzenlenmektedir. Katılımcıların ekosistemlerin sürdürülebilirliğine dikkat çeken, doğal
güzellikleri ve çevresel sorunları yansıtan resimler yapmaları beklenmektedir.

HEDEF KİTLE
Yarışmanın hedef kitlesi KÜTAHYA ili ve ilçelerindeki resmî/özel eğitim öğretim
kurumlarında öğrenim gören lise öğrencileridir.

SÜRESİ
16 Nisan – 13 Mayıs 2024
Sonuçların İlanı: Yarışma sonuçları https://kutahya.meb.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.

YARIŞMAYA KATILACAK ESERDE ARANAN ŞARTLAR
1. Yarışmaya katılacak öğrencinin Kütahya il genelindeki bir ortaöğretim kurumunun öğrencisi olması gerekir.

2. Öğrenciler yarışmaya yalnızca 1 (bir) eser ile katılabileceklerdir.

3. Katılımcılar yarışmaya bir danışman öğretmenle hazırlanacak ve yarışma başvuru formuna danışman öğretmen bilgileri yazılacaktır.

4. Eserler, 35×50 cm boyutunda resim kağıdı, tuval, duralit vb. tarzı bir yüzey üzerine,
suluboya, guaj, pastel boya, kuru boya, akrilik, yağlı boya veya kolaj teknikleri
kullanarak yapılacaktır. Sadece karakalem tekniğiyle yapılan eserler yarışmaya kabul
edilmeyecektir.

5. Yarışmaya gönderilen eserler özgün olmalıdır. Eserlerin alıntı ve/veya kopya olmasından
doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.

6. Üzerinde isim ve işaret olan ve yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı
tutulacaktır.

7. Katılımcının, şartnamedeki başvuru formunu okunaklı bir yazıyla doldurarak eserin
arka sol alt köşesine yapıştırması gerekmektedir.

8. Eserler zarar görmeyecek bir şekilde, Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimine
elden ya da posta yolu ile gönderilecektir.
9. Gönderim ücreti katılımcıya aittir.

10. Eserlerin taşınması esnasında doğabilecek zararlardan kurumumuz sorumlu değildir.

11. Ödül töreni 21 Mayıs Salı günü saat 10.00’da İl Millî Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.

12. Dereceye giren eserler 22 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 30 gün süreyle Özel Gülsüm Güral Müzesi’ne sergilenecektir.

13. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Nafi Güral Eğitim Vakfı’na aittir.

Lise öğrenci yarışmaları için sayfamızı takip ediniz.

DİĞER HUSUSLAR
a) Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile
Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarına uygun olarak ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen
ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu
şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
b) Yarışmaya katılacak öğrencilerin eklerde yer alan “EK-1 Bilgilendirme Metni”, “EK-2
Katılım Formu”, “EK-3 Veli İzin Belgesi” ve “EK-4 Telif Hakları Taahhütnamesi” velisi
tarafından imzalanacaktır.

ÖDÜL
Birincilik Ödülü 7500 TL
İkincilik Ödülü 5000 TL
Üçüncülük Ödülü 4000 TL
Jüri Özel Ödülü 3000 TL
Birinci olan öğrencinin okuluna 10.000 TL destek ödülü verilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ Tarih
1 Şartnamenin Okullara Gönderilmesi 16 Nisan 2024
2 Öğrenci Eserlerinin İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimine Gönderilmesi 13 Mayıs 2024
3 Jüri Değerlendirmesi 15 Mayıs 2024
4 Sonuçların İlanı (https://kutahya.meb.gov.tr/) 16 Mayıs 2024
5 Ödül Töreni 21 Mayıs 2024