Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu

Sürdürülebilir Eğitim
Sürdürülebilir Eğitim

Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu boyunca, eğitimde sürdürülebilirlik ve yenilikçi yaklaşımlarıyla eğitim alanındaki güncel gelişmeleri paylaşacak değerli konuşmacılarla birlikte olacağız.

Deneyimlerimizi zenginleştirecek ve gelecek vizyonumuzu şekillendireceğimiz sempozyumuna geri sayım başladı.

26-27-28 Nisan 2024
Swandor Hotels & Resorts Topkapı Palace / Antalya

Sürdürülebilir eğitim, çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir gelecek için bireyleri bilinçlendirmeyi ve yetiştirmeyi amaçlayan eğitim anlayışıdır. Çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan bu yaklaşım, bireylerin ve toplumların doğal kaynakları koruma, sosyal adaleti sağlama, ekonomik refahı artırma ve küresel sorunlara çözüm bulma konularında bilinçlenmesini ve eyleme geçmesini hedefler.

Öğretmen eğitimleri için sayfamızı takip ediniz.

Geleceğin Güvencesi: Sürdürülebilir Eğitim
Eğitimde Bilinçlendirme: Sürdürülebilir Kalkınmaya Destek
Sürdürülebilir Eğitimin Engelleri ve Çözüm Yolları
Değişime Açık Olmak: Geleneksel Eğitim Sistemleriyle Başa Çıkma
İş Birliği ve Farkındalık: Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu’nun Önemi

https://www.ses.iyibiregitimplatformu.com