Matematik Öğretiminde Örnek Uygulamalar Kongresi – 2 Zonguldak’ta Gerçekleştirilecek!

Matematik Öğretimi
Matematik Öğretimi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde 11-12 Mayıs 2024 tarihlerinde “Matematik Öğretiminde Örnek Uygulamalar Kongresi – II” düzenlenecek.

Kongre, matematik eğitiminin güncel gelişmelerini ve yeniliklerini ele almak, farklı düzeylerde ve alanlarda örnek uygulamaları paylaşmak ve bu alandaki teorik ve uygulamalı çalışmaları teşvik etmek amacıyla organize edilmektedir.

Öğretmen eğitimleri için sayfamızı takip ediniz.

Matematik Öğretiminde Örnek Uygulamalar Kongresi – 2

Çok Değerli Matematik Eğitimcileri,
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde 11-12 Mayıs 2024 tarihlerinde Zonguldak’ta  düzenlenecek olan II. Matematik Öğretiminde Örnek Uygulamalar Konferansı’na sizleri davet etmenin mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz.

Özellikle son yıllarda ülkemizde eğitim bilimleri alanında çok sayıda kongre düzenlenmekte, araştırmacılar gözlemlerini, ölçümlerini, analizlerini bu kongreler vasıtasıyla bilim dünyası ile paylaşma fırsatı bulmaktadır. Matematik Eğitimi Derneği olarak ikincisini düzenleyeceğimiz Matematik Öğretiminde Örnek Uygulamalar Kongresi, geleneksel eğitim bilimleri kongrelerinden farklı olarak doğrudan uygulayıcılara ulaşmayı hedeflemektedir. Bu kongre sınıf içerisinden elde edilen verilerin formal-sistematik bir sunumunu değil sınıf içerisinde öğretmen veya akademisyen tarafından yapılan yaratıcı uygulamaları öncelemektedir. Matematik Öğretiminde Örnek Uygulamalar Kongresi, elde edilen verileri değil bizatihi sınıf içi uygulamaların kendisini odağına koymaktadır. Elde edilen verilerin uygulamanın gücünü göstermek için kullanılması arzulanmaktadır. Bu yönüyle kongrenin matematik öğretiminde kullanılan iyi örneklerin paylaşılması yoluyla matematik öğrenme ve öğretme süreçlerini zenginleştirmesi düşünülmektedir.  Kongrede, akademisyen ve öğretmenlerin kendi sınıflarında yaptıkları uygulamalarını paylaşması; panel ve çalıştaylar yoluyla zengin bir entelektüel ortamın oluşturulması planlanmaktadır.  Kongre boyunca sunulan örnek uygulamalar, katılımcılar tarafından uygulanabilirlik, etkililik ve orijinallik boyutlarından tartışılacak ve yapılan değerlendirmeler ışığında geliştirilecektir. Bu süreçte son şekilleri verilen örnek uygulamalar derneğin web sayfasında matematik eğitimcilerinin kullanımlarına da sunulabilecektir. Kongre uygulamayı öne alan boyutuyla  geleneksel eğitim bilimleri kongrelerinden farklılaşmaktadır.

Bu konferans matematik eğitimi ile ilgilenen akademisyen ve öğretmenlere kendi derslerinde konu/ kavramları öğretirken etkili olduğunu düşündükleri strateji, yöntem ve materyalleri örnek uygulamalar olarak meslektaşlarıyla paylaşma fırsatı sunmak amacıyla düzenlenmektedir.

11-12 Mayıs 2024 tarihlerinde Zonguldak’ta düzenlenecek olanII. Matematik Öğretiminde Örnek Uygulamalar Konferansı’na katılarak mesleki deneyimlerinizle bu entelektüel şölene yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgilere dernek sayfasından ulaşabilirsiniz.

Kongre Düzenleme Kurulu

https://www.tmed.org.tr/index