TÜBİTAK Öğretmen Olimpiyat Akademisi Başvurularınızı Bekliyor

Öğretmen Olimpiyat
Öğretmen Olimpiyat

TÜBİTAK Öğretmen Olimpiyat Akademisi, olimpiyat alanında uzmanlaşmış öğretmenlerimize yeni katılımcılar eklemek amacıyla, öğretmenlere özel bir eğitim modeli geliştirilmiştir. Bu model sayesinde olimpiyat alanında çalışmayı hedefleyen öğretmenler, TÜBİTAK Olimpiyat Akademisi Giriş Sınavı’na katılabileceklerdir. Başarılı olan öğretmenlere ulusal düzeyde olimpiyat hazırlıkları için gerekli teorik, uygulamalı ve kariyer odaklı becerileri kazanmalarına yardımcı olacak ücretsiz öğretim ve öğrenim kaynakları sunulacaktır.

Bilim Olimpiyatları’nın ilk aşama sınavına hazırlanan öğrencilere yönlendirme sağlamak amacıyla, Astronomi ve Astrofizik, Bilgisayar, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya, Matematik, Ortaokul Matematik ve Ortaokul Bilgisayar alanlarında eğitmenlere rehberlik eden bir program yürütülmektedir. Bu program, öğretmenlerin TÜBİTAK Olimpiyat Akademisi’ne katılımlarını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. TÜBİTAK Olimpiyat Akademisi, kabul edilen öğretmenlere ulusal düzeyde olimpiyat hazırlıkları için gerekli teorik, uygulamalı ve kariyer odaklı becerileri kazanmalarına yardımcı olmak üzere ücretsiz öğretim ve öğrenim kaynakları sunmayı amaçlamaktadır.

Öğretmen etkinlikleri için sayfamızı takip ediniz.

TÜBİTAK Öğretmen Olimpiyat Akademisi

Başvuru Koşulları
1. T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak.

2. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen olmak.

3. Her öğretmen sınava yalnızca bir daldan başvurabilir.

4. Öğretmenler sınava, https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden alacakları sınav
giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya
pasaport) ile girerler. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan
adaylar sınava alınmaz. Nüfus müdürlükleri tarafından verilen geçici kimlik
belgesi geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmektedir.

Başvuru Yöntemi
1. Başvurular 19 Şubat 2024 tarihinde başlar ve 29 Nisan 2024 tarihinde, saat 17.30’da sona erer.

2. Başvuru yapacak öğretmenlerin ARBİS’e kayıtlı olması gerekir. (Bkz.
https://arbis.tubitak.gov.tr)

3. Başvurular bireysel olarak https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılır.

4. Başvuru yapacak öğretmenlerin son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı
sisteme yüklenir. Geçersiz fotoğraf tespit edilmesi halinde başvuru iptal
edilecektir.

5. Adaylardan sınav ücreti alınmayacaktır.

6. Sistemde bilgi girişi yapıldıktan sonra son onay verilerek başvuru aday tarafından
onaylanmalıdır. ONAY’sız başvurular geçersiz sayılacaktır.

7. Başvuru tarihleri içerisinde, çevrim içi başvuru yapıldıktan sonra değişiklik için
onayı kaldırılıp, tekrar onaylanmadan bırakılan başvurular geçersiz sayılır.

8. Başvuru sırasında yanlış/eksik beyanda bulunanların sınavı iptal edilir.

9. Başvuru sistemi kapandıktan sonra hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez.

10. Birinci Aşama Sınavı ile ilgili ilan ve açıklamalar
https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr web adresinde ilan edilir.

11. Geçerli bir engel durumu olan adayların başvuru tarihleri içerisinde Sağlık
Bakanlığı onaylı raporunu ve Sağlık Durumu /Engel Bilgi Formunu başvuru
sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

Destek Kapsamı ve Ödüller
Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan her dalda en çok 20 öğretmen Olimpiyat
komitesince belirlenecek eğitim kamplarına çağrılır. Eğitimlere katılan öğretmenlere
TÜBİTAK tarafından Bilim Olimpiyatları Eğitmen Eğitimi Katılım Sertifikası,
Eğitimler sonunda yapılacak sınavda başarılı bulunan öğretmenlere ise TÜBİTAK
tarafından Bilim Olimpiyatları Eğitmen Sertifikası verilir.

Sınav Merkezleri
Birinci Aşama Sınavı, 81 il merkezinde aynı anda uygulanır (Mücbir sebeplerle talep
edilen sınav merkezinde sınav yapılamaması halinde tercih edilen sınav merkezine en
yakın sınav merkezinde sınav yapılabilir).

Sınav Yöntemi ve Tarihi
Sınav tek aşamalı olarak yapılır. Birinci Aşama Sınavı, 18.05.2024 tarihinde yapılacaktır.

Birinci Aşama Sınavı
1. Astronomi ve Astrofizik, Bilgisayar, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya,
Matematik, Ortaokul Bilgisayar ve Ortaokul Matematik olmak üzere 9 dalda
yapılır.

2. Tek oturumda düzenlenir ve çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

3. Her dalda ayrı soru grubu mevcuttur.

4. Biyoloji ve Kimya dallarından sınava girecek adayların fonksiyonel hesap
makinelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir (Bilgisayar özellikli,
programlanabilir, hafıza kartlı vb. hesap makinalarının kullanılması yasaktır).

5. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları sitesinde bulunan geçmiş yıllardaki sınav
sorularının başvuru yapacak öğretmenler tarafından incelenmesi önerilir.
Sınav müfredatı, geçmiş yıllara ait sınav soruları ve cevap anahtarlarına
https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

DAL SORU SAYISI SINAV SÜRESİ
Matematik 32 180 dk.
Bilgisayar 50 150 dk.
Coğrafya* 40 75 dk.
Astronomi ve Astrofizik 25 210 dk.
Fizik 25 210 dk.
Kimya 32 100 dk.
Biyoloji 100 150 dk.
Ortaokul Matematik 32 180 dk.
Ortaokul Bilgisayar 30 90 dk.

*2024 yılında ilk kez düzenlenecek Coğrafya dalı Birinci Aşama Sınavında %70 İngilizce, %30 Türkçe soru dağılımı uygulanacaktır.

Sonuçlar
1. Birinci Aşama Sınavı’nın sonuçları sınav tarihinden sonra yaklaşık 30 gün içinde
https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm adresinde “Olimpiyat Sınav Sonuçları”
bölümünde ilan edilir.
2. Bilim Olimpiyatları ile ilgili tüm duyurular https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr
adresinden ilan edilir.
3. Bilim Olimpiyatları Eğitmen Sertifikasına hak kazanan öğretmenlere TÜBİTAK
tarafından belirlenecek usulde belgeleri verilir.

Birinci Aşama Sınavı başvurularının alınması 19 Şubat 2024 29 Nisan 2024
Birinci Aşama Sınavı 18 Mayıs 2024 Cumartesi Günü
Cevap anahtarları ve soruların yayınlanması 21 Mayıs 2024
Birinci Aşama Sınavı sonuçlarının duyurulması 24 Haziran 2024*
Eğitim Kampları https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr adresinden ilan edilecektir.
*Öngörülen sonuç açıklama tarihi olup programın işleyişine göre anılan tarihten önce veya
sonra da sınav sonuçları açıklanabilir.