T3 Vakfı Yaratıcılığı Teşvik Ediyor: İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerini Resim Yarışmasına Davet Ediyor!

T3 Vakfı
T3 Vakfı

T3 Vakfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini “Hayal Gücünü Resimle” temalı resim yarışmasına katılmaya davet ediyor. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutlarken, T3 Vakfı da bu anlamlı güne özel bir yarışma düzenliyor.

T3 Vakfı İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerini Resim Yarışması

1.YARIŞMAYI DÜZENLEYEN
Türkiye’nin gelişmesi ve her alanda bağımsızlığını güçlendirmesi ile ilgili hedefler doğrultusunda, milli ve özgün teknolojik ürün ve sistemler geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesini
destekleyen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından düzenlenmektedir.

2.AMAÇ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak ve çocukların Milli Teknoloji Hamlesi konusunda hislerini, fikirlerini ve hayal dünyalarını yansıtabilecekleri bir etkinlikle farkındalık oluşturmak adına ödüllü bir resim yarışması düzenlemektir.

3.KONU
Milli Teknoloji Hamlesi

4.KAPSAM
İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrenciler katılım sağlayabilir.

5.KATILIM ŞARTLARI
1- Resim yarışmasına tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri başvuru yapabilir.

2- Gönderilen eserler; ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç ayrı seviye üzerinden
değerlendirilecektir.

3- Yarışmaya katılacak eserlerde teknik serbesttir.

4- Kolaj çalışması kabul edilmeyecektir.

5- Eser, dijital ortamda yapılmamalıdır.

6- Bir yarışmacı yarışmaya en fazla 1 (bir) eserle katılabilir.

7- Yarışmacıların eserlerinin özgün olması gerekmektedir. Alıntı eserler tespit edildiğinde
değerlendirmeye alınmayacaktır. Alıntı olan eserin sorumluluğu yarışmacıya aittir.

8- Başvuru tarihinden sonra gelen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9- Eserlerin ön sağ üst köşesine öğrencinin adı soyadı bilgileri yazılacaktır.

10- Resim, kesinlikle yardım alınmadan yapılmalıdır.

11- Resim, telefon veya fotoğraf makinesiyle yüksek çözünürlükte fotoğrafı çekilerek sisteme yüklenmelidir.

12- Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ödül verme ya da sergilemeye değer bulunan eserleri,
etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım
malzemelerinde 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununun ilgili maddelerinde belirtilen
şekillerde işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan
araçlarla umuma iletim ve sergileme hakkına sahiptir.

6.YARIŞMA TAKVİMİ

6.1.Yarışma Takvimi
Tablo 1: Yarışma Takvimi
Eserlerin son gönderim tarihi 26 Nisan 2024 Cuma
Değerlendirme tarihi 27 Nisan 2024 ile 6 Mayıs 2024 tarihleri arası
Ödül ilan tarihi 7 Mayıs 2024 Pazartesi

6.2. Eserlerin son gönderim tarihi
Yarışmaya katılmak isteyenlerin en geç 26 Nisan 2024 Cuma günü saat 23:59’a kadar
https://mth.tc/resimyarismasi üzerinden bilgi formunu doldurup eserlerini yüklemeleri
gerekmektedir.

6.3. Değerlendirme tarihi
Değerlendirmeler 27 Nisan 2024 ile 6 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

6.4. Ödül ilan tarihi
Sonuçlar 7 Mayıs 2024 tarihinde sosyal medya adreslerimizden ve web sitemizden
yayınlanacaktır.

7.DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılacaktır.

KRİTERLER PUAN
Resmin konu uygunluğu 25
Yaratıcılık ve özgünlük 25
Duygu düşünceyi resme aktarma ve ifade gücü 25
Kullanılan teknik 25
Toplam 100

8.ÖDÜLLER
Yarışma sonunda dereceye girenlere aşağıdaki ödüller takdim edilecektir.
DERECE ÖDÜL
Birincilik Scooter
İkincilik Elektrikli Bisiklet
Üçüncülük Bisiklet

9.DİĞER HUSUSLAR
Yarışmaya katılan tüm öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
Katılımcılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.
Yarışmaya gönderilen eserin daha önce herhangi bir yarışmaya (sosyal medya, YouTube vb
platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin
adaylığı/başvurusu derhal geçersiz sayılacaktır. Bu hususların ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday, kazandığı ödülü iade ile mükellef olacaktır.

T3 Vakfı İlkokul Ortaokul ve Lise Öğrencileri Resim Yarışması‘na katılarak hayal gücünüzü özgün eserlerle sergileyebilir ve bu anlamlı güne katkıda bulunabilirsiniz.

Hayal Gücünü Resimle, Yarışmaya Katıl!