Organizasyonun Başarısında Sinerjinin Etkisi

Herhangi bir organizasyonda bir başarı ya da başarısızlık şüphesiz ki tüm takımı etkileyecektir. Başarılı olunduğunda birçok eksiklere tahammül edilebilirken ufak bir başarısızlıkta takımın ruhu zarar görmeye başlayacaktır. Peki bir organizasyonun başarısında sinerjinin yeri nedir. Sinerjiyi sadece olumlu yönde düşünmek eksik bir düşünce olacaktır. Olumlu bir gelişme takım ruhuna olumlu etkilerken olumsuz bir durum ise takımın negatif olarak yığın şekilde dağılmasına yol açacaktır.

Sinerjinin oluşmasında her bir bireyin katkısı kadar takım liderinin de etkisi çok önemli yer tutar. Yönetici bireylerin yeteneklerini ve kapasitelerini bilmelidir. Yetenekleri ve kapasiteleri doğrultusunda görev dağılımı ve hakkaniyetli bir tutum sergilemelidir. elbette farklı demografik özelliklere sahip bireylerin ortak bir paydaşta bir araya gelip başarılı olması çok kolay olmayacaktır.

Organizasyonun dikey ve yatay hiyerarşisinde görev verilen alt sorumluların kendi aralarında rekabetin olmaması gerekir. Kısa dönemli veya mevsimlik işlerde takım bireyleri arasında oluşturulacak rekabet tolere edilebilecekken uzun dönemli ya da ömürlük diyebileceğimiz iş ortamlarında rekabetin olumsuz etkilerinin tolere edilebilmesi zorlaşacak ve bireyler arasındaki iletişim zayıflayacaktır.   Uzun vadede kısaca rekabet birçok kez yıkıcı ve bireylerin bencil olmasında en önemli faktördür.

Organizasyonda görev alan bireylerinin motivasyon ve iletişimin güçlü olması bireylerin birbirlerini rakip olarak değil de takımın bir parçası olarak görmelerine bağlı olacaktır.

Olumlu sinerjinin oluşmasında personel devir oranın düşük olması da olumlu katkı verecektir.

Yöneticinin doğru, gerekli ve nazik davranışı alt yönetim gruplarına bir rol model oluşturulmalıdır.  Bu rol model başarının en büyük katkı sağlayanı olacaktır. Öncelikle rekabetten uzak durup organizasyonda yer alan bireylerin bir takım olduğunu kabul etmek gereklidir. siz kalbim beynimden daha önemli diyebilir misiniz. Kalbiniz ve beyniniz arasında rekabet yapmanız mümkün değildir. İşte organizasyonda yer alan her bir birey de kendi arasında rekabet etmemelidir. Belirli bir iş için bir standart belirlenip bireylerin kendilerini iyileştirilmesi bu standarda göre olmalıdır. Bireylerin oluşturacağı sinerjinin devamlılığı yöneticinin tutumuna bağlıdır. Yöneticinin doğru, gerekli ve nazik davranışı da sinerjinin oluşmasında fitil görevi görecektir.

Kısaca sinerji organizasyonun başarısında önemli bir etken olurken bireyler arasında oluşturulacak rekabet büyük çoğunlulukla iş ortamının huzurunu bozucu ve iş yerinin katlanılmaz bir hal almasına yol açacaktır.