Kanun Ordusu Jandarma 185 Yaşında” Konulu Ortaokul ve Lise Öğrencilerine Yönelik Şiir Yarışması

Jandarma
Jandarma

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 185. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında “Kanun Ordusu Jandarma 185 Yaşında” konulu şiir yarışması düzenleniyor. Yarışmaya Türkiye genelindeki tüm ortaokul ve lise öğrencileri katılabilir.

‘’KANUN ORDUSU JANDARMA 185 YAŞINDA’’KONULU
ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ŞİİR YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

1. YARIŞMA KONUSU:
Ülkemizdeki huzur ve güvenliğin sağlanması ve gerektiğinde yurt savunmasındaki aldığı ve alacağı görevlerde canını vermeye hazır olan fedakar personeli ile kurulduğu 1839 yılından bugüne kadar geçen 185 yılda vatanına ve ulusuna başarıyla hizmet eden Jandarma Genel Komutanlığımızın görev ve etkinliklerine dikkat çekmek maksadıyla ülke çapında “Kanun Ordusu Jandarma 185 Yaşında” konulu şiir yarışması düzenlenmesi planlanmaktadır.

2. YARIŞMA AMACI:
Jandarma Genel Komutanlığının, bu sene gerçekleştirilecek 185. Yıl Dönümü kutlamaları münasebetiyle düzenlenen şiir yarışması ile çocuklarımızın ve gençlerimizin, 185 yıldır gö rev yapan Kanun Ordusu Jandarma hakkındaki düşüncelerini kaleme almaları ve Jandarmanın kuruluş yıl dönümünde farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

3. HEDEF KİTLE:
Yarışmanın hedef kitlesi; Türkiye geneli, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel tüm eğitim kurumlarında öğrenim görmekte olan ortaokul (5, 6, 7, 8) ve lise (hazırlık, 9, 10, 11, 12. sınıf) öğrencileridir.

KURALLAR VE KATILIM ŞARTLARI:
• Yarışma ulusal düzeyde düzenlenmektedir.

• Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır.

• Her katılımcı yarışmaya en fazla 1 (bir) adet şiir ile katılabilir.

• Eserler, yarışmacı tarafından A4 ebadında beyaz kâğıda el yazısıyla ve bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralığı olacak şekilde yazılacaktır. (İki nüsha da başvuru sürecinde teslim edilecektir.)

• El yazısıyla hazırlanan eserlerde, A4 kâğıdın ön yüzünde eser yer almalı, arka yüzüne ise herhangi bir şey yazılmamalıdır.

• El yazısı ile teslim edilen eserlerde, eser; kıvrılmadan, katlanmadan, iki karton arasına düzgün yerleştirilmiş bir şekilde teslim edilmelidir. Karton üzerinde sadece kartona yapıştırılmış zarf bulunmalı ve yazı, çizgi, resim vb. başka herhangi bir şey bulunmamalıdır.

• Bilgisayar ortamında hazırlanan eserler, Word formatında olmalıdır.

• Eser 150 kelimeyi geçmeyecektir.

• Yarışmaya gönderilecek eserlerde şiir tekniği serbesttir.

• Eser metinleri, dil bilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanacaktır. Noktalama işaretlerinin kullanımında, kelime yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.

• Yarışma için gönderilen eserler “Kanun Ordusu Jandarma 185 Yaşında’’ temasına uygun olmalıdır.

• Seçici Kurulda görev alan kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

• Yarışmaya gönderdiği eserin kendisine ait olmadığı hâlde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır. Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır.

• Eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılım sağlamamış ya da ödül almamış, eserin tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş ve herhangi bir basılı yayında yer almamış olacaktır.

• Eserlerin üzerinde/ön yüzünde katılımcının ismi, imzası, ifadesi ya da ibaresi bulunmamalıdır. Sadece arka yüzüne öğrencinin ADI SOYADI – OKUL ADI – SINIFI – VELİ/VASİ İLETİŞİM NUMARASI – DANIŞMAN ÖĞRETMEN BİLGİLERİ – AÇIK ADRES bilgileri yazılmalıdır. (Ya da uygun şekilde arka alana eklenmelidir.)

• Öğrenciler, eserlerini belirtilen şartlara uygun şekilde hazırladıktan sonra Tablo-1’de belirtilen takvim içerisinde Ek-2, Ek-3, Ek-4 (Ekler eserlerle birlikte dosyalanacaktır.) ile birlikte öğrenim gördükleri eğitim kurumu müdürlüklerine teslim ederek yarışmaya katılabilirler.

4. YARIŞMA TAKVİMİ: Tablo 1
Yarışma Duyurusunun Yapılması 03.04.2024
Eserlerin Okul Müdürlüklerine Teslim Edilmesi İçin Son Tarih 24.04.2024
Okul Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi İçin Son Tarih 26.04.2024
İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İl Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi İçin Son Tarih 03.05.2024
İl Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Gönderilen Eserlerin MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Ulaşması İçin Son Tarih (Bu tarihten sonra ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.) 17.05.2024
Nihai Değerlendirme Tarihi 20.05.2024
Dereceye Girenlerin Açıklanması 27.05.2024

5. DEĞERLENDİRME VE SEÇİCİ KURUL:
• Okullarda, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde eserleri değerlendirmek ve birinci olan eserleri seçmek için birer komisyon oluşturulacaktır. Oluşturulacak komisyonlarda öncelikli olarak Türk Dili ve Edebiyatı/ Türkçe öğretmenleri görevlendirilmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer branş öğretmenleri arasından görevlendirme yapılmalıdır.
• Genel şartları ve katılım şartlarını taşımayan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
• Genel şartları ve katılım şartlarını taşıyan eserler Tablo – 2’deki ölçütler doğrultusunda Tablo- 1’deki yarışma takvimine uygun olarak değerlendirilerek puan verilecektir.
• Yarışma kapsamında okullar tarafından okul birincisi seçilen eser İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından ilçe birincisi seçilen eser İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir. İl Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından il çapında dereceye giren eser Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne kargo yoluyla gönderilecektir. (Adres: Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Birimi – Millî Eğitim Bakanlığı Gümüşdere Kampüsü – Gümüşdere Mah. Yavuz Sultan Selim Blv. No:7 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası A Blok 1. Kat – Keçiören / ANKARA)

• Jandarma Genel Komutanlığı ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne katılımcıların bireysel olarak gönderdiği, okul müdürlükleri tarafından gönderilen ve/veya ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Komisyon değerlendirmelerinde gizlilik ilkesi esastır.
• Nihai Değerlendirme Kurulunda; Yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan alan uzmanı akademisyenler, Jandarma Genel Komutanlığı temsilcileri ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü temsilcileri yer alacaktır.

Tablo 2
Eserlerin Değerlendirme Ölçütleri Puan Derecesi
Türkçeyi Doğru Kullanma, Yazım ve Noktalama 25
Etkileyicilik 25
Başlık ve Konunun Temaya Uygunluğu 25
Özgünlük 25
TOPLAM 100

6. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:
Yarışma sonuçları, Jandarma Genel Komutanlığı’na ait sosyal medya hesaplarında ve kurumsal internet sitelerinde ilan edilecektir. Ancak dereceye giren öğrenciler, ödül töreni öncesinde sonuçlarla ilgili bilgilendirilerek törene davet edilecektir.

7. ÖDÜLLER ve ÖDÜL TÖRENİ:
• Dereceye giren eserler https://www.jandarma.gov.tr/ adresinden ve Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir.
• Değerlendirmeler sonucunda, Türkiye geneli ortaokul kategorisinden ilk 3 (üç) ve lise kategorisinden ilk 3 (üç) eser seçilerek toplam 6 (altı) öğrenciye, öğrenim gördükleri okullara ve bu öğrencilerin danışman öğretmenlerine sürpriz ödüller verilecektir.
• Değerlendirmeler sonucunda kendi illerinde birinci seçilen öğrencilere de sürpriz ödüller verilecektir.
• Ödül töreni dereceye giren eser sahibinin ikamet ettiği İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilecektir.
• Ödül törenine katılması muhtemel özel gereksinimli bireylerin ulaşımı için ilgili İl Jandarma Komutanlıklarınca planlama yapılacaktır.
• Her kategoriden 20’şer adet olmak üzere toplam 40 eser ise yayımlanma eseri olarak belirlenecek olup Jandarma Genel Komutanlığınca kitap, dergi, e-kitap, katalog, broşür, ilan panoları, billboard vb. alanlarda yayımlanabilecektir.
• Türkiye geneli ve il geneli dereceye giren bütün eser sahiplerine katılım sertifikası verilecektir. Katılım sertifikaları öğrencilerin okullarına gönderilecektir.

8. TELİF HAKKI:
• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin kendisine ait olduğunu ve tüm izinleri aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya yayımlanmaya değer bulunan katılımcılar arasında, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Yarışmada ödül alan ve yayımlanma amacıyla seçilen eserler iade edilmeyecek, baskı ve kopyaları, bütün telif haklarıyla Jandarma Genel Komutanlığına eser sahibi tarafından devredilmiş sayılacaktır. Jandarma Genel Komutanlığı ödüle ya da yayımlanmaya değer bulunan eserin orijinalini ve üzerinde değişiklik yapılmış hâlini; seminer, sempozyum, fuar vb. eğitim ve tanıtım

faaliyetlerinde ayrıca kitap, dergi, e-kitap, katalog, broşür, ilan panoları, billboard vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve yayımlama, yazılı ve görsel medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.

9. KARGO GÖNDERİ ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:
• İl Millî Eğitim Müdürlükleri, il birincisi olarak seçilen eserleri en geç 17.05.2024 tarihine kadar “Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Birimi – Millî Eğitim Bakanlığı Gümüşdere Kampüsü – Gümüşdere Mah. Yavuz Sultan Selim Blv. No:7 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası A Blok 1. Kat – Keçiören / ANKARA” adresine ulaşmış olacak şekilde gönderecektir. Bu tarihten sonra ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yarışmaya başvuran tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.