BİLİM ŞENLİĞİ

logo

ARTI EKSİ BİLECİK FOTOĞRAF YARIŞMASI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ PROJE PAZARI IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Fikir Yarışması Işık Üniversitesi Reklam ve Tanıtım Filmi Yarışması Girişimcilik Proje Yarışması Başkent Üni.

  KONGRELER

  Bildirilerin, Bilimsel Komite tarafından değerlendirmeye alınması için bildiri özetinin kurallara uygun olarak mumert6@gmail.com; umutakincioglu@gmail.com gönderilmesi gerekmektedir. Bildiriniz, Bilimsel Komite tarafından değerlendirilecek ve kabul mektupları en kısa süre içinde sizlere e-posta ile gönderilecektir. Kayıt işl...

  The Third International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS 2015) will take place in Ankara, Turkey, on May 11-12, 2015. ISDFS provides a forum for researchers, experts, and policy makers to connect, exchange ideas, share recent developments and good practices about all aspects of digital forensics and information...

  III. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyum, Ankara Üniversitesi ve Kazan Belediyesi işbirliği ile Kazan ilçesinde 08-10 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Sempozyumda, halk kültürü ve Somut Olmayan Kültürel Miras alanlarında aşağıdaki temalar temel alınacaktır: Sözlü Gelenekler Müzik, oyun ve eğlence Gelenek, gören...

  Dear Colleague, 3rd International Congress on Clinical & Counselling Psychology (CPSYC) will be held in Istanbul on 13-17th October 2015. Conference Website: http://www.yearlyconferences.com/event/260 PROGRAM: 13 October - Registration, Opening Ceremony, Keynote Speeches, Poster & Oral Presentations 14 Octobe...

  Dear Colleagues, Scientists and Members of Industry, It is our pleasure to invite you to attend the Nanobiotechnology Days 2015 workshops/lectures, which will be held at Istanbul Kemerburgaz University on May 14-15 2015. The great Turkish hospitability and scientific contribution will make this event to remember, including socia...

  Değerli Kimya Eğitimcileri ve Kimya Öğretmenleri, İlki Türkiye Kimya Derneği tarafından 2007 yılında İstanbul’da, ikincisi 2011 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi tarafından Erzurum’da; üçüncüsü de 2013 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’nin ev sahipliğinde Trabzon’da düzenlenen...

  VII. Uluslararası Katılımlı Atmosfer Bilimleri Sempozyumu 28,30 Nisan 2015 İstanbul Teknik Üniversitesi 29 Nisan 2015 İstanbul Aydın Üniversitesi Sayın Katılımcılar, Atmosfer her zaman insanoğlunun yaşamını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen çeşitli olaylara neden olmaktadır. İklim değişikliği nedeniyle, kuraklık, ani s...

  Türkiye'de Çocuk Üniversitelerinin Dünü, Bugünü, Geleceği 08:30 Konferans Kaydı 09:00-09:30 Konferans Açılışı Dr.Mustafa AYDIN (İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı) Prof.Dr.Yadigar İZMİRLİ (İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü) Prof.Dr. Hamide ERTEPINAR (İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dek...

  Değerli Meslektaşlarım, Kıymetli Kamu ve Özel Sektör Temsilcileri, Işık Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Global İşletme Araştırmaları Kongresi (GİAK)” 4-5 Haziran 2015 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacaktır. Yönetim bilimleri konularının tamamını kapsayacak olan bu Kongrede; işletme, yönetim, organizasyon, muhase...

  Tarih :09.05.2015 - 09.15 Yer :Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Salonu 09.15 - 09.30 Açılış Konuşmaları 1.OTURUM Oturum Başkanı: Prof.Dr. Oğuz ATALAY Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD 09.30 - 10.00 Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarının Uygulama Alanı Doç.Dr.K.Emre GÖKYAYLA Bahç...

   #

   İLKÖĞRETİM YARIŞMALAR

   #

   LİSE YARIŞMALAR