Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi

Kongre Hakkında

Günümüzde enerji, sanayileşmenin yapı taşı olması nedeniyle ülke ekonomileri için hayati önem taşımaktadır. Nüfus artışı, sanayileşme, kentleşme ve küreselleşme sonucu gelişen ticaret olanakları, doğal kaynaklara ve enerjiye olan talebin artmasına yol açmaktadır.

Ülkeler ucuz, temiz, yeterli, yenilenebilir ve güvenli miktarda enerji üretmek istemektedir. Aynı zamanda enerjide dışa bağımlığın azaltılması yollarını aramaktadır. Enerji kullanımında verimliliğin artırılması, mevcut kaynakların çeşitlendirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi önem taşımaktadır.

21’inci yüzyılda enerji sanayi ve ulaştırma sektöründe önemli yer tutmaktadır. Özellikle, yenilenebilir enerji kaynakları ve kullanımı, enerji ekonomisi ve politikasıi enerjinin finansmanı, devletlerin enerji politikaları ve tedarik stratejileri, fosil kaynaklarının geleceği, petrol ve doğal gaz iletim hatları ve güvenliği, uluslararası enerji projeleri, nükleer enerji, nükleer santraller ve teknolojileri ile ilgili konuları ayrıntılı incelemesi kongrenin esas amacını oluşturmaktadır.

Enerjinin üretimi ve tüketiminde ortaya çıkan çevre kirliliğine karşı önemler alınması, yenilenemeyen enerji kaynaklarının yarattığı çevre sorunları ile mücadele önem taşıyan konuların arasında yer almaktadır.

Uluslararası ilişkilerde enerjinin rolü, enerji kaynakları ve çatışma, enerji ve milli güvenlik, enerji arz ve nakil güvenliği, yeni enerji teknolojileri, enerji ve çevre güvenliği, Türkiye’nin enerji güvenliğinin inceleneceği Kongre;

Kocaeli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde;

Kocaeli Üniversitesi,
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi ),
Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırma Merkezi (SAM),
Kazakistan’ın Astana L.N.Gumilyov Ulusal Avrasya Üniversitesi,
Kosova’nın Priştine Üniversitesi,
Kosova’nın Prizren Üniversitesi,
Yıldız Teknik Üniversitesi,
Trakya Üniversitesi ve
Bilgesam ortaklığı ile düzenlenmiştir.

Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi, 5’inci Uluslararası İlişkiler Kongremizdir.

23-24 Eylül 2014 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Merkez Yerleşkesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Uluslararası Kültür ve Kongre Merkezi’nin beş ayrı salonunda eş zamanlı olarak düzenlenecektir.

Kongre; Enerji verimliliği teknolojileri, hidrojen enerjisi teknolojileri güneş enerjisi teknolojileri, rüzgar enerjisi teknolojileri, Jeotermal enerji teknolojileri, hidroelektrik enerji teknolojileri, yeni nesil nükleer enerji teknolojileri ve stratejilerinin incelenmesine önemli katkı ve destek sağlayacaktır.

Kongre, aynı zamanda enerji ve çevre güvenliğine de yeni bir bakış açısı kazandırabilecektir. Milli güvenlik ve kalkınma stratejilerinin enerji açısında değerlendirilmesi mümkün olabilecektir.

Kongremize katılımınız bizlere onur verecektir. Katılımınızı ve katkılarınızı bekler, engin saygılarımızı sunarız.

Amaçlar

23-24 Eylül 2014 tarihlerinde Üniversitemizin Umuttepe Merkez Yerleşkesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Uluslararası Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek Kongremiz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda planlanmıştır.
Enerji bağımlılığı ve bunun dış politikaya etkilerinin incelenmesi,
Enerji arz eden ülkelerin dış politikalarının incelenmesi,
Enerji ihraç eden ülkelerin Örgütlerinin yapısı ve politikalarının değerlendirilmesi,
Uluslararası Örgütlerin enerji stratejilerinin incelenmesi,
Enerji şirketleri ve bunların uluslararası ilişkilere etkilerinin değerlendirilmesi,
Enerji ekonomi politikasının incelenmesi,
Hazar Denizi’ndeki enerji kaynaklarının incelenmesi,
Doğu Akdeniz’deki yetki alanları ve enerji keşiflerinin incelenmesi,
Yenilenebilir enerji kaynaklarının incelenmesi,
Enerjinin askeri güce etkilerinin incelenmesi,
Nükleer enerji ve teknolojilerinin değerlendirilmesi,
Hidrojen enerjisinin gelişimi ve stratejilerinin değerlendirilmesi,
Enerjinin siyasi ve ekonomik istikrar etkilerinin değerlendirilmesi,
Enerjinin kalkınma politikalarına olan etkilerinin incelenmesi,
Enerjide arz ve talep dengelerinin incelenmesi,
Enerji iletim hatlarının güvenliğinin incelenmesi,
Doğal afetlerin enerji alt yapısına etkilerinin incelenmesi,
Enerjide yeni teknolojilerin incelenmesi,
Termik Santrallerin risklerinin değerlendirilmesi,
Hidroelektrik santrallerin doğal hayata etkilerinin incelenmesi,
Bölgesel ve Küresel enerji politikaları ve stratejilerinin incelenmesi,
Türkiye’nin nükleer enerji politikası ve stratejisinin incelenmesi

Yer
Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Uluslararası Kültür ve Kongre Merkezi Umuttepe Yerleşkesi, 41380 – KOCAELİ / TÜRKİYE

Tarih 23 – 24 EYLÜL 2014 (SALI ve ÇARŞAMBA)

SEKRETARYA E POSTA ADRESİ

iescsecretary@googlegroups.com
TELEFON

+90 262 303 16 12
ADRES

Kocaeli Üniversitesi Umuttupe Yerleşkesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Uluslararası Kongre ve Kültür Merkezi, 41380 KOCAELİ/TÜRKİYE
SEKRETARYA E-POSTA ADRESİ

Arş. Gör. Mehlika Özlem Ultan

ozlem.ultan@kocaeli.edu.tr, ozlemultan@gmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.