Öğretmenler Arası Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması

Öğretmenler
Öğretmenler

ÖĞRETMENLER ARASI NESİLDEN NESİLE MİLLÎ MÜCADELE TEMALI TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Madde 1: AMAÇ
Anadolu’dan tamamen sökülüp atılmak istenen Türk milleti, bağrından çıkardığı
sayısız kahramanın tüm gücüyle omuz omuza verdiği eşsiz Millî Mücadele sayesinde Türkiye
Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Yarışmanın amacı; öğretmenlerin görev yaptıkları illerdeki Millî Mücadele
kahramanlarını öğrencileri ile birlikte gün yüzüne çıkarmaları, onların yaptıklarını/
yaşadıklarını hikâyeleştirmeleri ve bu hikâyeleri birer tiyatro oyununa dönüştürerek sanatın
gücüyle nesilden nesile aktarmaktır.

Bu vesileyle ulusal tiyatro kültürünün canlandırılması, zenginleştirilmesi, Türk
Tiyatrosu’na özgün yapıtların, yeni bakış açıların kazandırılması da öngörülmektedir.

Öğretmenlere yönelik etkinlikler için sayfamızı takip ediniz.

Madde 2: YARIŞMACILAR
– Yarışma, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul/ kurumlarda görev yapan öğretmenlere
yöneliktir. Öğretmenler, öğrencileri ile birlikte topladıkları hikayeleri oyunlaştırarak
yarışmaya katılacaktır.
– Yarışmaya başvuracak öğretmenler https://www.oba.gov.tr/egitim/detay/tiyatrocevrim-ici-ogretmen-egitimi-semineri-1047 adresinde yayınlanan ve sürekli erişilebilir
durumdaki “Tiyatro Nedir”, “Hikâye Toplama”, “Dramaturgi” videoları başta olmak
üzere öğretmenlere yönelik hazırlanan “Tiyatro Eğitimi” videolarını yarışma
takviminde belirtilen tarihler arasında izlemiş olmalıdır.
– Başvuruların değerlendirmesinde görev alacak kişilerin birinci dereceden yakınları
yarışmaya başvuramazlar.

Madde 3: ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER
– Eserler özgün olmalıdır ve eserlerin özgünlüğüne dair tüm sorumluluk yazara aittir.
Üçüncü kişi veya kuruluşların telif hakkı konusunda herhangi bir talep veya iddiada
bulunmalarından doğacak maddi ve manevi zarar yazara aittir.
– Daha önce basılmış, herhangi bir yerde oynanmış, dereceye girmiş ve başka
yarışmalara başvuru yapmış eserler yarışmaya katılamaz.
– Her öğretmen yarışmaya bir (1) eserle katılabilir.
– Yarışmaya katılacak eserler öz, biçim ve üslup bakımından dramatik yazım tekniğinin
gerektirdiği kurallar çerçevesinde kaleme alınmış olmalıdır.
– Oyunlar A4 boyutunda, 12 (on iki) punto, Times New Roman fontu ile bilgisayar
ortamında 1,5 (bir buçuk) satır aralığı ile yazılarak, sayfa numaraları sağ alta
eklenerek hazırlanmalıdır.
– Eserin hiçbir sayfasında kimlik bilgisi, ibare, işaret olmamalıdır.
– Eserin ilk sayfasında eser sahibinin bilgileri (Öğretmenin ve hikâyenin toplanıp
oyunlaştırmasında görev alan öğrencilerin), eser adı, oyunun türü ve kaç bölüm olduğu
yazılmalıdır.
– Eserin ikinci sayfasında oyun kişilerinin adları, yaşları, oyunun geçtiği yer ve zaman
belirtilmelidir.
– Sonraki sayfalarda ise tiyatro oyununa yer verilmelidir.

Madde 4: BAŞVURU YÖNTEMİ
– Öğrencilerin topladığı tüm hikâyeler, bu hikâyelerin içinden yarışmaya katılmak üzere
öğretmenler tarafından seçilerek Madde 3’ te belirtilen niteliklere uygun olarak
oyunlaştırılan bir eser ve şartname ekleri İl Millî Eğitim Müdürlüğüne
gönderilecektir. İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından incelenen tüm hikâyeler,
oyunlaştırılmış eserler ve şartname ekleri sisteme tanımlı kullanıcılar tarafından
https://yegitek.eba.gov.tr/ adresine e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle yüklenecektir.

Madde 5: DEĞERLENDİRME
– Yarışmaya gönderilen eserler tema, konu, dil, karakter, süre, dramatik oyun yazım
tekniği, özgünlük ve amaca uygunluk açısından değerlendirilecektir.
– Sisteme yüklenen eserler il millî eğitim müdürlüklerince ön değerlendirmeye alınacak
ve il birincileri seçilecektir.
– İl birincisi seçilen eserler seçici kurul üyelerince değerlendirilerek Türkiye geneli
dereceye giren ilk üç eser seçilecektir.

Madde 6: ÖDÜLLER
– Birincilik Ödülü : Dizüstü Bilgisayar
– İkincilik Ödülü : Tablet
– Üçüncülük Ödülü : Fotoğraf Makinesi

Madde 7: YARIŞMA TAKVİMİ
– Tiyatro Eğitimi Videolarının İzlenmesi : 6 Mart – 24 Mart 2024
– Araştırma, Hikâyeleştirme ve Oyun Yazımı : 10 Mart – 26 Nisan 2024
– Oyunların Sisteme Yüklenmesi : 29 Nisan – 3 Mayıs 2024
– İl Değerlendirmelerinin Yapılması : 6 Mayıs – 17 Mayıs 2024
– Genel Değerlendirmenin Yapılması : 20 Mayıs – 31 Mayıs 2024
– Sonuçların Açıklanması : 3 Haziran 2024
– Ödül Töreni : 13 Haziran 2024

meb.gov.tr