”Önüm Arkam Denizi, Sağım Solum Gemi” Resim Yarışması

Resim Yarışması
Resim Yarışması

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak amacıyla, çocuklara denizi ve gemileri sevdirmek, Gemi Mühendisliği mesleğini tanıtmak ve merak uyandırmak için her yıl geleneksel olarak ilkokullar arasında resim yarışması düzenlemektedir.

İlkokul öğrencileri, katılım için başvuru formunu doldurup yaptıkları resmin görselini https://www.gmo.org.tr/ekayit/ adresindeki sitede yükleyerek katılabilirler.

1. ve 2. sınıf öğrencileri 1. kategoride değerlendirilecekken, 3. ve 4. sınıf öğrencileri ise 2. kategoride değerlendirilecektir.

Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek ve eserleri sergilenmeye değer görülen 30 öğrenciye ise “resim defteri, boya kalemi, MEB onaylı kitaptan oluşan hediye kiti” gönderilecektir.

 

TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI
ÇOCUK VE GEMİ KONULU RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU: ”Önüm Arkam Denizi, Sağım Solum Gemi” konulu Resim Yarışması

TÜRÜ: Sulu boya veya pastel boya

YARIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gemi Mühendisleri Odası (GMO) tarafından her yıl düzenlenen, bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması kapsamında düzenlenecek olan resim yarışması ile Türkiye genelindeki ilkokul öğrencilerine; denizi, denizciliği, gemiyi ve gemi mühendisliği mesleğini tanıtmak ve sevdirmek amaçlanmaktadır.

HEDEF KİTLE: Türkiye genelindeki tüm illerde bulunan ilkokulların 1., 2., 3., 4. sınıf öğrencileridir. Değerlendirme aşamasında 1. ve 2. sınıflar – 3. ve 4. sınıflar olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirme yapılacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ: 22/04/2024 mesai bitimine kadar

BAŞVURU KOŞULLARI: Yarışmanın başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

  1. Başvuran öğrencilerde aranacak şartlar:

İlkokul 1., 2., 3., veya 4. sınıf öğrencisi olmak Yarışmaya sadece 1 (bir) eserle katılmak Yarışmaya sadece 1(bir) kere katılmış olmak

  1. Yarışmaya gönderilecek eserlerde aranacak şartlar:

Resim kağıdı boyutu; 35 x 50 ebat olması

Eserlerin sulu boya ve pastel boya tekniği ile yapılmış olması

Resim görseli JPG formatında

Resim görseli en az 8MP çözünürlükte olmalı

Gün ışığında, flaşsız ve üzerinde herhangi bir yansıma olmayacak şekilde çekilmiş olmalı Eserlerin özgün olması, başka bir eserden kopya olmaması Eserin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması Eserin daha önce bir platformda yayınlanmamış olması

BAŞVURU YÖNTEMİ: TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın ”•www.gmo.org.tr” adresli internet sitesinde yer alan başvuru formunun doldurulması ardından yapılan resmin görselinin siteye yüklenmesi ile katılım sağlanacaktır.

Katılımcıların velilerinden izin alması ve formda yer alan Velimin İzni Var kutusunun doldurulması zorunludur.

Yarışmanın detayları www.gmo.org.tr internet sitesinde ve TMMOB Gemi Mühendisi Odası’na ait sosyal medya hesaplarında kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Başvuru formu 22/03/2024 tarihinde erişime açılacak ve 22/04/2024 tarihinde mesai bitiminde erişime katılacak olup, bu tarihten sonra yarışmaya katılım mümkün olmayacaktır.

KATILIM ŞARTLARI: Her öğrenci tek bir resim ile yarışmaya katılabilir. Yarışma gönüllülük esasına göre düzenlenecek olup, yarışmaya katılım ücretsizdir.

 

Her bir katılımcı yarışmaya sadece bir kez katılabilir. Birden fazla katılan yarışmacı diskalifiye edilecektir.

Yarışma, başvuru formunun doldurulduğu tarih itibariyle İlkokul 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılımına açıktır. Bu koşullara uymayan katılımcı diskalifiye edilir.

www.gmo.org.tr adresindeki yarışma başvuru formunu dolduran her katılımcı katılım koşullarını ve yarışma şartnamesini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

www.gmo.org.tr adresinde yer alan linkteki başvuru formunda yarışmacı öğrencinin; adı, soyadı, yaşı, sınıf, okulun ismi, okulun adresi, öğrenci ebeveyninin; velisi olduğu çocuğun yarışmaya katılımı hususunda yazılı muvafakati başta olmak üzere, adresi, ili, e-posta adresi ve telefon numaraları bilgileri mutlaka eksiksiz doldurulmalı ve KVKK bilgilendirme kutucuğu işaretlendikten sonra yarışmaya katılacak olan resim yüklenmelidir. Bilgileri eksik olan öğrencilerin resimleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmaya katılanlar, katılım formunu velileriyle doldurabilirler. Katılım formunu

doldurulabilmesi için velilerinden izin almaları şarttır. “Velimin İzni Var” kutucuğunu dolduranlar velilerinden izin aldıklarını beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

Katılımcılar velilerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan aydınlatma metnini okutup, onaylarını almakla yükümlüdürler. “KVKK Aydınlatma Metnini Okudum” kutucuğunu dolduranlar velilerinin bu aydınlatma metnini okuduklarını beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, velilerinin bilgisi ve açık rızası kapsamında, gönüllü olarak sunulan işbu ve benzeri kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işleyebilecek olup, yarışma gereklilikleri ve yasal zorunluluklar (Örneğin; bir mahkeme kararı ile talep edilmesi hali) dışında açıklamayacaktır. TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, ilgili kişilere hukuki düzenlemelere uygun şekilde yapılacak aktarımlar dışında, sair üçüncü kişilere işbu kişisel veri bilgilerini satamaz, kiralayamaz ve/veya hiçbir surette kullandıramaz. TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, bu bilgileri; yarışma sonuçları hakkında bildirimde bulunmak, ödülleri teslim etmek, basılı yayınlar göndermek, elektronik posta ile basın bültenleri vb. bildirimler göndermek, ilerleyen dönemlerde yarışmayı daha da etkin kılmak adına ve katılımcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet vb.) ve genel olarak katılımcılar hakkında daha çok bilgi sahibi olmak, katılımcı profilini belirlemek ve benzeri amaçlar için yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır. Katılımcılar ve velileri, kişisel veri sahibi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında talepte bulunma hakkına sahiptir.

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından yarışma formunu dolduranların kişisel bilgileri ancak velilerinden izin alınması koşuluyla paylaşılabilecek olup, katılım formlarındaki bilgi ve beyanlara ilişkin hiçbir hukuki sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluk eser sahibine aittir.

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereği, ödül alsın veya almasın yarışmaya gönderilen tüm eserlerin her türlü kullanım haklarının bedelsiz olarak yarışmayı düzenleyen TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’na ait olacağına peşinen muvafakat etmekle birlikte, eser sahibi olarak telif hakları ve diğer hakları kapsamında hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

İlkokul öğrenci yarışmaları için sayfamızı takip ediniz.

ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 1.ve 2. sınıflar için bir kategori, 3. ve 4. sınıflar için bir kategori olmak üzere 2 kategoride değerlendirilecektir.

Eserler 2 ressam ve 1 resim öğretmeninden oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

ÖDÜLLER: TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından, her iki kategoriden dereceye giren eserlerin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşincilerine çeşitli elektronik hediyeler, ayrıca sergilenmeye değer görülen eser sahibi 30 öğrenciye de hediye kitleri (hediye bitlerinde boya kalemleri, resim defterleri ve MEB onaylı kitaplar olacaktır) belirttilleri adreslere gönderilecektir.

Ödüller;

Birinci Kategori ( 1. ve 2. Sınıf Öğrenciler)

1.’lik ödülü: Android 19 İnç Tablet
2.’lik ödülü: Uzaktan kumandalı tekne
3.’lük ödülü: Uzaktan kumandalı tekne
4.’lik ödülü: Uzaktan kumandalı tekne
5.’lük ödülü: Uzaktan kumandalı tekne

Mansiyon

Ata NUTKU özel ödülü – Maket Gemi
Ata NUTKU özel ödülü – Maket Gemi

İkinci Kategori ( 3. ve 4. Sınıf Öğrenciler)

1.’lik ödülü: Android 19 İnç Tablet
2.’lik ödülü: JBL 500 bt Kablosuz Kulaklık
3.’lük ödülü: JBL 500 bt Kablosuz Kulaklık
4.’lük ödülü: JBL 500 bt Kablosuz Kulaklık
5.’lik ödülü: JBL 500 bt Kablosuz Kulaklık

Mansiyon

Android 9 İnç Tablet/ Storytel 1 yıllık abonelik
Android 9 İnç Tablet / Storytel 1 yıllık abonelik

Yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer olan eserler 25/04/2024 tarihinde TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’na ait www.gmo.org.tr adlı internet sitesinde ve tüm sosyal medya adreslerinde yayınlanacaktır.

İRTİBAT: Başvuru için https://www.gmo.org.tr/ekayit/ internet sitesine, gmo@gmo.org.tr mail adresine ve +90 216 447 40 30 – 31 -32 numarasıyla iletişim sağlanabilecektir.