Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Yönelik STEM Eğitimi

STEM Eğitimi
STEM Eğitimi

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Yönelik STEM Eğitimi

Kırıkkale Üniversitesi öğretim elemanlarından Prof. Dr. Uğur SARI‘nın koordinatörlüğünde 25-29 Eylül 2017 tarihlerinde yapılması planlanan “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Yönelik STEM Eğitimi” adlı projeye katılım başvuruları alınmaktadır. Proje ile öğretmen adaylarının STEM eğitimi entegrasyonu kapsamında uygulamalı etkinliklerle tanıştırılmaları, bu yaklaşıma yönelik özgün uygulamalar geliştirme ve bunları uygulayabilme yeterlikleri kazanmaları amaçlanmıştır. Böylece proje etkinlikleri ile öğretmen adaylarında STEM eğitimine yönelik olumlu tutum geliştirmek, mühendislik ve tasarım becerileri kazandırmak ve bu tür uygulamalar hakkında farkındalık kazandırmak hedeflenmektedir.

Amaç
Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, ülkeler bu gelişmelere ayak uydurabilen, araştıran, sorgulayan, 21. yüzyıl becerilerine sahip üretken bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle son yılarda Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarının disiplinlerarası yaklaşımla ele alınmasını içeren ve teorik bilginin uygulama ve ürüne dönüştürülmesine olanak tanıyan STEM eğitimi dünya çapında önemsenmektedir(National Research Council [NRC], 2012; Cooper ve Heaverlo, 2013; Corlu, Capraro ve Capraro, 2014). 21. yüzyıl teknoloji çağında yüksek potansiyele sahip üretken bireylerin birçok alanda yeterli bilgi birikimine sahip olmanın yanında özellikle mühendislik alanında yetkin olmaları oldukça önemlidir. STEM eğitimi farklı alanların oluşturduğu disiplinlerarası bir yaklaşım olmakla birlikte esas vurgulanan noktanın teknoloji ve mühendislik olduğunu söylemek mümkündür. STEM disiplinlerinin entegrasyonu mühendislik tasarım çerçevesinde gerçekleştirilebilir. Mühendislik tasarım süreci; temel mühendislik bilgi ve becerileri ile fen ve matematik prensiplerinin kullanımını gerekli kıldığı için bu entegrasyonu doğal olarak sağlamaktadır (Householder ve Hailey, 2012; NAE ve NRC, 2009). Bu süreçte fen bilimlerinin matematik, teknoloji ve mühendislikle bütünleştirilmesi ve problemlere disiplinler arası bakış açısıyla yaklaşım, öğrencileri buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaştırarak edinilen bilgi ve becerilerin ürüne dönüşmesini sağlayacaktır.

Entegre STEM eğitimi, öğrencilerin yaratıcılık, problem çözme, eleştirel düşünme gibi 21.yüzyıl becerilerini kazanarak gerçek dünya problemlerine disiplinlerarası yaklaşımlarla çözüm bulma çabası olarak değerlendirilmektedir (Bybee, 2010; Stohlmann, Moore, Roehrig ve McClelland, 2011). Bu bağlamda probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme ve sorgulamaya dayalı öğrenme gibi gerçek yaşam problemlerini çözmeye odaklanan öğrenci merkezli yaklaşımlar entegre STEM eğitiminin misyonu ile örtüşmektedir (Bransford, Vye ve Bateman, 2002; Smith, Douglas ve Cox, 2009; Mustafa, Ismail, Tasir ve Said, 2016). Öte yandan STEM eğitimi yaklaşımın eğitimle ilgili mevcut unsurları (okul, öğretmen, müfredat, ölçme-değerlendirme yaklaşımları, öğretmen yetiştirme programları vb.) yeniden yapılandırmayı gerekli kılması uygulanabilirliği önünde büyük bir engel olarak görülmektedir. Bugünlerde birçok gelişmiş ülkede STEM eğitiminin gerektirdiği bu değişimler gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Ülkemizde de gerek akademik anlamda gerekse eğitim politikası anlamında bazı çalışmalar başlamış 2017 Fen Bilimleri Öğretim Programında(taslak program) Fen ve Mühendislik Uygulamaları adı altında yer alması planlanmıştır (Akgündüz vd., 2015; MEB, 2017). Bu bağlamda gerçekleştirilecek proje ile öğretmen adaylarının STEM eğitimi entegrasyonu kapsamında uygulamalı etkinliklerle tanıştırılmaları, bu yaklaşıma yönelik özgün uygulamalar geliştirme ve bunları uygulayabilme yeterlikleri kazanmaları amaçlanmıştır. Böylece proje etkinlikleri ile öğretmen adaylarında STEM eğitimine yönelik olumlu tutum geliştirmek, mühendislik ve tasarım becerileri kazandırmak ve bu tür uygulamalar hakkında farkındalık kazandırmak hedeflenmektedir.

Kapsam
STEM eğitimi, yenilik, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve problem çözme bakış açısıyla kültürün şekillenmesinde ve ekonomik kalkınmada önemli rol oynamaktadır (Cooper ve Heaverlo, 2013). Ülkemizin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini, sosyal ve ekonomik kalkınmasını ve rekabet gücünü arttırması için öğrencilerin bu tür uygulamaları deneyimlemeleri önemlidir. Bu uygulamalar, öğrencilerin mühendislik ve bilim arasındaki bağlantıyı kurmalarına, disiplinlerarası etkileşimi anlamalarına ve öğrendiklerini yaşantısal hale getirerek dünya görüşlerinin gelişmesine yardımcı olmaktadır (MEB 2017). Şüphesiz STEM eğitiminin başarıyla entegrasyonunda öğretmen etkinliği son derece önemlidir. Bu nedenle, öğretmen adaylarının hizmet-öncesi eğitimlerinde entegre STEM eğitimine yönelik çalışmalar önem arz etmektedir.

Detaylar ve Başvuru için Tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin