logo

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2016 3 DAKİKALIK DOKTORA TEZİ YARIŞMASI Mutlu Günlere Dokun Ödüllü Tasarım Yarışması Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü 2016 ‘Tarım Gençlerle Yükseliyor’ Proje Yarışması

  KONGRELER

  Dear Participants, On behalf of the Executive Committee and the Local Organizing Committee, we are delighted to invite you to participate in the 5th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey , which will be held in DENIZLI on 26-28th August, 2016. Following the success of previous meetings, the sci...

  3.TÜRKİYE BİLİM MERKEZLERİ SEMPOZYUM DUYURUSU 21. yüzyılda, fen bilimlerinin, sosyal bilimlerin ve teknolojinin hayatımızın her alanına gittikçe daha çok nüfuz etmesi sonucu multimedyayı daha etkili kullanabilen, uygulamaya yönelik etkinliklerin düzenlendiği ve laboratuvarların da yer aldığı eğitim merkezlerinin kurulumu günde...

  Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi 29 Eylül-02 Ekim 2016 MUĞLA Değerli Bilim İnsanları, Araştırmacılar ve Eğitimciler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Çağdaş Eğitim Araştırmaları Derneği (CEAD) işbirliğiyle 29 Eylül-02 Ekim 2016 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Uluslararası ...

  Sevgili Akademisyen ve Öğretmenler, Üniversite bilimsel bilgi üretiminin, okul ise deneyimle kazanılan eğitsel bilgeliğin merkezidir. Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirir, ancak üniversitede öğrenilen bilgi öğretmen olmaya yetmez. Meslek eğitimi üniversite ve işyeri ortaklığı ile verilmelidir. Diğer taraftan okul da öğrenc...

  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Merkezi, geleneğimizi geleceğimize dönüştürecek olan gençlerimizin yetişmeleri ve gelişmeleri için gerekli koşulların yaratılması ve sürekli kılınması amacıyla her yıl Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi’ni düzenlemektedir. İlki 2008 yılında gerçekleştirilen Kong...

  The 1st International Conference on Studies in Education (ICOSEDU’2016) will be held in Barcelona, Spain, during August,23-25, 2016. ICOSEDU’2016 is sponsored by some universities and associations.It aims to be one of the leading international conferences for presenting novel and fundamental advances in the related fields. It also ...

  Farklılıklar, Çatışmalar ve Eylemlilikler Çağında Sosyoloji Sosyoloji disiplinini ortaya çıkaran koşullar 19. Yüzyıl dünyasının radikal olarak değişen koşullarıydı. Sosyal adalet ve demokrasi anlayışının yeni bir anlam kazandığı, insanlar arasındaki eşitliğin, bireysel özgürlük ve bağımsızlığın temel ilkeler olarak belirlendiği...

  Ecology and Evolutionary Biology Symposium, Turkey, 2016 The symposia series has been launched by Ecology and Evolution Network of Turkey ("evoeko") to meet the demand for a high-quality scientific meeting covering both ecology and evolutionary biology in Turkey. The first Ecology and Evolutionary Biology Symposium Turke...

  Hem bireysel hem de toplumsal anlamda söz konusu olan insana özgü problemlerin önemli bir kısmı, onun bedensel, ruhsal ve kişilik bakımlarından beceriye dayalı bir üstünlük veya benzersizlik kazanabilmesi, kazanımlarını etkin şekilde kullanabilmesi ve sonraki kuşaklara aktarabilmesiyle ilgilidir. Bu durum aslında insan varlığıyla b...

  Dear Participants, International Nasreddin Hoca Symposium, hosted by Anadolu University and organized jointly by Turkish World Research and Application Center (TUDAM) and Turkish World Foundation, will be held in Yunus Emre Campus Congress Center. This symposium, via which the personality, ideas, personal and social opinion...

   #

   İLKÖĞRETİM YARIŞMALAR

   #

   LİSE YARIŞMALAR