13. Bahattin Tatış Matematik Yarışması: Zihinlerin Sınır Tanımadığı Buluşma

Matematik Yarışması
Bahattin Tatış Matematik Yarışması

Matematiğin büyülü dünyasına yön veren Bahattin Tatış Matematik Yarışması, her yıl olduğu gibi bu yıl da zihinlerin sınırlarını zorlamaya ve matematik tutkunlarını bir araya getirmeye devam ediyor. Matematikseverlerin heyecanla beklediği bu etkinlik, matematiği sadece bir ders değil, aynı zamanda bir tutku olarak görenler için gerçek bir buluşma noktası haline geliyor.

İZMİR TÜRK KOLEJİ EĞİTİM VE BAĞIŞÇILAR VAKFI
13. BAHATTİN TATIŞ MATEMATİK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN AMACI
Yarışmanın amacı; etkinliklere dayalı matematik öğreniminin önemini vurgulamak, öğrencilere zamanı iyi kullanma becerisinin önemini kavratmak ve okullar arası iletişimi geliştirmektir.

YARIŞMAYA BAŞVURU VE KATILIM KOŞULLARI
Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanır. Yarışmaya Türkiye genelindeki devlet ya da özel ilköğretim okulları, 1 danışman öğretmen veya velisi eşliğinde 7. veya 8. sınıfta okuyan öğrenciler başvurabilir. Okullar dışında kalan özel öğretim kursu ve bilim sanat merkezi gibi kurumlardan gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
Katılımcılar yarışmaya bahattintatismatematikyarismasi adresinden 25 Mart 2024 tarihinden itibaren başvurabileceklerdir. Son başvuru tarihi 19 Nisan 2024 tür.
Katılımcılar yarışmaya serbest kıyafetle gelebilir. Ancak katılımcıların kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği’ne uymaları zorunludur.
Yarışmaya katılım ücretsizdir. Ulaşım ve konaklama masrafları katılımcılara aittir.
İzmir Özel Türk İlköğretim Okulları yarışmaya katılabilecek ancak sıralamaya dahil olmayacaklardır.
Katılımcıların kabul bilgisi 26 Nisan 2024 tarihinden itibaren bahattintatismatematikyarismasi adresinde yayımlanacaktır.

Yarışma günü öğrenciler, nüfus cüzdanlarını, veli izin formunu, açık rıza metninin ıslak imzalı bir nüshasını ve okul müdürlüklerinden temin edecekleri öğrenci belgelerini yanlarında getirmek zorundadır.
Yarışma düzenleme ve yürütme kurulu üyelerinin 1. derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

Yarışma esnasında 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun olarak katılımcıların sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığınca salgın sürecinin yönetilmesine ilişkin yayınlanan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzunda yer alan açıklamalara riayet edilecektir.

Engelli bireylerin 13. Bahattin Tatış Matematik Yarışması’na katılımında bina içerisinde bulunan asansör, bina girişinde bulunan engelli rampası, görme engelli bireyler için uygulanabilecek bireysel sınav alanları desteği ile sınav ortamı kolaylaştırılacaktır. Bu öğrencilerin danışman öğretmenleri veya velileri bahattintatismatematikyarismasi adresinden başvuru yaparken destek taleplerini ilgili bölümde bildirmelidirler.

Yarışmanın hiçbir aşamasında katılımcıların açık rıza onayı alınmadan kişisel veriler istenmemektedir.
Kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmayacak, üçüncü kişilere verilmeyecek ve ödül töreninin bitiminde resen silinecektir.

Yarışmacılar bu şartnamede belirtilen bütün şartları kabul etmiş sayılır.

İlkokul öğrenci yarışmaları için sayfamızı takip ediniz.

YARIŞMANIN İÇERİĞİ
Yarışma soruları, ortaokul 6. ve 7. sınıfların tüm konularını ve 8. sınıfın birinci dönem sonuna kadar olan konularını kapsayacak, öğrencilerin matematik dersi bilgilerini ve genel yeteneklerini ölçmeye yönelik olacaktır.

YARIŞMANIN YERİ VE ZAMANI
Yarışma, İzmir Özel Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsünde 04 Mayıs 2024 Cumartesigünü saat:12.00’de başlayacaktır. Katılımcılar en geç saat:11.30’da İzmir Özel Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsü’nde bulunmalıdır.
Sınav, İzmir Özel Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsü Fen Lisesi (Cevdet Bilsay) binasında yapılacaktır.

YARIŞMANIN BİÇİMİ
Yarışma, çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavla tek oturumda yapılacaktır. Öğrencilerin kâğıt, kalem, silgi, kalemtıraş ve su gereksinimleri İzmir Türk Koleji Eğitim ve Bağışçılar Vakfı tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır. Sınava girişte cep telefonu, hesap makinesi gibi cihazlar alınmayacaktır.
Yarışma dili Türkçedir.
Oturumda çoktan seçmeli 30 soru sorulacak ve 60 dakika süre verilecektir.
Yanıtlar, yanıt kâğıdına işaretlenecek ve optik okuyucu ile okunacaktır. Puanlamada yanlış yanıt sayısının üçte biri doğru yanıt sayısından çıkarılarak geçerli yanıtlara karşılık gelen puan belirlenecektir.
Sınav aynı gün bahattintatismatematikyarismasi adresinde yayımlanacaktır.
Sınavda hatalı soru olursa tüm katılımcıların doğru yaptığı kabul edilerek puanlama yapılacaktır.
Yarışma sorularına 07.05.2024 tarihi saat 18.00’e kadar itiraz edilebilir. İtiraz söz konusu olduğunda iletişim bilgilerinde adı geçen İzmir Özel Türk Koleji Lise Matematik Bölüm Başkanı Nureddin Şimşek’in kurumsal e posta adresine (nureddin.simsek@itk.k12.tr ) gerekçeleriyle en geç 07.05.2024 tarihine kadar yazılı olarak yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME
Bir öğrencinin net sayısı öğrencinin sınav puanı olacaktır. İlk üç sıralamada eşitlik durumunda öğrencinin doğum tarihine bakılacak yaşı küçük olana öncelik tanınacaktır. Yine eşitlik olması durumunda ilgili öğrencilerin danışman öğretmenleri haberdar edilerek belirtilecek gün ve saatte komisyon önünde kura çekilmesi sonucunda derecelendirme yapılacaktır. (Danışman öğretmen veya velilerin kuraya katılıp katılmaması İTK Eğitim ve Bağışçılar Vakfı’nın sorumluluğunda değildir.)

YARIŞMA BÜTÇESİ
Yarışma katılımı ücretsizdir. Yarışmada verilecek katılım, teşekkür, başarı belgeleri, plaket ve ödüller için bütçe kaynağı İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfıdır. Yarışma bütçesi: 40.000 TL. (Kırk bin TL.)’dir.

ÖDÜLLER
a) Ödül töreni 11 Mayıs 2024 tarihinde İzmir Özel Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsü’nde yapılacaktır.
b) İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı bütçesi kullanılarak bireysel kategorideki sıralamada birinci öğrenciye 1 adet tam cumhuriyet altını ve başarı belgesi, ikinci öğrenciye 1 adet yarım cumhuriyet altını ve başarı belgesi, üçüncü öğrenciye 1 adet çeyrek cumhuriyet altını ve başarı belgesi verilecektir.
c) Katılan tüm öğrencilere katılım belgesi, danışman öğretmenlerine teşekkür belgesi verilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Başvuru tarihi başlangıcı             25 MART 2024
Son başvuru tarihi         19 NİSAN 2024
Yarışma tarihi ve saati   04 MAYIS 2024  12:00
İtiraz son tarih  07 MAYIS 2024
Ödül Töreni tarihi ve saati          11 MAYIS 2024  17:00

YARIŞMA PLANI
04 MAYIS 2024 CUMARTESİ – YARIŞMA (YER: İTK FEN LİSESİ CEVDET BİLSAY BİNASI)
Saat: 11.00        Kayıt Standında Kabul İşlemlerinin Başlaması
Saat: 11.30        Sınav Salonuna Yarışmacıların Alınması
Saat: 12.00        Sınavın Başlaması
Saat: 13.00        Sınavın Bitişi
11 MAYIS 2024 CUMA – ÖDÜL TÖRENİ (YER: BAHATTİN ERSOY SALONU)
Saat: 16.30        Konukların Kabulü
Saat: 17.00        İstiklal Marşı Okunması, Açılış Konuşması ve Ödüllerin Takdimi
Saat: 17.30        Ödül Töreninin Sona Ermesi

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Telefon : (232) 244 05 00
Adres : Uşakizade Latife Hn. Sk. No:3 K:4 Konak/İzmir
Web adresi : bahattintatismatematikyarismasi
E posta : b.tatismatematikyarismasi@itk.k12.tr