Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Heyecan Verici Haber: Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması Geliyor!

Yemek Yarışması
Yemek Yarışması

Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması

Lezzet Durağı MEB’de Kuruluyor!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk mutfağının zenginliğini ve çeşitliliğini tüm Türkiye’ye tanıtmak için Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması düzenliyor. Festival kapsamında, gastronomi stantları, yemek pişirme gösterileri, seminerler, atölye çalışmaları ve heyecan verici yarışmalar sizleri bekliyor.

Toplumların kültürel kimliğini şekillendiren birçok unsur vardır ve mutfak kültürü bu unsurların en önemlilerindendir. Türk mutfağı, tarih boyunca çeşitli kültürlerin etkisiyle gelişmiş ve kendine özgü bir karakter kazanmıştır. Binlerce yıllık geçmişiyle Türk mutfağı, Orta Asya’nın verimli topraklarından Anadolu’nun çeşitli coğrafyalarına kadar uzanan etkileyici bir lezzet serüvenidir. Bu uzun yolculuk, her yemeğin arkasında tarihsel izler taşıyan ilginç hikayelerle doludur.

Lise öğrenci yarışmaları için sayfamızı takip ediniz.

Türk mutfağının en dikkat çekici özelliklerinden biri coğrafi çeşitliliğidir. Karadeniz’in serin ikliminden yetişen taze yeşilliklerden, Ege’nin zeytinyağlılarına, İç Anadolu’nun tahıl ambarı olarak bilinen lezzetlerinden Akdeniz’in taze deniz ürünlerine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun etli ve baharatlı yemeklerine kadar her bölgenin kendine özgü tatları bulunmaktadır. Ayrıca Türk mutfağı, bir dizi maharetli aşçının bedensel ve ruhsal sağlığı destekleyen birçok tarif geliştirdiği bir kaynaktır. Mutfak kültürümüz hem lezzet hem de görsel çeşitlilik sunarken, israfı önleyerek arta kalan her malzemeyi farklı bir şekilde değerlendirir. Bizim kültürümüzde mutfak sadece yemek yenen bir yer olmanın ötesinde, nimetlere saygı, şükran ve paylaşımın önemli olduğu bir alan olarak kabul edilir.

Türk mutfağı, geleneksel, lezzetli ve sağlıklı yemekleriyle dünya mutfakları arasında saygın bir konuma sahiptir. Birçok lezzetimiz UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması Projesi, mutfağımızın zengin kültür mozaiğini daha iyi anlamak ve bu alanda meslek liselerindeki öğrencilerin yeteneklerini sergilemek amacıyla düzenlenmiştir.

MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması” ile öğrencilerimize mesleki eğitimleri süresince kazandıkları becerileri sergileme imkanı sağlanacak ve Türk mutfağının zengin lezzetlerini keşfetme fırsatı sunulacaktır. Bu etkinlik, öğrencilerin mutfak sanatlarındaki yeteneklerini sergileyerek kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyacak ve mesleki eğitimin önemini vurgulayacaktır. Aynı zamanda, Türk mutfağının geleneksel tatlarını koruma ve tanıtma misyonuna da hizmet edecektir. Bu yarışma sayesinde öğrencilerimizin Türk mutfağı mirasını koruma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğunu daha iyi anlamaları amaçlanmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen bu yarışma, Türk Milli Eğitimi’nin genel hedeflerine ve temel ilkelerine uygun olarak Yiyecek İçecek Alanında eğitim gören öğretmen ve öğrencilerin yeteneklerini sergilemelerini ve kültürel mutfak mirasımıza katkı sağlamalarını amaçlamaktadır.

Öğrencilerin;
a) Sosyal etkinlikle kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamasını desteklemek,
b) Sektörle işbirliği içerisinde olup yeni deneyimler kazanmalarını sağlamak,
c) Üretkenliklerini ve yeterliliklerini ortaya çıkarmak,
d) Türk mutfağının zenginliklerini ve çeşitliliğini tanımasını sağlamak,
e) İşbirliği ve takım ruhuyla hareket etmesini teşvik etmek,
f) Yemek pişirme ve sunum becerilerini geliştirmek,
g) Geleneksel Türk mutfağına olan ilgilerini artırmak,
h) Gastronomi sektöründe kariyer fırsatları sunmak,
i) Gastronomi alanındaki potansiyeli ve önemini toplumsal açıdan vurgulamak,
j) Eğitim ve sektör arasında köprü kurarak iş hayatına geçişlerini desteklemek,
k) Kültürel mutfak mirasımızın koruması ve gelecek nesillere aktarmasına katkıda bulunmak
hedeflenmektedir.

Kapsam:
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı bulunan
okul/kurumlara yönelik yapılacak olan “MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması’’na
başvuru şekli, aranacak şartlar, yapılacak işlemler, değerlendirme ölçütleri, ödüller ile yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Başvuru ve Değerlendirme:
MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması”na katılmak isteyen ekipler, başvurularını belirlenen etkinlik takvimine göre https://gastrofest.meb.gov.tr adresinden yapmalıdır. Yarışmaya katılacak ekipler, il düzeyinde il jüri ekibi tarafından değerlendirilecek ve il birincisi, ikincisi ve üçüncüsü belirlenecektir. İl birincisi olan ekipler, İstanbul’da düzenlenecek final yarışmasına katılma hakkı elde edeceklerdir. Final yarışmasına katılan ekipler, Final Jüri Ekibi tarafından değerlendirilerek birinci, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılar belirlenecektir.

Genel Şartlar

a. Bu yarışma katılımcıların gönüllülük esasına göre yürütülür ve ücretsizdir.

b. Özel gereksinimli öğrenciler yarışma başvurusunda engel durumunu belirttiği takdirde
etkinliğe katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarını
sağlayıcı tedbirler alınacaktır.

c. İl birincisi olan reçetelerin her türlü telif hakkı, Millî Eğitim Bakanlığına aittir.

d. Reçeteler, Anayasa’nın dayandığı temel görüş ve ilkelere aykırı olamayacağı gibi, millî
iradeyi zedeleyici, moral yıkıcı, müstehcen, reklam ve politik içerik taşıyamaz. Tüm içerik
“Türk Millî Eğitim Temel Kanunu” na uygun olacak ve katılımcı okulların idarelerinin
kontrolü ve onayıyla yarışmada yer alacaklardır.

e. “MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması” Bakanlık Yürütme Kurulu gerekli
gördüğü zaman katılım koşullarında ve yarışma tarihinde değişiklik yapma hakkını kendinde
saklı tutar.

f. Okul yönetimi tarafından öğrenci olduğu onaylanmayan (okuma hakkını kullanmayanlar
dâhil) kişiler yarışmaya katılamaz.

g. Her okul yarışmaya, 1 danışman öğretmen ve en fazla 3 öğrenciden oluşan bir ekiple
katılabilir.

h. Yarışmacılar, adına katıldıkları okulun öğrencisi olmak zorundadır.

i. Yarışma için hazırlanan reçeteler yarışma sonuçları açıklanana kadar herhangi bir dijital veya yerel platformda paylaşılamaz.

j. Reçeteler başka yarışmalarda kullanılamaz.

k. Yarışmaya katılan öğrenci, şartnamede belirtilen katılım şartlarını kabul etmiş sayılır.

l. Jüri ekiplerinin kararları kesin olup itiraz kabul edilmez.

Özel Şartlar

a. Yarışmaya kabul edilecek reçeteler yarışmanın yapılacağı bölgeye ait olmalıdır.

b. Yarışma başvuruları Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen
https://gastrofest.meb.gov.tr adresine yapılacak ve kabul edilen okullar buradan
açıklanacaktır.

c. Her ilden yarışmaya katılım sağlanabilecektir.

d. Yarışmaya 3 kişiden oluşan ekiplerle katılım gerçekleştirilecektir.

e. Yarışmaya katılacak ekiplerin reçeteleri; çorba, ana yemek ve tatlı şeklinde olacaktır.

f. Yapılan ürünleri tarifleri ve görselleri dosya şeklinde hazırlanarak yarışmada teslim
edilecektir.

g. Yarışmada yapılan tüm ürünler için demirbaş haricinde gerekli olan malzemeler yarışmaya katılan ekip tarafından getirilecektir. (Demirbaş malzeme; ocak, fırın ve tezgâh yarışma alanında bulunacaktır.)

h. Hazırlanan yemekler 2 eşit tabak halinde ( 1 sunum 1 tadım) hazırlanacaktır.

i. Yarışma süresi 90 dakika olacaktır. Süre sonunda ürünlerin sunuma hazırlanmış ve mutfak temizliğinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

j. Yapılacak yemeklerde kullanılacak ürünler (kurubaklagil hariç) önceden işlem görmüş
olmayacaktır.

k. Bu yarışmalarda derece alanlar İstanbul ’da yapılacak olan MEB Gastronomi festivalindeki
final yarışmasına; bölgede hazırladıkları reçetede yer alan yemeklerle veya yarışma
şartlarına uygun olmak şartıyla farklı reçeteler ile de katılabilirler.

l. Yarışma başvuruları için her bölgeye ayrı kontenjan sayıları belirlenmiş olup başvuru sayısı kontenjan sayısına ulaştığı takdirde yeni başvuru kabul edilmeyecektir.

Değerlendirme Ölçütleri:
Jüri Ekibi tarafından eserler incelenirken;
a) Ön Hazırlık :10 puan
b) Sunum ve Yöreye Uygunluk :20 puan
c) Teknik ve Yetenek :10 puan
d) Aslına Uygun Yapılması :5 puan
e) Lezzet :50 puan
f) Servis (Zamanlama ve Tabak Sıcaklığı) :5 puan
g) Toplam :100 puan
ölçütlerine göre değerlendirilecektir.