TÜBİTAK Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları

Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında aşağıdaki amaçlardan en az birine Çağrı Alanları başlığı altında belirtilen alanlarda olmak üzere etkileşimli uygulamalarla ulaşılması hedeflenmektedir:

Özel gereksinimli bireylerin bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularını, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerini teşvik etmek ve bilişsel, sosyal, görsel, motor becerilerini geliştirmek,

Özel gereksinimli bireylere ve bu kişilere hizmet veren bireylere yönelik kanıt temelli uygulama raporlarında yer alan bilimsel dayanaklı özgün yöntem, teknik, materyal, içerik ve uygulamaları yaygınlaştırma çalışmalarında bulunmak,

Özel gereksinimli bireylere yönelik kanıt temelli uygulama raporlarında yer alan bilimsel dayanaklı iyi örnekleri uyarlamak, transfer etmek, yaygınlaştırmak,

Özel gereksinimli bireylerin bağımsız ve aktif yaşamı destekleyen fiziksel ve sosyal ortamlara katılımını kolaylaştıran uygulamaları yaygınlaştırmak,

Özel gereksinimli bireylerin kişisel ve mesleki olarak gelişimlerini sağlayan çalışmaları desteklemek,

Özel gereksinimli bireylerin yetişkinlik ve yaşlılık sürecini sürdürme konusunda hazırlık yapmalarına yönelik çalışmaları gerçekleştirmektir.