Hayaller Dünyayı Çiziyor: Toyota Hayalimdeki Araba Resim Yarışması!

Araba Resim Yarışması
Araba Resim Yarışması

TOYOTA Hayalimdeki Araba Resim Yarışması ile hayalinizdeki arabayı çizerek büyük ödüller kazanma şansı yakalayın!

Hayallerinizdeki Arabayı Çizin, Toyota’dan Büyük Ödüller Kazanın!

Dünyanın en büyük resim yarışmalarından biri olan Toyota Hayalimdeki Araba Resim Yarışması’nda farklı coğrafyalardan çocuklar bir araya geliyor ve hayal güçlerini özgürce kağıda dökerek jüriyi etkilemek için yarışıyor.

Ulusal Aşamada Heyecan Başlıyor!

İlk aşamada kendi yaş kategorilerinde diğer eserlerle kıyasıya mücadele eden çocuklar, yaratıcılık ve özgünlük kriterlerine göre uzman jüri tarafından değerlendiriliyor. Toyota Türkiye’nin sorumluluğunda oluşturulan jüride yer alan alanında uzman kişiler, her bir eseri titizlikle inceliyor ve en iyileri seçiyor.

TOYOTA Hayalimdeki Araba Resim Yarışması

KONUSU: Hayalimdeki Araba

TÜRÜ: Resim Yarışması

AMACI: Çocukların hayal dünyalarını öğrenmek ve hayallerindeki arabaları keşfetmek

HEDEF KİTLE: Türkiye genelinde Resmi ve Özel okul öğrencilerine yönelik (7 yaş ve altı, 8-11 ve 12-15 yaş gruplarındaki öğrenciler ile ,Milli Eğitim Bakanlığı ile tanımı yapılmış dil ve konuşma güçlüğü, zihinsel, fiziksel, duyusal, sosyal, duygusal ve davranış problemlerine sahip,engelli, Özel Eğitim kategorisindeki 7-15 yaş arası öğrenciler)

ZAMANI: 22 Nisan 2024 Başlangıç / 03 Haziran 2024 Bitiş

İlkokul öğrenci yarışmaları için sayfamızı takip ediniz.

KATILIM KOŞULLARI:

 • Katılım/giriş ücreti yoktur. Herhangi bir satın alma/ücretli kayıt olma işlemi gerekmemektedir.
 • Katılımlar aşağıdaki şartlara uygunluk göstermeli ve çocuk katılımcıya ait (bundan sonra Aday diye anılacaktır) orijinal resim çalışması ile yapılmalıdır : (a) Adayın yaşı katılım formunda belirtilen kategori içerisinde yer almalıdır ve (b) Aday, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yasal olarak ikamet ediyor olmalıdır.
 • Adaylar, daha önce yayınlanmış, başka yarışmalara gönderilmiş, başka yarışmalarda dereceye girmiş ve üçüncü şahısların haklarını ihlal eden eserlerle yarışmaya katılamaz. Bu nitelikteki ve yarışmanın temasına uygun olmayan eserler değerlendirmeye alınmaz. Böyle bir eserin yarışmaya katılımının tespit edilmesi durumunda ise aday yarışmadan diskalifiye edilir.
 • Adayın ve ebeveyn(ler)inin veya yasal temsilcisinin bu eserle daha önce başka yarışmalara katılmadığını ve eserin üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini doğrulaması gerekmektedir. Aksi durumda doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluktan ebeveyn(ler) ve/veya yasal temsilci sorumludur.
 • Bir aday yarışmaya istediği kadar eserle katılım gösterebilir; ancak her bir başvuru Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’ ye  (bundan sonra ‘Toyota Türkiye’ olarak anılacaktır) ayrı bir zarfla ve formla gönderilmelidir. Ödüller her bir Aday için birer taneyle sınırlıdır.
 • Yarışmaya katılacak eserlerin A3 kağıt boyutunda veya tabloid boyutta olması tavsiye edilir.  A4 boyutundaki çalışmalar da kabul edilecektir.
 • Her türlü kağıt cinsine müsaade edilmektedir ve istenilen resim malzemesi (karakalem, sulu boya, renkli kalemler, pastel boya, vs. de dahil olmak üzere bütün boyalar) kullanılabilir.
 • 400mmx550 mm boyutundan büyük, 5mm’den kalın ve A4 boyutundan küçük çalışmalar(Ör: A5 gibi kağıt boyutlarına çizilen eserler) değerlendirilmeyecektir.
 • Paspartu kullanılmaması önemle tavsiye edilir.
 • Eserlerin el çizimi ve bir arka plana sahip olması esastır. Eserler dijital olarak yaratılmış olmamalıdır. Bilgisayar kullanılarak oluşturulan çalışmalar değerlendirilmeyecektir.
 • Eserler, kolaj, yırtma-yapıştırma, ayrı resimleri birleştirme, hazır malzeme/obje yapıştırma (asamblaj) türü çalışmalar olmamalıdır”.
 • Eserinin aday dışında biri tarafından çizildiği anlaşılırsa değerlendirme dışı kalacaktır.
 • Eser bir çizgi film, anime karakteri içermemeli, ünlü bir resim çalışmasının taklidi olmamalı veya bir marka veya marka ibaresi taşıyan görsel/logo taşımamalıdır.
 • Eser, ırkçı ifade, nefret söylemi, ayırımcılık, kişilik haklarına saldırı taşımamalı,  bir etnik kimliği veya zümreyi aşağılayıcı eylemleri tasvir etmemelidir.
 • Başvuru formunun doldurulduğu tarihte 16 yaşından gün almış adaylar değerlendirmeye tabi tutulmazlar.
 • Doğru yaş kategorisinde yarışmaya katılmak için; https://hesaplamauzmani.com/yas-hesaplama.html adresinden adaylar yaşını tam olarak öğrenebilir.
 • Başvuru formunda beyan edilen doğum yılı bilgisi ve kategori bilgisinin farklı olduğunun tespiti halinde  adayların başvuruları değerlendirmeye tabi tutulmazlar.
 • Her bir başvuru için Toyota resmi web sitesinden indirilmiş olan katılım formu eksiksiz doldurulmalı ve eserle birlikte (ya eserin arkasına bant ile yapıştırılarak ya da esere ataç ile iliştirilerek) teslim edilmelidir. Katılım formu esere kimyasal yapıştırıcılar (ör:UHU) ile iliştirilmemeli veya zımbalanmamalıdır.
 • Okullardan yapılan toplu gönderimlerde, Toyota Türkiye tarafından belirlenen, Toyota resmi web sitesindeki katılım formu haricinde okul özelinde hazırlanan ve doldurulan farklı formlar, öğrenci isim listeleri hazırlanarak gönderilen, eksik bilgi içeren, imzasız, eserler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
 • Katılım formu yarışmanın resmi web sitesinden (http://hayalimdekiaraba.toyota.com.tr/) indirilebilir.
 • Katılım formunda doldurulması gereken bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Katılım formunun 11. Maddesi aday ile birlikte adayın katılım onayı için ebeveynlerinin ya da yasal temsilcisinin imzalarını gerektirmektedir. Öğretmenlerin imzası geçersizdir.
 1. Yaş kategorisi,
 2. Eserin başlığı,
 3. Adayın çizdiği “Hayalimdeki Araba” Fikri,
 4. Adayın adı,
 5. Adayın yaşı ve doğum yılı,
 6. Adayın cinsiyeti,
 7. Adayın ebeveyn(lerin)in veya yasal temsilcisinin adı,
 8. Adayın okul bilgileri,
 9. Kişinin açık rızası olmak kaydıyla Telefon numarası (cep ve sabit),
 10. Kişinin açık rızası olmak kaydıyla ebeveyn E-posta adresi (eğer varsa),
 11. Adayın ve ebeveyn(lerin)in veya yasal temsilcisinin katılım onayını gösteren imzaları.

 

 • Her iki ebeveynin de ebeveynlik haklarına sahip olması durumunda her ikisinin de imzası gereklidir. Ebeveynlerin katılım fomunu imzalayamadığı durumlarda yasal temsilcinin imzalaması gerekmektedir.(Önemli not: Öğretmen imzası geçerli değildir, formları öğretmenlerin imzalamaması önemle tavsiye edilir.)
 • Başvuru yapan aday ve adayın ebeveyn(ler)i veya yasal temsilcisi, şartname koşullarına bağlı kalacaklarını ve Toyota tarafından belirlenmiş olan jürinin kararına itiraz etmeyeceklerini ya da buna karşı her hangi bir yasal, hukuki girişim ya da eylemde bulunmayacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.
 • Toyota Türkiye Türkiye Yarışması değerlendirme ve sonuçlarına ilişkin yapılacak sorgulama taleplerini kabul etmez.
 • Aday eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Eser sahiplerinden izin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.
 • Yasalar tarafından engellenmediği sürece Toyota Türkiye ve iş ortakları, ticari veya ticari olmayan amaçlar doğrultusunda adayın da iznini alarak, kimliğini açıklama veya herhangi bir şekilde tazminat ödeme zorunluluğu olmadan, eseri herhangi bir medya içeriğinde ilan etme, kullanma, uyarlama, düzenleme ve revize etme hakkına sahip olacaklardır.
 • Adaylar ve ebeveyn(ler)i veya yasal temsilcisi yarışmaya katıldıkları eserleri geri alma/iade talebinde bulunmayacaklarını peşinen kabul ederler.
 • Yasalar tarafından engellenmediği sürece Toyota Türkiye ve iş ortakları, ticari veya ticari olmayan amaçlar doğrultusunda adayın da iznini alarak, kimliğini açıklama veya herhangi bir şekilde tazminat ödeme zorunluluğu olmadan, eseri herhangi bir medya içeriğinde ilan etme, kullanma, uyarlama, düzenleme ve revize etme hakkına sahip olacaklardır.
 • Kaynaklanacak uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

KATILIM VE SON KATILIM TARİHİ :

Katılımlar aşağıdaki belirtilen yöntemlerden biriyle ve 03 Haziran 2024 tarihine kadar yapılmalıdır:

Toyota Hayalimdeki Araba Resim Yarışması’nı aşağıda belirtilen adresteki merkezi idare ofisine posta yoluyla:

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. Cumhuriyet Mah. E-5  Yanyol No: 5 Yakacık 34876 Kartal-İstanbul

DEĞERLENDİRME:

 • Sadece katılım koşullarına uygunluk gösteren başvurular yarışmada değerlendirmeye alınırlar.
 • Yarışmaya başvuran eserler, Toyota Türkiye sorumluluğunda belirlenen konu uzmanları değerlendirme kurulu tarafından prensip olarak orijinallik, yaratıcılık, kompozisyon ve teknik kullanım bakış açısıyla objektif olarak değerlendirilecektir.
 • Aşağıda belirtilen Değerlendirme Kurulu üyeleri aynı zamanda Jüri (Seçici Kurul) olarak görev yapacaktır.
 • Jüri kararları kesindir.

 

DEĞERLENDİRME KURULU :

Değerlendirme Kurulu; Başkanlığı Prof. Aydın Ayan tarafından yapılacak olan ilgili isimlerden oluşup, biyografileri aşağıda bulunmaktadır:

Prof.Dr. Aydın AYAN

Aydın Ayan (1953 Trabzon) 1972-1977 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nde eğitim gördü. 1977’de Yüksek Lisans Diploması alarak mezun oldu. 1979 yılında İDGSA Resim Bölümü’nde asistan olarak göreve başladı. 1983’te Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden ‘Sanatta Yeterlik’ aldı.

1988 yılında öğretim görevlisi, 1990’da doçent ve 1998 yılında profesör oldu. 1986-87’de British Council’in bursuyla gittiği Londra Üniversitesi, Goldsmith’s College’da sanatsal çalışmalar yaptı. 1993’te EEF (Eisenhower Exchange Fellowship) bursuyla gittiği ABD’de “Eğitim sistemlerinin geliştirilmesi”, kültür ve sanat konularında inceleme ve araştırmalar yaptı.

1975 yılından itibaren yurt içi ve yurt dışında üç yüzü aşkın karma sergiye katıldı. Aralarında Londra Üniversitesi, Goldsmiths’ Galeri sergisi de dahil olmak üzere kırkı aşkın kişisel sergi açtı. Katıldığı resim yarışmalarında toplam 19 ödül kazandı (40. ve 47. Devlet Resim ve Heykel Sergisi ‘Başarı’ ödülleri, Cumhuriyet Senatosu Vakfı Atatürk Resim Yarışması ‘Birincilik Ödülü’, Abdi İpekçi ‘Barış ve Dostluk Ödülü’nü aldı ve Rusya Sanatlar Akademisi RAH Şuvalov Madalyası ile onurlandırıldı) Eserleri Türkiye Büyük Millet Meclisi, İstanbul, Ankara ve İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzeleri, İstanbul Modern, İzmir’de Selçuk Yaşar Müzesi, Kültür Bakanlığı, Afyonkarahisar-Şuhut Atatürk Evi (Kurtuluş Savaşı konulu 11 adet resim), Anadolu Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Philadelphia ABD’de Eisenhower Exchange Fellowship Koleksiyonu’nun yanı sıra yurt içi ve yurt dışında çeşitli özel ve tüzel kişi, kurum koleksiyonlarında yer almaktadır. Sanatçının beş adet yayınlanmış telif kitabı, ayrıca hakkında August Wiedmann, Ahmet Oktay, Turan Erol, Kıymet Giray, Burcu Pelvanoğlu ve daha başka yazarlar tarafından yazılmış ve yayınlanmış altı adet kitap bulunmaktadır.

Ayan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı, MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi müdürü olarak görev yaptı ve Aralık 2019’da kurumundan emekli oldu. Sanatçı, sanatsal çalışmalarını İstanbul ve Şile’deki atölyelerinde sürdürmektedir.

Erkan AKTUĞ (Gazeteci-Sanat Yazarı)

Hürriyet Gazetesi Kültür Sanat Servisi/ Kitap Sanat eki, Şef Editör. 1973’te Trabzon Akçaabat’ta doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında Ankara Film Festivali ve Gezici Festival/Avrupa Filmleri Festivali’nde çalıştı. 1996 Eylül’ünde stajyer muhabir olarak girdiği Radikal Gazetesi’nin Kültür Sanat servisinde sırasıyla muhabir, editör ve Kültür Sanat Şefi olarak görev yaptı. 2016’da Hürriyet Gazetesi’nde halen Kitap Sanat eki şef editörü olarak çalışıyor. Ayrıca 2019’dan bu yana aylık Milliyet Sanat dergisinin Plastik Sanatlar bölümü editörlüğü görevini sürdürüyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGS) ve Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyesidir.

Giray İlker BAŞARAN

1985 yılında Çanakkale’de doğdu.İlk ve Orta öğretimini Çanakkale’de tamamladıktan sonra yine aynı şehirde H.A.T Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne girdi. 2003 yılında liseyi 1. bitirerek Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümüne girdi. 2008 yılında 2. olarak mezun olarak aynı okulun yüksek lisans sınavlarını kazandı. MSGSÜ’de Yüksek Lisans programından mezun Başaran Prof. Devrim Erbil’in özel asistanlığını yapmaya 2004 yılından bugüne devam etmektedir

Kudret TÜRKÜM

1985 yılında Manisa’da doğdu, ilköğretimini orada tamamladı, 1999 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Lisesi’ne girdi. 2009 yılında Mimar Sinan Üniversitesi resim bölümünden mezun olmuştur. 2010 yılında Mimar Sinan Üniversitesi resim bölümü yüksek lisansa girmiştir. 2015 Ümraniye Belediyesi Çanakkale Savaşı konulu resim yarışması 2’incilik ödülü, 2011 Ümraniye Belediyesi Yarışması mansiyon ödülü,2009 Ümraniye Belediyesi Yarışması ikincilik ödülü, 2008 33. DYO Resim Yarışması başarı ödülü, 2008 İpek-Ahmet Merey Yarışması başarı ödülü, 2008 Talens Yarışması mansiyon ödülü, 2008 Eskişehir Anadolu Üniversitesi 50. Yıl Yarışması mansiyon ödülü, 2007 Talens yarışması üçüncülük ödülü, 2007 Beykoz Yarışması jüri özel ödülü, 2007 Ümraniye Yarışması ikincilik ödülü, 2006 32 DYO Yarışması başarı ödülü,2005 Gebze Osman Hamdi Yarışması mansiyon ödülü, 2001 Sigarayla Savaşanlar Vakfı Jüri özel ödüllerinin sahibi olmuştur. Bir çok karma sergiye de katılmıştır. 2010 yılında ise ilk kişisel sergisini Akademililer Sanat Galerisi’nde açmıştır.

Sn. Prof.Dr. Teymür RZAYEV

1959 Azerbaycan Bakü doğumlu olan Teymür Rzayev, 1979’da Azim Azimzade Azerbaycan Devlet Ressamlık Yüksek okulundan, 1988’dd Azerbaycan Güzel Sanatlar Akademisi Resim bölümünden mezun oldu. 1991’de SSCB Ressamlar Birliği Üyeliğine kabul olan Rzayev, 2008’de Azerbaycan Devlet İncesenet Üniversitesi Ph.D. programını tamamladı. 2011 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Devlet Sanatçısı Ünvanı verilen sanatçı, 2013 yılında Rusya Sanat Akademisi “Şuvalov” madalyasına layık görülmüş, 2015 yılında  Rusya Sanat Akademisi “Akademiye Hizmet” altın madalyası ile ödüllendirilmiştir.

2016 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından “Vatana Hizmete Göre” Devlet nişanı ödülüne layık görülmüş, 2017 yılında Rusya Sanat Akademisi Onur Üyesi olarak seçilmiştir. 2014 Yeditepe Üniversitesinde GSF Plastik Sanatlar- Resim Bölümü Doçentlik kadrosuna atanan Rzayev, 2020’de de Yeditepe Üniversitesi GSF Plastik Sanatlar- Resim Bölümü Profesörlük kadrosuna atanmıştır. Sanatçının kişisel ve karma birçok eserleri birçok Ulusal ve Uluslararası Müzelerde sergilenmektedir.

Doç.Dr. Burcu AYAN ERGEN

Burcu Ayan Ergen 1982 yılında İstanbul’da doğdu. 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü, Sanat Yönetimi Programı’ndan lisans, 2006’da aynı Fakültede Sanat Bölümü, Bileşik Sanatlar Programı’ndan ikinci lisans diplomalarını aldı. 2006 yılında Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı’ndan, 2011 yılında da Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Programın’dan mezun oldu.  Sanatçının altı tane kişisel sergisi ve Ulusal ve Uluslar arası birçok ikili, üçlü ve karma sergi katılımları vardır. Sanatçı, çeşitli Ulusal ve Uluslar arası Sempozyum ve çalıştaylarda katılımcı ve eğitmen olarak bulunmuş ve Hakemli Dergilerde yazıları yayınlanmıştır. Burcu Ayan Ergen Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü’nde Doçent kadrosundadır.

Doç.Dr. Burcu PEHLİVAN

Burcu Pehlivan 1984’de Merzifon/Amasya’da doğdu,2002-2006 yılları arasında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’ndan Lisans eğitimini tamamladı. 2006-2009 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı’nda Yüksek Lisans, 2009-2016 yılları arasında Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı. 2018’de Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak göreve başladı. 2022 de Doçent ünvanını aldı. Bugüne kadar 5 kişisel sergi açmış ve çok sayıda karma sergiye katılmış olan sanatçı halen Beykent Üniveristesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümünde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmekte ve sanatsal çalışmalarına İstanbul’daki atölyesinde devam etmektedir

Doç. Dr. Gürbüz Doğan EKŞİOĞLU

Ordu Mesudiye doğumludur. 1979 da Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü’nden (Yeni adıyla: Marmara Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü) mezun oldu. Bir yıl reklam ajansında çalıştı, 1981 yılında araştırma görevlisi oldu, 1986’da sanatta yeterlilik (Doktora) yaptı. Sanatçı girdiği yarışmalarda 27 uluslararası, 44 ulusal olmak üzere toplam 71 ödül aldı, ayrıca kurumlar tarafından verilen özel ödüllerde almıştır. 1997 yılı Sedat Simavi Görsel Sanatlar Ödülü ve 2022 yılı Art Contact İstanbul Çağdaş Sanatlar Fuarı Onur Ödülü sahibidir. 4 defa yurtdışı olmak üzere 38 kişisel sergi açmıştır, Çalışmalarım 30 küsur ülkede yayınlanmıştır.  The New Yorker Dergisi’nde 8 adet, Forbes dergisinde ve  New York Times Real Estate ekinin kapağında ve op-ed sayfası ile Book Review ekinde illüstrasyonları yayınlanmıştır.  Çok sayıda ulusal ve uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği yapmaktadır. Halen Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kadrosunda görev yapan sanatçı, çalışmalarını Moda’da ki atölyesinde sürdürmektedir.

Prof.Dr. Evren KARAYEL GÖKKAYA

2001 yılında Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim Bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde sanatta yeterlik eğitimine başladı. Bu süreçte Erasmus Programı kapsamında bir yıl boyunca İtalya’da Urbino Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim gördü. 2012 yılında sanatta yeterlik programını tamamladı. 2015 yılında doçent, 2020 yılında profesör oldu. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde profesör olarak ders vermekte ve 2021 yılından itibaren fakülte dekanı olarak görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası çeşitli sergi ve yarışmalara katılmış ve çok sayıda kişisel sergi açmıştır. Birçok koleksiyonda eserleri bulunmaktadır.

 

KİŞİSEL BİLGİLER:

 • Adayın ve ebeveyn(ler)in veya yasal temsilcisinin bilgileri, kişinin açık rızası olmak kaydıyla, Toyota Türkiye tarafından alınarak yalnızca yarışma için idari amaçlı kullanılacaktır. Bu bilgiler yarışmayla da ilgili olarak veri işleme ve idari işlemler için Toyota bayilerine, Toyota Türkiye’ye, Toyota Türkiye iletişim ve reklam ajanslarına, danışmanlara, tanıtım ve pazarlama ajanslarına sunulabilir. Eser sahiplerinden izin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.
 • Aday ve ebeveyn(ler)i veya yasal temsilcisi yarışmaya katılımları ve yarışma ile ilişkili etkinlikler süresince çekilen resimlerin ve video görüntülerinin Toyota Türkiye tarafından web siteleri, sosyal medya, broşürler vb. mecralarda kullanılmasını kabul ederler.
 • Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metni https://www.toyota.com.tr/sosyal-sorumluluk-projeleri/hayalimdeki-araba-resim-yarismasi ’da yayınlanmış olup, bu adresten aydınlatma metnine ulaşılabilir.

 

KAZANANLARIN AÇIKLANMASI :

 • Türkiye Yarışması kazananları 14 Haziran 2024 tarihinde açıklanacaktır.
 • Ödülün sahibi, ebeveyn(ler)i veya yasal temsilcisi değil kazananın kendisi olması esastır.
 • Yarışma sonuçları yarışmanın resmi web sitesinde https://hayalimdekiaraba.toyota.com.tr/ yayınlanacaktır. Yarışma’nın kazananları Toyota Türkiye tarafından ayrıca bilgilendirilecektir.
 • Ödül bilgilendirmesi veya ödülün kendisinin kazanana ulaşmaması veya iadesi durumunda, ödülden feragat edinilmiş kabul edilerek ikinciye devredilecektir.
 • Kazanan, herhangi bir katılım koşulunu ihlal etmesi durumunda diskalifiye edilir ve kazandığı ödülden feragat etmiş kabul edilir.
 • Toyota Türkiye tarafından onaylanmadığı sürece ödüller üçüncü şahıslara transfer edilemez ya da satılamaz.
 • Kazananlar, herhangi bir sebeple, Toyota Türkiye tarafından verilen ödülün nakit dengini talep etme hakkına sahip değillerdir.
 • Türkiye Yarışması sonuçlarına ilişkin yapılacak sorgulama taleplerini Toyota Türkiye kabul etmez.

Önemli Not: Özel Eğitim kategorisi sadece Türkiye özelinde, ulusal yarışma olarak düzenlenmektedir. TMC (Toyota Motor Corporation) tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası yarışmada ise “Özel Eğitim Kategorisi” bulunmamaktadır.

ÖDÜLLER:

 • Yarışma sonucunda her kategoride ilk 3 dereceye giren adaylara verilecek ödüller aşağıdaki gibidir:
 • 7 yaş ve altı: 1.’ye Çocuk Dağ Bisikleti, 2.’ye Longboard, Kask ve Destek Seti, 3.’ye Çocuk Fitness Pateni, Kask ve Destek seti
 • 8-11 yaş arası: 1.’ye Elektrikli Scooter, Kask ve Destek Seti, 2.’ye Dağ Bisikleti, 3.’ye Elektrikli Kaykay, Kask ve Destek Seti
 • 12-15 yaş arası:1.’ye Elektrikli Katlanabilir Bisiklet, 2.ye Elektrikli Scooter, Kask ve Destek Seti; 3’ye Dağ Bisikleti
 • Özel Eğitim kategorisi: 1.’ye 15.000 TL değerinde Teknosa Hediye Çeki, 2.’ye 12.000 TL değerinde Teknosa Hediye Çeki, 3.’ye 10.000 TL değerinde Teknosa Hediye Çeki.
 • Türkiye Yarışması sonucunda dereceye giren adayların ödülleri kendilerine gönderilecektir veya teslim edilecektir.
 • Toyota Hayalimdeki Araba Resim Yarışması sonuçları 2024 yılının Haziran ayında Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. tarafından açıklanacak olup, kazananlar https://hayalimdekiaraba.toyota.com.tr  adresinde yayınlanacaktır.

 

YARIŞMA TAKVİMİ VE SON KATILIM TARİHİ:

Katılımlar aşağıdaki belirtilen yöntemlerden biriyle ve 14 Haziran 2024 tarihine kadar yapılmalıdır:

Yarışma resmi websitesi: https://hayalimdekiaraba.toyota.com.tr/

Son başvuru tarihi                          :      03 Haziran 2024

Yarışma sonuçlarının açıklanması :      14 Haziran 2024

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.

Cumhuriyet Mah. E-5 Yan yol No:5 Yakacık 34876 Kartal – İstanbul

*Sorularınız için; Toyota İletişim Merkezi: 0 212 354 0 354