Dr. Türkolog MEB Öğretmen
Sibel Çelikel Dr. Türkolog

Uzaktan Eğitim ve Yüz Yüze Eğitimin Verimlilik Düzeyi Açısından Karşılaştırılması
Dr. Sibel ÇELİKEL Duçem BERBEROĞLU Tuana UZUN

Özet
Günümüzde de hala devam eden salgın sebebiyle Türkiye çapında eğitime bir süre ara verilmiş, ardından uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılmıştır. Tüm bu süreç esnasında öğrenciler birtakım sorunlarla karşı karşıya gelmiştir. Teknolojinin büyük bir rol oynadığı bu dönemde öğrenciler bir cihaz yardımıyla eğitimine devam etmiştir. Bu dönem içerisinde bazı altyapı yetersizlikleri ve diğer sorunlar onları zorlamıştır. Biz yaptığımız bir anket ile uzaktan eğitimin gençlerin üzerinde bıraktığı etkiyi, aldıkları verimi ve psikolojik durumlarını inceleyerek gençlerin uzaktan eğitim sırasında yaşadıklarını tespit etmeye çalıştık ve yüz yüze eğitim ile karşılaştırdık. Bunun sonucunda gençlerin yüz yüze eğitimi tercih ettiği ve daha verimli bulduğu fakat uzaktan eğitimin de bazı özelliklerini destekledikleri sonucuna ulaştık. Ayrıca gençlerin bu süreçten nasıl etkilendiklerini daha iyi anlayabilmek için alanında uzman bir psikiyatriste danıştık. Son olarak projemizde gençlerin yüz yüze eğitimi tercih etmesine rağmen uzaktan eğitimin avantajlı olarak gördükleri noktalara değindik ve görüşlerimizi belirttik.

Anahtar kelimeler: Eğitim, verim, uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim, psikoloji

 

Amaç
Bütün dünyanın etkilenmiş olduğu korona virüs salgını sebebiyle bazı ülkeler uzaktan eğitime geçmiştir. Bu süreçte öğrenciler hem psikolojik hem de fiziksel olarak sıkıntılar yaşamıştır. Bu bağlamda gençler evde geçirdikleri süreçte çevrimiçi derslere bazı uygulamalar üzerinden bağlanmışlardır ve çeşitli problemler yaşamışlardır. Problemlerimiz öğrencilerin derslerden istediği verimi alamaması, derslere bağlanamaması, teknoloji bağımlılığı, bozulan düzenleri gibi sorunları kapsar fakat öğrenciler açısından en büyük problem verimlilik düzeyidir. Bizim verimlilikteki ölçütümüz ders notlarımız değildir. Verimlilik, ders dışındaki zamanı doğru yönetmek, ders esnasında etkin dinleme yapabilmek, gerektiğinde notlar alınıp konuyu anlamak, alışagelen ezberci eğitimin dışına çıkılmasıdır oysaki uzaktan eğitimde ezberci eğitim ve derslerdeki motivasyon düşüklüğü yaşanmış, imkanların yetersiz olması sebebiyle eğitimde bazı eşitsizlikler meydana gelmiş, ezberci eğitime dönüş, gelecek kaygısı ve buna bağlı psikolojik sıkıntılar oluşmuştur. Yeni nesil bu sebeple teknolojiye bağımlı, bağımsız düşünemeyen, çeşitli kültürel değerlere ulaşamamış, kalıplaşmış bireyler ortaya çıkarmıştır. Bununla beraber uzaktan eğitim süreci yalnızca olumsuz etkileri olmayıp öğrenciler üstünde olumlu etkileri de gözlemlenmiştir. Bunlar genel olarak ders sürelerinin kısa olması sebebiyle kendilerine ve derslerine daha fazla zaman ayırıp dinlenmek için de vakit bulması şeklinde örnek verilebilir. Bu projedeki amacımız gençlerin uzaktan eğitim sürecinde yaşadığı problemleri belirlemek, evde geçirdikleri zamanın derslerindeki verimlilik düzeylerini ne yönde etkilemiş olduğunu olumlu veya olumsuz yönleriyle ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmaktır.

 

Giriş
Eğitim, 11 Şubat 2020 tarihinde ilk olarak Moğolistan’da, iki ay içerisinde de Türkiye dâhil olmak üzere yüz doksan beş ülkede durdurulmuştur. Milyonları etkileyen bu durumu Türkiye ve başka ülkeler tek başına uzaktan eğitim sistemleri ile çözmeye çalışmışlardır. (https://bilimveaydinlanma.org). 2020 yılının mart ayında Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs ile birlikte okulların uzaktan eğitime geçiş süreci başlamıştır. 16 Mart’ta okullar virüs sebebiyle ilk kapanışı yaşamış ve bir haftalık ara verilme kararı alınmıştır. Yüz yüze eğitime verilen bu aranın ardından okulların verdiği ara uzatılmış; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV üzerinde uzaktan eğitim “Ziya SELÇUK’un” verdiği ilk ders ile başlamıştır. Bu dönem itibari ile eğitim uzaktan olarak son bulmuş, 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan yürütülmüştür. Bu geçen sürede öğrencilerin birçoğu “Zoom” programı üzerinden derslerine devam etmiştir ve ülkemizde uzaktan eğitim modeli başlamıştır. Gelişen bilim ve teknolojiyle birlikte ülkeler eğitim uygulamalarında da değişikliklere gitmişlerdir. Teknolojinin getirdiği en önemli eğitim uygulamalarından birisi de uzaktan eğitimdir. Kısaca tanımlamak gerekirse uzaktan eğitim, fiziksel olarak ayrı mekânlarda olan öğretmen ve öğrencilerin teknoloji yoluyla etkileşimde bulundukları bir sistemdir (Yalın, 2005) fakat öğrenciler bu sistemde çeşitli sıkıntılar yaşamışlardır. Altyapı yetersizlikleri, motivasyon düşüklüğü, iletişim problemleri, psikolojik sıkıntılar, eğitim eşitsizliği, ekonomik nedenler, derslerden yeterli verimin alınamaması bu sıkıntılardan sadece birkaçıdır. Yüz yüze eğitim modelinin kısıtlı kaldığı sistemlerde, eğitim uygulamalarında, amaçlarında, eğitim sağlayan kurumların yapı ve faaliyetlerinde, müfredat içeriklerinde yenilikçi düzenlemeler ve bazı dönüşümler yapmak, bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır (Arslan ve Eraslan, 2003) fakat COVID-19 pandemisi özellikle eğitim faaliyetlerimizi doğrudan etkilemiş ve beraberinden bazı kaygıları da getirmiştir. Çünkü bu salgın dünyaya yayıldığında, ülkelerin çoğunluğu okulların geçici olarak kapatıldığını duyurmuş ve dünyadaki öğrencilerin yüzde 91’inden fazlasını etkileyen pandemiden yaklaşık 1,6 milyar çocuk ve gencin etkilendiği rapor edilmiştir (Miks & McIlwaine, 2020). Bu dönemde yeterli temel atamadıkları için eğitimde kopukluk gerçekleşti ve bununla beraber de karakter gelişimlerini tamamlayamayan gençler oluşmuştur.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER de göreve geldiği günden itibaren okulların yüz yüze eğitime açılması yönünde kararlı bir duruş sergilediğini ifade etmiş, 6 Eylül itibarıyla tüm kademe ve sınıf seviyelerinde haftada beş gün yüz yüze eğitime başarılı bir şekilde devam edileceğinin altını çizmiştir [http://www.meb.gov.tr (30 Aralık 2021 09:17)]. Okulların açılmasıyla beraber uzaktan eğitimin öğrencilerin üzerinde bıraktığı etki gözle görülür hale gelmiştir. Ergenlik dönemindeki öğrencilerde konuşmada bozukluklar, anlamada gerileme, dikkat dağınıklığı, disiplinsizlik, tembellik, teknoloji bağımlılığı, içe kapanıklık gibi etkiler gözlemlenmiştir. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Arif ÖZER, çocukların sosyal hayattan soyutlanmasının okul başarısına doğrudan etki ettiğini söylüyor: “ Pandemi döneminde uzun bir süre neredeyse çocukların tamamı sosyal izolasyon yaşadı. Bazı öğrenciler örgün eğitimi fiilen bıraktı.’’ [https://www.hurriyet.com.tr (kasım 14,2021 07:00)]. İlk ve orta öğretimde ara tatil öncesinde öğrenciler ilk yazılılarına girdikleri ve notları belli olduktan sonra öğretmenlerin ilk izlenimlerine göre, uzaktan eğitimde yaşanan öğrenme kayıpları ders notlarına olumsuz yansıdı. Sınıflarda ‘pekiyi’ alan öğrencilerin sayısı da pandemi öncesine göre azaldı. [https://www.hurriyet.com.tr (Kasım 14,2021 07:00)]. Pekiyi alan öğrencilerin azalması, bize uzaktan eğitim sürecinin öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerinin ve verimsizliğinin bir kanıtı olmuştur. Bu bağlamda uzaktan eğitim sürecinin başarılı olmadığı söylenebilir.

Bizim bu proje üzerine danıştığımız Psikiyatr Volkan Murat Balcı uzaktan eğitim sürecinde danışan sayılarında genel bir artış olduğunu fakat bunu kovid-19 sürecine bağlanmasının daha doğru olduğunu belirtmiş. Danışanların genelinde motivasyon, adapte olma sıkıntısı gözlemlemiştir. Kovid-19 esnasında bozulan psikolojilerinin derslere de yansıdığını ardından da asosyalliğin arttığını bunu da insanın sosyal bir varlık olup izolasyon süreciyle beraber iletişimsizlik yüzünden sıkıntıların artabileceğini aktarmıştır. Tavsiye niteliğinde bireysel olarak değişilebileceği bununla beraber elden gelindiği kadar sınıf etkinliklerine katılmak gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca öğrencilerle de yaptığımız sohbetler bu durumu onaylayıp uzaktan eğitimin son derece verimsiz olduğunu fakat evde oldukları ve dersleri erken bittiği için ders ve hobilerine daha fazla zaman ayırıp günü daha verimli ve olumlu geçirdiklerini, bu dönemin ergenlikteki karakteristik gelişimleri üzerinde olumsuzluk yarattığını; okulun ise dersler açısından gayet verimli olduğu ama uzun ders saatleri ile beraber çıkış saatlerinin uzaktan eğitime göre geç olması çalışma ve kendilerine vakit ayırma açısından verimsiz olduğunu dile getirmişlerdir. Bunun sonucunda uzmanlar ve öğrencilerin yüz yüze eğitimin daha verimli olduğunu düşündükleri, özellikle ergenlik dönemindeki gençlerin karakteristik oluşumları açısından önemini vurgulamışlardır.

 

Yöntem
Korona virüs bütün dünyayı etkisi altına almıştır. Bu bağlamda bazı ülkeler uzaktan eğitime geçmiş, bazıları hibrit eğitim modeli uygulamış, bazıları ise gerekli tedbirleri alıp eğitime yüz yüze devam etmiştir. Bu süreçte Türkiye ise uzaktan eğitim modeline geçmiştir. Özellikle ergenlik çağında olan gençler için sosyolojik, psikolojik ve verimlilik açısından olumlu veya olumsuz birtakım etkiler gözlemlenmiştir. Bizim bu projede amacımız uzaktan eğitim sürecinde bu birtakım etkilerin sonuçlarını ortaya koymaktır. Biz bu projede gençlerin uzaktan eğitimden nasıl etkilendiğini kanıtlamak amacıyla bir anket hazırladık ve bu anketimizi Lüleburgaz’da bulunan bir Anadolu lisesinde iki yüz otuz dört öğrenci cevaplamıştır.14-18 yaş arasını kapsayan bu öğrenciler anketimizi cevaplayarak bize uzaktan eğitimin verimini göstermiş, ayrıca öğrenciler görüş ve önerilerini belirtmiştir.

Anketimiz aşağıdadır:
Hiç Nadiren Bazen Her zaman
*Online eğitim beni tembelleştirdi.
*Uzaktan eğitim sürecinde tüm derslere katıldım.
*Uzaktan eğitimde ders sırasında başka işlerle uğraştım.
*Uzaktan eğitim sürecinde dikkatim çok dağınıktı.
*Uzaktan eğitimde okulun erken bitmesi daha verimliydi.
*Uzaktan eğitimde gerektiğinden daha az ders çalıştım.
*Salgın döneminde yüz yüze eğitim beni tedirgin eder.
*Salgın döneminde yüz yüze sınavlara gelmek beni tedirgin eder.
*Uzaktan eğitimde derslerin otuz dakika olması daha verimliydi.
*Salgın döneminde yüz yüze eğitimi tercih ederim.
*Salgın döneminde uzaktan eğitimi tercih ederim.
*Okulda geçirdiğim vaktin verimsiz olduğunu düşünürüm.
*Branşım olmayan derslerin uzaktan olmasını isterim.
*Salgın döneminde teknik sıkıntılardan dolayı eğitimim aksadı.
*Online eğitim süreci beni disiplinsiz bir hale getirdi.
*Online eğitimde konuşma bozuklukları ve asosyallik problemim oluştu.
*Online eğitimde geleceğe yönelik kaygılarım oluştu.
*Online eğitim daha avantajlıydı (yol, beslenme vb.).
*Online derslerden verim alamadım.
*Online eğitimde öğretmen ve arkadaşlarımla iletişimsizlik problemi yaşadım.
*Online eğitim yüzünden teknoloji bağımlılığım arttı.
*Online eğitim yüzünden yeme ve uyku düzenim bozuldu.
*Online eğitimde derslere katılmama rağmen konuları anlayamadım, geri kaldım.
*Online derste sınıfta olduğum kadar aktiftim.

Uzaktan eğitimde zamanı verimli kullandım
A) Kitap okumaya daha çok zaman ayırdım
B) Boş zamanlarımda hobilerimle ilgilendim
C) Boş zamanlarımda dizi ve film izledim
D) Online eğitimde yeni uğraşlar edindim
E) Diğer

Online eğitimdeki dilek ve görüşlerim:
Anketimizde yirmi dört soru bulunup cevapları hiç, nadiren, bazen, her zaman şeklindedir. Ayrıca çoktan seçmeli sorularla beraber görüş ve öneriler bölümü de bulunmaktadır.

 

Bulgular
Tüm dünyayı etkisi altına almış olan korona virüs salgını insan yaşamının büyük bir kısmını kısıtlamıştır. Bu kısıtlanma süreciyle beraber okullar da bir süre kapanmış olup uzaktan eğitime geçmiştir. Projemizde uzaktan eğitimin ergenlik dönemindeki gençleri nasıl etkilediğini? Hatta hayatlarına ve psikolojilerini ne şekilde etkilediğini verimlilik kavramlarıyla beraber inceledik. Bu incelemeleri yaparken de anket yöntemine başvurduk. Anketimizi Lüleburgaz’da bulunan bir Anadolu lisesindeki iki yüz otuz dört öğrenci cevaplamış olup ayrıca görüş ve önerilerini de belirtmiş olmaktadırlar.

Tablo 1
Tablo 2

Ankette görüldüğü üzere soruların cevap şıkları hiç, nadiren, bazen ve her zaman şeklindedir. Tablo 1’de ‘’Online eğitim beni tembelleştirdi.’’ sorusuna doksan öğrenci her zaman, seksen bazen, nadiren yirmi sekiz ve hiç yanıtını da otuz üç kişi vermiştir. Tablo 2’de ‘’Uzaktan eğitim sürecinde tüm derslere katıldım.’’ sorusuna yüz on dört her zaman, altmış dokuz bazen, otuz sekiz nadiren, on öğrenci ise hiç yanıtını vermiştir.

Tablo 3
Tablo 4

Tablo 3’te‘’Uzaktan eğitimde ders sırasında başka işlerle uğraştım.’’ sorusuna elli beş her zaman, doksan beş bazen, kırk dokuz nadiren ve otuz iki öğrenci de hiç yanıtını vermiştir. Tablo 4’ te ’’Uzaktan eğitim sürecinde dikkatim çok dağınıktı.’’ sorusuna seksen altı her zaman, yetmiş sekiz bazen, otuz yedi nadiren ve otuz öğrenci de hiç yanıtını vermiştir.

Tablo 5
Tablo 6

Tablo 5’te ‘’Uzaktan eğitimde okulun erken bitmesi daha verimliydi.’’ sorusuna yüz otuz beş her zaman, kırk altı bazen, on altı nadiren ve otuz üç hiç yanıtı gelmiştir. Tablo 6’da ‘’Salgın döneminde yüz yüze eğitim beni tedirgin eder.’’ sorusuna doksan üç her zaman, altmış bir bazen, otuz yedi nadiren ve kırk hiç yanıtı gelmiştir.

Tablo 7
Tablo 8

Tablo 7’de ‘’Salgın döneminde yüz yüze sınavlara gelmek beni tedirgin eder.’’ sorusuna seksen beş her zaman, kırk beş bazen, kırk dokuz nadiren ve elli üç hiç yanıtı verilmiştir. Tablo 8’de ‘’Uzaktan eğitim sürecinde derslerin otuz dakika olması daha verimliydi.’’ sorusuna yüz elli bir her zaman, otuz üç bazen, yirmi iki nadiren ve yirmi altı hiç yanıtı verilmiştir.

Tablo 9
Tablo 10

Tablo 9’da ‘’Salgın döneminde yüz yüze eğitimi tercih ederim.’’ sorusuna yetmiş dokuz her zaman, altmış dört bazen, otuz beş nadiren ve elli dört hiç yanıtı verilmiştir. Tablo 10’da ‘’Salgın döneminde uzaktan eğitimi tercih ederim.’’ sorusuna altmış iki her zaman, otuz yedi bazen, elli dokuz nadiren ve yetmiş dört hiç yanıtı verilmiştir.

Tablo 11
Tablo 12

Tablo 11’de ‘’Okulda geçirdiğim zamanın verimsiz olduğunu düşünürüm.’’ sorusuna elli dört her zaman, elli altı bazen, yirmi yedi nadiren ve altmış dokuz hiç yanıtı verilmiş. Tablo 12’de ‘’Branşım olmayan derslerin uzaktan olmasını tercih ederim.’’ sorusuna yüz otuz altı her zaman, kırk dört bazen, yirmi yedi nadiren ve yirmi beş hiç yanıtı verilmiştir.

Tablo 13
Tablo 14

Tablo 13’te ‘’Salgın sürecinde teknik sıkıntılardan dolayı eğitimim aksadı.’’ sorusuna yirmi yedi her zaman, yetmiş dört bazen, yetmiş sekiz nadiren ve elli üç hiç yanıtı verilmiştir. Tablo 14’te ‘’Uzaktan eğitim beni disiplinsiz bir hale getirdi.’’ sorusuna yetmiş üç her zaman, kırk dokuz bazen, kırk beş nadiren ve altmış beş hiç yanıtı verilmiştir.

Tablo15
Tablo 16

Tablo 15’te ‘’Uzaktan eğitimde konuşma bozuklukları ve asosyallik problemlerim oluştu.’’ sorusuna kırk yedi her zaman, otuz altı bazen, kırk iki nadiren ve yüz yedi hiç yanıtı verilmiştir. Tablo 16’da ‘’Uzaktan eğitimde geleceğe yönelik kaygılarım oluştu.’’ sorusuna doksan her zaman, kırk sekiz bazen, kırk beş nadiren ve kırk dokuz hiç yanıtı verilmiştir.

Tablo 17
Tablo 18

Tablo 17’de ‘’Uzaktan eğitim daha avantajlıydı (yol, beslenme vb.).’’ sorusuna yetmiş dokuz her zaman, elli altı bazen, kırk iki nadiren ve elli dört hiç yanıtı verilmiştir. Tablo 18’de ‘’ Uzaktan eğitimde derslerden verim alamadım.’’ sorusuna doksan sekiz her zaman, elli yedi bazen, kırk nadiren ve otuz yedi hiç yanıtı verilmiştir.

Tablo 19
Tablo 20

Tablo 19’da ‘’ Uzaktan eğitimde öğretmen ve arkadaşlarımla iletişimsizlik problemi yaşadım.’’ sorusuna elli iki he zaman, yetmiş iki bazen, elli bir nadiren ve elli yedi hiç yanıtı verilmiştir. Tablo 20’de ‘’Uzaktan eğitim yüzünden teknoloji bağımlılığım arttı.’’ sorusuna altmış dokuz her zaman, elli bazen, otuz altı nadiren ve yetmiş altı hiç yanıtı verilmiştir.

Tablo 21
Tablo 22

Tablo 21’de ‘’Uzaktan eğitim yüzünden yeme ve uyku düzenim bozuldu.’’ sorusuna altmış her zaman, kırk dört bazen, kırk üç nadiren ve seksen üç hiç yanıtı verilmiştir. Tablo 22’de ‘’Uzaktan eğitime katılmama rağmen konuları anlamadım, geri kaldım.’’ sorusuna yetmiş altı her zaman, altmış sekiz bazen, otuz sekiz nadiren ve kırk dokuz hiç yanıtı gelmiştir.

Tablo 23
Tablo 24

Tablo 23’te ‘’Uzaktan eğitimde sınıfta olduğum kadar aktiftim.’’ sorusuna elli dokuz her zaman, kırk bazen, altmış nadiren ve yetmiş iki hiç yanıtı verilmiştir. Tablo 24’te çoktan seçmeli şeklinde ‘’Uzaktan eğitimde zamanı verimli kullandım.’’ sorusuna öğrencilerden bizim sunduğumuz cevap seçenekleri haricin de bir de ‘’ diğer’’ seçeneği koyarak evde geçirdikleri eğitim sürecinde neler yaptıklarını öğrenmek istedik. Lüleburgaz’daki bir Anadolu lisesinde kırk beş kişi kitap okumaya daha çok zaman ayırmıştır. Elli beş kişi boş zamanlarında hobileri ile ilgilenmiştir. Doksan yedi kişi boş zamanlarında dizi ve film izlemiştir. On sekiz kişi yeni uğraşlar edinmiştir. Bunun haricinde; üç kişi ‘’uyudum’’, iki kişi ‘’yattım’’, bir kişi’’ boş zamanlarımda resim çizdim’’, bir kişi’’ tarlaya gittim’’’’, bir kişi ‘’oyun oynadım ve müzik dinledim’’, bir kişi’’ hiçbir şey yapmadım boş geçirdim.’’ bir kişi ise ‘’boş zamanlarında daha fazla ders çalıştığını.’’ eklemiştir.

Sonuç ve Tartışma
Eğitim; hayatımızı derinden etkileyen, kendimizi geliştirebilmek adına oldukça önemli bir unsurdur. Özellikle genç neslin bu unsur ile fazlasıyla bağıntılı olduğunu ve okulların gerek karakter gerek duygusal gelişim bakımından eğitim ihtiyacının büyük bir kısmını karşıladığını söyleyebiliriz. Projemiz de bu bağlamda uzaktan eğitimin bu gelişimi ne kadar sağlayabildiğini ve yüz yüze eğitime nazaran gençlerin bunu ne kadar alabildiği üzerinedir. Uzaktan eğitim sürecinde gençlerin bu sorularımıza vereceği cevaplar üzerine kendimiz bir anket hazırladık ve anketimizi Lüleburgaz’ da bulunan Anadolu Lisesi öğrencilerine sunduk. Anketten aldığımız yanıtlar babında uzaktan eğitimin gençler üzerindeki etkisini görmüş ve hangi eğitimden daha çok verim almış olduklarını tespit etmiş olduk. Bu tespitler doğrultusunda genellikle öğrenciler uzaktan eğitimde derslerine katılırken dikkat dağınıklığı sebebiyle derslerinden kopmuşlar ve disiplinsizliklerinin artmasıyla tembelleşmişlerdir. Salgın döneminde yüz yüze eğitimden tedirgin olmalarına rağmen yine de yüz yüze eğitimi tercih ettikleri görülmüştür fakat yüz yüze sınavlardan tedirgin olduklarını belirtmişlerdir. Uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler derslerin kısa sürmesiyle beraber derslerin erken bitmesini daha verimli bulup aktivitelerine daha fazla zaman ayırıp uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin kıyaslanmasında genellikle daha verimli bulmuşlardır fakat okulda geçirdikleri süreyi daha verimli bulup bununla beraber branşları olmayan derslerin uzaktan eğitime aktarılmasının verimlerini arttıracaklarını düşünmektedirler. Öğrencilerin genelinde herhangi bir asosyallik veya bir konuşma bozukluğuna rastlanmadığı oysaki geleceğe yönelik şiddetli kaygılarının oluştuğu gözlemlemiş bulunmaktayız. Uzaktan eğitimi yol, beslenme vb. ihtiyaçlar bakımından fazlaca avantajlı bulup yeme ve uyku düzenlerinin bozulmadıklarını gözlemlemiş bulunmaktayız. Gençler derslerine katılmalarına rağmen konuları anlamamış bu bağlamda da derslerde istedikleri kadar aktif olamamışlardır. Uzaktan eğitimde her ne kadar zamanı verimli kullanamasalar da yeni uğraşlar edinmekle beraber daha fazla kitap okumuşlar, dizi ve film izlemişler, hobileriyle ilgilenmişlerdir. Bu tespitler sonucunda biz yüz yüze veya uzaktan eğitim arasında kalınmasını değil hibrit bir model oluşturularak bütün öğrencilerin ortak noktasının bulunmasını isteriz. Öğrencilerin de çoğunluğunun belirttiği üzere ders sürelerinin kısaltılmış olmasının çok daha verimli olup kendilerine zaman yaratabilmelerine yardımcı olmuştur. Eğer tekrar ders süreleri kısaltılırsa öğrencilerin yüz yüze eğitime daha ılımlı bakacaklarını ve dersleri benimseyip aktifliklerinin artacağını düşünmekteyiz.

ÖNERİLER
Projemizde yapmış olduğumuz anketler ve röportajlar sonucunda gençlerin uzaktan eğitimdeki yaşadıkları olumlu veya olumsuz durumları kanıtlamaya çalıştık. Gençlerimiz yapmış olduğu anketlerle bize uzaktan ve yüz yüze eğitimi ayırmaksızın aslında bu eğitim modellerinin ikisinde de çeşitli sıkıntılar olduğunu ispatlamış oldular. Öğrencilerin kendilerine zaman ayırabilecekleri, derslerine yeteri kadar çalışabilecekleri, hayatlarını yaşayabilecekleri bir eğitim sistemi istemekteyiz. Aslında bu projede herhangi bir ayrım yapmak amacımız yoktur lakin biz sadece öğrencilerin eğitimini düşünürken psikolojisini de düşünen ve onlara yalnızca tek bir öğretim modelinin dayatılmamasını, çeşitli öğrenme şekillerini barındıran bir eğitim sistemiyle beraber ayrıca kendi hayatlarını yaşayabileceği ve okulda öğrendiği bilgilerle beraber aslında gerçek hayatı da öğrenebileceği bir eğitim şekli istiyoruz. Bu eğitim şekli ders sürelerinin kısaldığı, 11. ve 12. Sınıf öğrencilerinin branşı olmayan derslerinin uzaktan görülmesi veya katılımının zorunlu olmaması buna bağlı olarak okul saatinin erken bitmesidir. Ayrıca salgın dönemi içinde olduğumuzdan sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılıp daha güvenli bir ortamda ders işlenmelidir. Uzaktan eğitim sistemine tekrar geçilirse öğrencilere eğitim eşitliği babında evlerine internet ve evdeki çocuk sayısınca teknolojik cihaz verilmelidir. Bununla beraber biz hibrit bir eğitim sistemi oluşturup daha az riskin olduğu ders saatleri ve teneffüs geçirmek istiyoruz bu sebeple de yetkililere hitaben birtakım önerilerde bulunduk.

Kaynakça
Arslan ve Eraslan, (2003). Öğretmen Adaylarının Teknoloji Kabulleneme ve Kullanımı Bağlamında Uzaktan Eğitim Algılarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Konya, 1
Can, N. Köroğlu, Y.(Kasım 27, 2020). Covid-19 Döneminde Yaygınlaşan Uzaktan Eğitimin Değerlendirilmesi ve Eğitim Emekçileri Açısından İncelenmesi.
Yalın (2005). Avrupa Ülkelerindeki Uzaktan Eğitim Programları Üzerine Bir İnceleme, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19, (1), 12-9
(Miks &Mcllwaine 2020) Bakioğlu, B. Çevik, M. Covid-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri, Araştırma Makalesi, 110-112
https://bilimveaydinlanma.org

http://www.meb.gov.tr (30 Aralık 2021 09:17)
https://www.hurriyet.com.tr (Kasım 14,2021 07:00), (1)
https://www.hurriyet.com.tr (Kasım 14,2021 07:00), (2)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

1 × three =