logo

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ-BORNOVA BELEDİYESİ INSTAGRAM FOTOĞRAF YARIŞMASI Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü 2016 Benim Kampüsüm Benim Dünyam Kısa Film Yarışması İç Mekan Tasarım Yarışması 7. Betonik Fikirler Proje Yarışması

  KONGRELER

  Değerli Meslektaşlarımız ve Katılımcılar, 21-22 Nisan 2016 tarihinde Antalya şehrinde düzenlenecek olan Uluslararası Multidisipliner Konferansımı'za (IMUCO 2016) Sizleri davet etmekten büyük kıvanç duyarız. Bu etkinlikte, farklı disiplinlerde çalışmakta olan araştırmacı ve bilim insanlarını bir araya getirmek, bilgi ve deneyimle...

  Değerli Meslektaşlarımız, Pozitif psikolojiye olan ilgi tüm dünyada hızla artmaktadır. Ülkemizde de bu anlamda önemli gelişmeler yaşanıyor. Konuyla ilgilenen akademisyenlerin her geçen gün artması bizleri mutlu etmektedir. Özellikle Avrasya’da pozitif psikoloji ile ilgili çalışmalara bir ivme kazandırabilmek ve katkı sağlayabilm...

  19th NORDIC CONFERENCE ON SMALL BUSINESS RESEARCH (NCSB 2016) Entrepreneurship and Value Creation May 19-20, 2016 Stockholm School of Economics in Riga, Riga, Latvia The Nordic conference on small business research (NCSB) has been run since 1980. Recognizing the role of entrepreneurship and small business in both regional...

  II. INTERNATIONAL NEW MEDIA CONFERENCE (21 April 2016) New communication technologies have been widening their roles in our lives. Concomitantly, there has been the emergence of a new media culture. These cultural and technological dimensions of new media are organically connected and their borders are blurred. It’s hard to see ...

  “Uluslararası Kent Konseyleri ve Kentler Kongresi” 14-15 NİSAN 2016 / İSTANBUL İstanbul Aydın Üniversitesi / Florya Kampüsü İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından organize edilecek olan “Uluslararası Kent Konseyleri ve Kentler Kongresi” 14-15 Nisan 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleşecektir. Kong...

  Osmanlı İstanbulu Uluslararası Sempozyumu’nun dördüncüsü 20-22 Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde düzenleniyor. İstanbul’un Osmanlı İmparatorluğu dönemini konu alan sempozyumun amacı, İstanbul’un tarihî, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ışık tutmak ve hangi şartlarda bir Osmanlı şehrine dönü...

    Her geçen gün artan enerji ihtiyacı,  kayıpların azaltılması gerekliliği ve mevcut tesislerdeki üretim limiti akıllı şebeke sistemlerine geçilmesinin olmazsa olmaz olduğunun belirgin göstergesi. Akıllı şebeke;  tedarikçi ve tüketici arasında karşılıklı elektronik iletişimin sağlanması amacıyla akıllı sayaç ve izleme s...

  Değerli Matematikçiler ve Matematik Eğitimcileri, Her yıl matematikçileri, matematik eğitimcilerini, eğitim uygulamasını yapan öğretmen ve öğrencileri ayrıca kamuda çalışan matematikçileri bir araya getiren Geleneksel Matematik Sempozyumu, Sergi ve Şenliklerinin onbeşincisi 12 – 14 Mayıs 2016 tarihlerinde Fırat Üniver...

  6. ULUSLARARASI %100 YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI 26-28 MAYIS 2016, İstanbul T.C. Maltepe Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi Maltepe / İstanbul %100 Yenilenebilir Kaynakları Kullanan ve Kendi Enerjisini Üreten, Ekolojik ve Demokratik Topluma Geçiş Toplumların, ülkelerin ve bölgelerin %100 yenilenebilir ene...

  Welcome to the 12th Intel Education Summit. Proudly hosted by Acer and Lenovo and brought to you by The Mayor of London and UKiE. The Summit will bring together over 200 local, national and European leaders in education, gaming and technology exploring the impact of gaming on the future of education. The two-day summit features ...

   #

   İLKÖĞRETİM YARIŞMALAR

   #

   LİSE YARIŞMALAR