BİLİM ŞENLİĞİ

logo

Amfi Tiyatro ve Çevre Strüktürü Öğrenci Mimari Proje Fikir Yarışması Türkiye Teknoloji Liderlerini Arıyor 3. Geleceğin Patronları Yarışması Led ve Led Aydınlatma Yarışması Metalik Fikirler 4. Ar-Ge Proje Yarışması

  KONGRELER

    Sayın Meslektaşlarımız, Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği’nin 2 yılda bir düzenlediği ultrasonografi kursları artık gelenekselleşti. Gelecek kursu 29-31 Ekim 2015 tarihleri arasında İstanbul Harbiye Askeri Müze’de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu kursların amacı, hem ülkemizde temel obstetrik ultr...

  Değerli Araştırmacı, 4. Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı, ODTÜ ve TÜBİTAK ULAKBİM'in katkıları ile 1-3 Ekim 2015 tarihlerinde ODTÜ KKM'de gerçekleştirilecektir. Konuyla ilgili çalışmalarınızı BAŞARIM 2015 konferansına yönlendirmenizi umar; iletiyi birden fazla kez alanlardan özür dileriz. Saygılarımızla, BAŞARI...

  AMAÇ VE KAPSAM İnsanlığın “Bilgi”nin başlıca güç haline geldiği ve daha çok “küreselleşme” kavramı ile ifade edilen yeni bir döneme ulaştığı görülüyor. Nitekim sanayi toplumunun yerini “Bilgi Toplumu” nun almakta olduğu ve yaşananların “Bilgi Çağı”nın habercisi olduğu şeklindeki yaklaşımlar günümüzde genel kabul gören değerlendi...

  Değerli Meslektaşlarımız, Kamu ve Özel Sektörün Kıymetli Temsilcileri, Akademisyenleri, araştırmacıları, kamu kurum yöneticilerini, özel sektör temsilcilerini, sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ve yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerini sürdüren üniversite öğrencilerini buluşturma ve etkileşimi artırma amacıyla 22-24 E...

  KÜLTÜR VE TARİH BAĞLAMINDA IĞDIR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (05-07 KASIM 2015 / IĞDIR) Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü iş birliği ile 5-7 Kasım 2015 tarihlerinde “Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır” konulu uluslararası bir sempozyum düzenle...

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN EKONOMİK VE SOSYAL TARİHİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 26-28 Kasım 2015 / İZMİR SEMPOZYUM DUYURUSU Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü iş birliği ile 26-28 Kasım 2015 tarihlerinde...

  Sempozyum Hakkında Üzerinde yaşadığımız Anadolu, sahip olduğu jeo-politik konumundan dolayı bazen “kavşak”, bazen “köprü” bazen de “Asya’nın Avrupa’ya uzanan ucu” gibi çeşitli açılardan tanımlanmaktadır. Kuşkusuz bu nitelemeler aynı zamanda Anadolu’nun derin kültürel ve tarihi birikimini de göstermektedir. Zira Anadolu belki de ...

  1.ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI ve EĞİTİMİ KONGRESİ 1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi 14/15 Nisan 2016 Tarihinde Trakya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Düzce Üniversitelerinin destekleri...

  Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozyumu, 12-14 Kasım 2015 / İzmir Sempozyum Hakkında 2015, insanlık tarihinin ilk genel savaşı olan I. Dünya Savaşı'nın 100. yılıdır. Bu savaş dünya tarihine yön verdiği gibi, Türk tarihinde de derin ve kalıcı izler bırakmıştır. Savaşın Siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel etkileri hem bölg...

  Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 35. Ulusal Kongresi, 9-11 Eylül 2015 tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde düzenlenecektir. Kongrenin ana teması “Doğal Kaynakların Yönetiminde Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği” olarak belirlenmiştir. Bu tema ile yaşamın devamlılığı ve sistemlerin işlerli...

   #

   İLKÖĞRETİM YARIŞMALAR

   #

   LİSE YARIŞMALAR