BİLİM ŞENLİĞİ

logo

FİKİR SENDE PAZARLAMA YARIŞMASI Sağlık ve İletişim Konulu Öykü Yarışması Gençlerden Ecdada Mektup Yarışması 2015 12. Üniversiteler Arası Lojistik Vaka Yarışması 11. Kadir Has Ödülleri

  KONGRELER

  Değerli Meslektaşlarım; Sizleri 6 Şubat 2015 tarihinde Medipol Üniversite Hastanesi’nde düzenlediğimiz, ‘Pankreas Kanserlerinde Yeni Ufuklar’ konulu sempozyumda ağırlayacak olmanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Günümüzde, teknolojik gelişmeler, tarama programları ve tanı yöntemlerindeki yeni gelişmeler nedeniyle pankreas kan...

  This Year's NARST Conference Theme: BECOMING NEXT GENERATION SCIENCE EDUCATORS IN AN ERA OF GLOBAL SCIENCE EDUCATION REFORM One consistent pattern in science education is change. Our vision of what science education should look like has changed over time through research. Early conceptions of science learning as simple and un...

  Conference Venue Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo is the capital city of Bosnia and Herzegovina. It is its administrative, economic, cultural and educational center. The city center of Sarajevo is a unit of local self­-governance, which consists of four municipalities: Old City, Center, New City and New Sarajevo. T...

  Kongre Çağrısı Ülkemiz, ekonomik büyümenin sağlam temellere dayanmasını sağlayan verimlilik artışı alanında önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin hayata geçirilmesiyle dünya ekonomileri arasında bugünkünden daha iyi bir konuma gelmek ve insanımızı daha yüksek refah düzeylerine ulaştırmak yönündeki çalışmalarımız sürmekt...

  16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 07-12 Mayıs 2015 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü ev sahipliğinde Edirne’de yapılacaktır. Edirne, 92 yıl boyunca Osma...

  Değerli Meslektaşım; Düzenli olarak iki yılda bir farklı bir Üniversitede gerçekleştirilen ''Ulusal Kil Sempozyumlarının'' onaltıncısının, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin ev sahipliğinde, başta Kil Bilimleri Derneği ve Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik olmak üzere bir çok kurum ve kuruluşun katkılarıyla, 2-5 Eylül 2...

  Değerli Meslektaşlarımız, III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi’ni Kültürlerarası Hemşirelik Derneği İşbirliği ile Çanakkale Savaşlarının 100. Yılında cephede görev yapan hemşirelerin anısına ve ikinci kez Çanakkale’de düzenlemekten, siz değerli meslektaşlarımızı kentimizde ağırlayacak olmaktan büyük onu...

  Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Önyargılar ve Gerçekler (08-11 Nisan 2015) Binlerce yıllık kültürel ve tarihsel birikime sahip Anadolu coğrafyasının hâkim gücü olan Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyılda içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi açmazların üstesinde...

  Kongrenin Önemi Osmanlı İmparatorluğu kapsadığı coğrafi alan, içinde barındırdığı etnik ve dini yapının çeşitliliği, inşa ettiği medeniyet ve var olma süresi bakımından insanlık tarihi içinde görmezden gelinemez devletlerden biridir. Bu dönemi değişik açılardan ele alan pek çok araştırma ve etkinlik gerçekleştirilmiş olsa da bun...

  YEKAF 2015 Uluslararası Yerel Kalkınma ve Finansman Kongresi, Türkiye’den Kocaeli Üniversitesi ve Yerel Kalkınma Derneği (YerKa) ev sahipliğinde Çek Cumhuriyeti’nden Ostrava Teknik Üniversitesi, Türkiye’den Batman Üniversitesi ve İtalya’dan Piedmont Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile ortaklaşa düzenlenmektedir. Kongre, İ...

   #

   İLKÖĞRETİM YARIŞMALAR

   #

   LİSE YARIŞMALAR