22. İTK Bahattin Tatış Ulusal Resim Yarışması

resim yarışması
Bahattin Tatış

22.İTK BAHATTİN TATIŞ ULUSAL RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ETKİNLİĞİN AMACI:

1.1.Öğrencilerimizin ve gençlerimizin sanatsal yönden gelişmesini, hayal güçlerini
zenginleştirmelerini, düşünme yeteneklerinin güçlenmesini, yaşama bağlılıklarının
artmasını, düşündüklerini biçimsel olarak ifade edebilmek için teknik bilgi ve beceriler
kazanmasını sağlamak,

1.2.Çocuklarımızın ve gençlerimizin sanatsal potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun
bir ortam hazırlamak,

1.3.Eğitim öğretim çağındaki ortaokul-lise öğrencilerine resim yapmaya özendirmek, onların
kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek,

1.4.Eğitim öğretim çağındaki ortaokul-lise öğrencilerine kültürel ve sanatsal bilinç
kazandırarak insanımızda sanata karşı ilgi uyandırmak suretiyle genç ressam adaylarının
yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına vesile olmaktır.

1.5.Sosyal etkinliklerin planlanması, tanıtılması ve uygulanması eğitim ve öğretimi
aksatmayacak şekilde düzenlenecektir.

1.6.Kişisel verilerin, açık rıza onayında belirtilen hususlar dışında kullanılmayacaktır. Sosyal
etkinlik sona erdiğinde resen silinecektir.

Resim Yarışması
Resim Yarışması

 

resim yarışması
resim yarışması

ETKİNLİĞİN TÜRÜ: Resim Yarışması

ETKİNLİĞİN KONUSU: Serbest Konu
Önemli Not: Siyasî amaçlara hizmet eden, anayasa ve genel ahlak kurallarına uymayan,
hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

ETKİNLİĞİN KAPSAMI:
• Resim yarışmasına İzmir genelindeki resmi ve özel olmak üzere ortaokul, lise ve dengi
okullarda öğrenim gören bütün öğrenciler katılabilecektir.

• Yarışma dili Türkçe olacaktır.

• Yarışmayı İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı düzenlemektedir.

• Sosyal etkinliklerin planlanması, tanıtılması ve uygulanması eğitim ve öğretimi
aksatmayacak şekilde düzenlenecektir.

• Engelsiz yaşam sloganıyla engelli öğrencilerimizin yarışmaya katılım göstermesi bizi
mutlu eder. Engelli öğrencilerimize Jüri ödülüne katılacakları zaman yardımcı olacak
görevli öğretmenlerimiz olacaktır. Sergi alanında her türlü güvenlik önlemleri
alınacaktır.

• Ödül töreni ve değerlendirme komitesinde görevli personelin, öğrencinin ve jürinin
herhangi bir sağlık durumu yaşamasında hızlı müdahale etmek için yarışma alanında
sağlık personeli bulunacaktır.

• Yarışma katılımcıların gönüllülük esasına göre yürütülür.

• Kişisel verilerin, açık rıza onayında belirtilen hususlar dışında kullanılmayacaktır.
Sosyal etkinlik sona erdiğinde resen silinecektir.

• Yarışma sırasında oluşabilecek tüm kazalar vb durumlar için güvenlik
önlemleri alınacaktır. Güvenlik Kuralları ayrıca diğer sayfalarda detaylı
belirtilmiştir.

• Yarışma esnasında kişiler arası sosyal mesafeye uyulacaktır. Herkes maske takmak
zorundadır. Yarışma alanında danışmadan maske temini yapılabilir. Temizlik ve
Hijyen kuralları üstdüzeyde tutulacaktır. .

• Dezenfektan kullanımı yapıldıktan sonra sergi alanına alınacaktır.

GENEL KATILIM ŞARTLARI:

1- Yarışmaya katılım ücretsizdir. “Hiçbir Ticari amaç güdülmeyecektir.”

2- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3- Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanır.

4- Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.

5- Her yarışmacı, yarışmaya 3 adet resimle katılabilir.

6- Resimler 35x50cm ebadında resim kâğıdı veya tuval üzerine çizilmelidir.

7- Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi
kullanmakta serbesttir.

8- Yarışmaya katılan resimlerin, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi
bir yerde yayımlanmamış/ sergilenmemiş olup özgün bir çalışma olması gerekmektedir.

9- Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen veya posta yolu ile gönderilen eserler
değerlendirmeye alınmayacaktır.

10- Ön başvuru https://bahattintatis.com/pages/basvuru_formu.html adresinden
yapılacaktır.

11- Yarışmaya katılacak eserler, paketlenerek/zarflanarak 8 Nisan 2024-4 Mayıs 2024
tarihinde mesai saati bitimine kadar İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı’na
teslim edilmelidir. Postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

12- Yarışmaya gönderilecek eserin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka
yüzünün sol alt köşesinde tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler
kabul edilmeyecektir.

13- Ortaokul ve Lise kategorisindeki yarışmacıların
https://bahattintatis.com/pages/basvuru_formu.html sayfasındaki Tablo 1 formu
doldurarak, pdf çıktısını eserin arkasına yapıştırması ve eserleri İzmir Türk Koleji
Eğitim Ve Bağışçılar Vakfının işbu şartnamede bildirilen adresine göndermesi
gerekmektedir. (Ad-soyad, doğum tarihi, okul adı, okul adresleri ve okul telefonlarını
eksiksiz olarak yazmak zorundadırlar.)

14- Yarışmaya katılacak resimler; https://bahattintatis.com/pages/basvuru_formu.html yer
alan linkten doldurulacağı “Yarışmacı Katılım Formu ve Taahhütname, Veli
Muvafakatnamesi, Açık Rıza Metni ” ile birlikte, elden ya da posta/kargo yoluyla
“Uşakizade Latife Hn. Sk. No:3 K:4 Konak/İzmir” adresine teslim edilecektir.

15- Kargo ile gönderilen eserlerde “Sayın Melek UZ dikkatine” notu konulması
gereklidir.

16- Vakıf’a yöneltilecek her tür talep ve itiraz, yarışmanın sonuçlanması tarihinden
itibaren bir ay içerisinde, İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı “Uşakizade
Latife Hn. Sk. No:3 K:4 Konak/İzmir” adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla
gönderilmesi halinde işleme alınır ve 7 iş günü içerisinde değerlendirme yapılır.
Mektupta, yarışmaya katılım tarihi, eksiksiz iletişim bilgileri ve talep veya itiraz konusu
açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak başvurular dikkate
alınmayacaktır.

17-Jüri üyelerinin verdiği puanlara, itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.

18- Yapıtların sergilenmesi ve taşınması sırasında gereken özen gösterilecekse de yapıtların
görebileceği hasardan İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı hiçbir şekilde
sorumlu değildir. Arzu edenler, eserlerinin değer bedeli üzerinden özel sigorta şirketine
sigorta ettirebilirler. Bunun gerçekleşmesi halinde bilgilendirme amacı ile İzmir Türk
Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı’na sigorta şirketinin adını ve yapıtla ilgili kontratın
bir kopyasını ulaştırmaları gerekmektedir.

etiket
etiket

YARIŞMA TAKVİMİ
Elden teslim 8 Nisan 2024-4 Mayıs2024
Sonuçların açıklanması 16 Mayıs 2024
Ödül Töreni 23 Mayıs 2024

YARIŞMANIN UYGULANMASI

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir. “Hiçbir Ticari amaç güdülmeyecektir.”

2. Yarışmaya Türkiye’den tüm özel okul, devlet okullarında okuyan ortaokul ve lise
öğrencileri katılabilir. Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerden ortaokul
seviyesinde olanlar 15 yaşını, ortaöğretim seviyesinde olanlar 18 yaşını tamamlamamış
olmak kaydıyla yarışmaya katılabilecektir.

3. Eserlerin elden ya da kargo ile teslim tarihi 8 Nisan 2024-4 Mayıs 2024 arasında
yapılacaktır.

4. Jüri üyeleri 16 Mayıs 2024 günü toplanıp kazanan eserlere karar verildikten Yarışma
sonuçları 16 Mayıs Perşembe günü https://bahattintatis.com/pages/gbtry.html
adresinden 16 Mayıs Perşembe duyurulacaktır.

5. Sonuçların açıklanmasından sonra 23 Mayıs 2024 tarihinde ödül töreninin İzmir Türk
Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfında yüz yüze yapılası planlanmaktadır. İzmir Türk
Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı organizasyon yerinde değişiklik yapma hakkına
haizdir.

DEĞERLENDİRME
1- Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından Tablo-2’deki kıstaslar doğrultusunda
değerlendirilecektir.
2- Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan
değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda İzmir Türk
Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı tarafından yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.
3- Yarışma düzenleme ve yürütme kurulu üyelerinin 1. Derece yakını yarışmaya
katılamayacaktır. Böyle bir durum tespit edildiğinde yarışmadan elenecektir

Değerlendirme Kriterleri
Değerlendirme Kriterleri

22. İTK BAHATTİN TATIŞ ULUSAL RESİM YARIŞMASI SEÇİCİ KURUL VE ÖDÜLLER

Seçici Kurul Üyeleri:
Erturul Aydemir- Galericiler Derneği Başkanı- Koleksiyoner
Denizhan Özer: Küratör-Ressam
Prof Dr Fuat Akdenizli
Doç Dr. Dizar Ercivan Zencirci
Filiz Pelit: Ressam
Nur Hilal Harsa: Ressam

Ortaokullar Arası Resim Yarışması Ödülleri:
Birincilik: Laptop (7000Türk Lirası değeri )+ Sanatsal malzeme ve Katılım Belgesi
İkincilik: Tablet (6000) Türk Lirası değeri) +Sanatsal Malzeme ve Katılım Belgesi
Üçüncülük: Polaroid Fotoğraf Makinesi(5000 Türk Lirası değeri) ve Katılım Belgesi

Lise ve Dengi Okullar Arası Resim Yarışması Ödülleri:
Birincilik: 10000 Türk Lirası ve Katılım Belgesi
İkincilik: 8500 Türk Lirası ve Katılım Belgesi
Üçüncülük: 7000 Türk Lirası ve Katılım Belgesi

ETKİNLİĞİN BÜTÇESİ:
Katılımcılara verilen ödüllerin bütçesi İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı tarafından
karşılanacaktır.
Etkinliğin ödül bütçesi 43.500 Türk Lirasıdır.

YARIŞMAYA AİT İNTERNET SİTESİ VE ADRES BİLGİLERİ:
Yarışma ile ilgili haberler, olası soru ve cevaplar için aşağıdaki bilgileri kullanınız.
Her türlü iletişim melek.uz@itk.k12.tr adresiyle sağlanacaktır.
https://bahattintatis.com/pages/basvuru_formu.html

Yarışma Adresi
İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Müdürlüğü
Uşakizade Latife Hn. Sk. No:3 K:4 Konak/İzmir
Yetkili Kişi: Melek Gizem UZ – 0507 683 16 16

YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU:
Yarışma sonuçları 16 Mayıs Perşembe günü
https://bahattintatis.com/pages/gbtry.html
adresinden duyurulacaktır.

KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER:
Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış;
Katılım Formu ve Taahhütname
Veli Muvafakatnamesi
Açık Rıza Onayı
Katılımcı tarafından gönderilen 35×50 formatında eserin aslı (orijinali)

ÖDÜL TÖRENİ YERİ ve TARİHİ:
Ödül töreni 23 Mayıs 2024 günü yüz yüze olarak İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı
adresinde yapılması planlanmaktadır. Ödül tören yeri ve şekli, Vakıf tarafından tek taraflı
olarak değiştirilebilir.

İLETİŞİM VE BİLGİ İÇİN:
Melek Gizem UZ
e-posta: melek.uz@itk.k12.tr

ESERLERİN YAYIMLANMASI, GENEL HÜKÜMLER VE TELİF HAKKI
1- Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve
taahhüt etmiş sayılır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik
yapma hakkı İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı yetkililerinde saklıdır.

2- Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi,
İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı izni ve onayı sonrası yapılır.

3- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal
sorumluluklar eser sahibine aittir.

4- Yarışma hiçbir surette ticari amaç gütmemektedir ve yarışmacılardan katılım ücreti
veya herhangi bir başlık adı altında ödeme talebi yapılmayacaktır. Katılımcıların
ulaşım ve konaklama giderleri kendilerine aittir.

5- Yarışmayı kazanan eserlerin tüm dijital hakları ödül verene ait olacaktır.

6- Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların başvuru formunda
durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt veya ödül töreni sürecinde ihtiyaç duyulması
muhtemel yardım imkânları sunulacaktır. Ödül kazanan engelli yarışmacılarımızın
engel durumları dikkate alınarak (Ulaşım, tören alanın düzeni) ödül töreni programı
yapılacaktır.

7- İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı ödül alan veya almayan bütün eserleri
afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın
hakkına sahip olacaktır. İzin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.
Dereceye giremeyen resimlerin sahipleri sergi süresinin bitiminde(bir ay içinde )
resimlerini elden İzmir Türk Koleji Eğitim ve Bağışçılar Vakfından geri
alabileceklerdir. Süresi içinde geri alınmayan eserlerin sorumluluğu İzmir Türk Koleji
Eğitim ve Bağışçılar Vakfı’na ait değildir. Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller
dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları
geri alınır.

8- Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya
herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.

9- Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna
gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve
eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

 Katılım Formu
Katılım Formu

Yarışmaya göndermiş olduğum “eserin” bana ait olduğunu, daha önce düzenlenen hiçbir
yarışmada derece, ödül vb. kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında
sergilenmediğini, eserimin 22. İTK Bahattin Tatış Ulusal Resim Yarışmasına (“Yarışma”)
katılım sağladığım eserimin/resmimin (birden çoksa eserlerimin) yarışmada ilk 3 derecede
ödül ve jüri özel ödülü alması halinde ilgili eserimin (resmimin) her türlü sınai, hukuki, dijital
mülkiyet ve kullanım hakkının süresiz olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
kapsamında yarışmayı düzenleyen İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı’na ait
olacağını, bu beyanım ile ilgili eserimin her türlü mülkiyet ve kullanım hakkını İzmir Türk
Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı’na devir etmiş olduğumu, bu beyan ve devir kapsamında
İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı’nın yarışmaya katılım sağladığım ve yarışmada
ilk 3 derecede ve jüri özel ödülü alacak eserimi (birden çoksa eserlerimi) tarafımdan izin
almadan ve/veya karşılık ödemeden sergileme, kullanma, dijital içeriğini üretme veya
kullanma, herhangi bir amaçla üçüncü kişilerle paylaşma veya dağıtma, yayınlama ve
yayımlama hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.
……./……./20…..

Ad-Soyad – İmza

Ek-1 Veli Muvafakatnamesi
VELİ MUVAFAKATNAMESİ ..…./…../2024
Velisi bulunduğum ……./..…./…… doğumlu kızımın/oğlumun, İzmir Türk Koleji Eğitim Ve
Bağışçılar Vakfı tarafından gerçekleştirilen 22. İTK Bahattin Tatış Ulusal Resim Yarışması’na
katılmasına, yarışmalardan ödül alması halinde İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar
Vakfı’nın yarışma şartnamesinde belirlediği hususlara uygun olarak faaliyetlerde bulunmasına
ve yapılacak etkinliklere katılmasına velisi olarak muvafakat ediyorum.
Velisi Adı :
Soyadı:
İmza

Ek-2 Açık Rıza Onayı
AÇIK RIZA
İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı ile paylaştığım kişisel verilerimin ve özel
nitelikli kişisel verilerimin, veri sorumlusu sıfatıyla, İTK tarafından işlenmesi ile ilgili olarak;
İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı tarafından düzenlenen “Kişisel Verilerin
İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni”ni (“Aydınlatma Metni”) okudum ve bu metin ile
ilgili yeterli ve kapsamlı bir şekilde bilgilendim.
Bu kapsamda İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı 22. İTK Bahattin Tatış
Ulusal Resim Yarışması başvuru ve/veya katılım ve/veya yürütülmesi sırasında işlenmesi
ve/veya aktarılması için başvurucu ve/veya katılımcı ve/veya bunların temsilcisi sıfatı ile
açık rızamın alınmasının gerektiği kişisel verilerimin ve/veya özel nitelikli kişisel
verilerimin:
– 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 4. maddesinde
belirtilen “Genel İlkeler” ile 6. maddesinde belirtilen “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme
Şartları” hükümlerine uygun ve Aydınlatma Metninde beyan edilen kişisel verilerin işlenme
amaçları ile sınırlı olarak; İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı, birim ve işbirliği
içinde çalıştığı okul tarafından işlenmesini ve tarafım ile telefon, mail vb. yollarla iletişime
geçilmesini kabul ediyorum ve rıza gösteriyorum,
– KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına
uygun olarak kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara,
Aydınlatma Metni’nde bildirilen İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı’na,
iştiraklerine, tedarikçilerine, taşeronlarına yurtiçinde aktarılmasını kabul ediyorum ve
rıza gösteriyorum,
– KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına ve
Aydınlatma Metni’nde bildirilen amaçlara uygun olarak, başvuru ve/veya katılım sağladığım
22. İTK Bahattin Tatış Ulusal Resim Yarışması sebebiyle/sırasında kullanılan her türlü
işletim sistemi ve programının işleyişi gereği veya amacıyla yurtdışı sunucularına
aktarılmasını kabul ediyorum ve rıza gösteriyorum,
Yukarıda yazılı kabul beyanlarımı kendi özgür irademle verdim.
AD-SOYAD
İMZA

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı (“Vakıf”) tarafından hazırlanmıştır.

Vakıf; düzenlediği 22. İTK Bahattin Tatış Ulusal Resim Yarışması (“Resim Yarışması”) kapsamında yaptığınız ziyaret, başvuru, kayıt, katılım, görüş, değerlendirme, sonuç ve ödüller ile bunların yürütülmesi sırasında verdiğiniz/edinilen resim, eser, içerik, fotoğraf, video, kamera kayıtları, telefon görüşmeleri, mesajlaşmalar ve internet sitesi yolları ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak paylaştığınız kişisel verilerinizi;

• Resim Yarışması ziyaret, başvuru ve kayıt işlemlerinin yürütülmesi, yenilenmesi veya sağlanması için gerekli olan her türlü yönetimsel, idari, mali, finansal ve hukuki işlemlerin yapılması,

• Resim Yarışmasına katılım sağladığınız resim, yazı, içerik, işlem, içerik, bilgi, görüş ve değerlendirmelerinizin elden, mail yoluyla yazılı, dijital, sözlü ve görsel olarak alınması, kullanımı ve paylaşımı,

• Resim Yarışmasına yaptığınız başvuru ve katılımınız ile yarışma cevap ve sonuçlarının araştırılması, değerlendirilmesi, analizi ve denetlenmesi,

• Organizasyon ve etkinlik yönetimi,

• Vakıf veya Vakıf iştirakleri tarafından düzenlenecek her türlü yarışma vb. aktiviteler hakkında elektronik veya diğer yollarla bilgilendirmeler yapılması,

• Resim Yarışmasına başvuru ve sonuçlarının sözlü, yazılı, görsel duyurulması,

• Resim Yarışmasını düzenleyen Vakıf ve iştiraklerinin hizmetlerine ilişkin pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması, şikayetlerin/önerilerin değerlendirilmesi ve süreçlerinin yönetilmesi ve bu hususlarda doğrudan sizinle irtibata geçilebilmesi,

• Yargı organlarına veya idari kurumlara ve kuruluşlara yasal mevzuattan doğan zorunluluk kapsamında bilgi ve belge verilmesi,

• Her türlü acil durum, risk yönetimi süreçlerinin ve kalite geliştirme aktivitelerinin yönetilmesi,

• Vakıf ile bağlı merkez ve birimlerin akreditasyon ve değerlendirme çalışmalarının yapılabilmesi,

• Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,

• Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

• Veri güvenliği sürecinin yönetimi ve yürütülmesinin sağlanması ve veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,

• Fiziksel mekân güvenliğinin temini,

• Ziyaretçi, seyirci, öğrenci, katılımcı ve katılımcı temsilcilerinin Resim Yarışmasına başvuru ve katılımları sırasında sözlü, yazılı ve görsel kayıtlarının oluşturulması, takibi ve bilgilendirilmesi, amaçlarıyla sınırlı olarak işlemekteyiz.

Vakıf, kişisel verilerinizi ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi; tarafınız ile olan ilişkisine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, ilgili kişinin açık rızanızın alınması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi ve korunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerinden en az bir veya birkaç tanesine dayanarak, otomatik
veya otomatik olmayan yöntemlerle işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 8. ve 9. maddesine uygun olarak, işbu aydınlatma metninde yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olmak üzere yurt içinde ilgili resmi kurumlar, sponsorlar, Vakıfın iştirak veya işbirliği içerisinde olduğu şirket ve taşeronlarına; yurtdışında ise Resim Yarışmasına başvuru ve katılımınız sırasında kullanılan işletim sistem ve programları tarafından kullanılan yurtdışı sunuculara bu hizmetin işleyişi gereği veya amacı ile sınırlı olmak şartı ile aktarılabilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesinde düzenlenen taleplerinizi, dilediğiniz zaman “Veri Sorumlusu Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre, https://bahattintatis.com/pages/basvuru_formu.html adresinde bulunan Veri
Sahibi Başvuru Formu veya tarafınızca düzenlenecek dilekçe aracılığı; Vakıf’ın “Uşakizade Latife Hn. Sk. No:3 K:4 Konak/İzmir” adresine yazılı olarak veya İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı Müdürlüğü Uşakizade Latife Hn. Sk. No:3 K:4 Konak/İzmir adresine kayıtlı elektronik posta yolu ile iletebilirsiniz.

İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı

Lise öğrenci yarışmaları için sayfamızı takip ediniz.