Geleceğimiz için Öğretmenleri ve Öğretmen Eğitimini Yeniden Tasarlamak Konferansı

UNESCO Uluslararası Eğitimin Geleceği Komisyonu, ‘ Geleceğimizi birlikte yeniden hayal etmek: Eğitim için yeni bir sosyal sözleşme ‘ başlıklı çığır açıcı bir rapor hazırladı. Rapor, öğretmenlerin yalnızca kaliteli eğitim sağlamada değil, aynı zamanda eleştirel yaklaşımı şekillendirmede de önemli rolünü vurguladı. geleceğimiz için gerekli olan çapraz beceriler.

Öğretmenler üzerindeki baskılar çok büyük. Kaliteli eğitim arayışı, öğretmenlerin 21. yüzyıl yeterliklerini geliştirme ihtiyacına yanıt olarak pedagojiyi dönüştürmelerini gerektirir. Eğitime erişimin iyileştirilmesi, öğrenci sayısının artması anlamına gelir ve öğretmen sayısının da artırılması gerekir. Ancak öğretmenlik mesleği birçok bağlamda her zaman cazip bir seçenek olmadığından öğretmenleri işe almak kolay değildir. Öğretmenler, eğitim yetkililerinin beklentileri ile ebeveynlerden ve velilerden gelen talepler arasında denge kurarken aynı zamanda büyük sınıfları yönetir ve kişiselleştirilmiş eğitim sağlar. Geleceğe dair umut inşa ederken acil durumların ve krizlerin etkileriyle de ilgilenirler. Üstelik pek çok öğretmen, mesleki gelişim için çok az mesleki destek veya fırsata sahip, uzak veya düşük kaynaklara sahip okullarda çalışıyor.

Dünya genelinde eğitim sistemleri, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 4’te tanımlanan eğitime yönelik ortak amaç ve hedefler üzerinde giderek daha fazla anlaşmaya varmıştır. Eğitim, küresel ideoloji ve fikirlerin yanı sıra yerel temelli ihtiyaç ve gerçeklerin de karşı karşıya geldiği bir misyon haline gelmiştir. Ancak bugün sosyal, kültürel ve etnik açıdan çeşitlilik gösteren topluluklar her zamankinden daha belirgindir ve öğretmenler kendilerini küresel talepler ile yerel gerçeklikler arasında sıkışmış halde bulmaktadır. Peki eğitim sistemleri küresel ve yerel arasındaki gerilimleri nasıl giderebilir? Eğitimde neyin önemli olduğunu tanımlarken kimin görüşleri önemlidir? Eğitim alanlarımız herkesi kapsayabilir mi, yoksa sadece bazılarını kapsayabilir mi? Mevcut ve gelecekteki öğretmenleri hazırlamak ve desteklemek için öğretmen eğitimi ne yapmalıdır?

Bu konferansta, 2022’de Birleşmiş Milletler Dönüşen Eğitim Zirvesi’nde ana hatlarıyla belirtildiği gibi, mevcut eğitim sistemlerinin karşılaştığı dört büyük zorluğun üstesinden araştırmaların hangi yollarla gelebileceğini soruyoruz. Bu zorluklar şunlardır:

 1. Öğretmen ve diğer eğitim profesyonellerinin eksikliği.
 2. Yeterli niteliklerin sağlanmasındaki zorluklar.
 3. Öğretmenlik mesleğinin düşük statüsü ve kötü çalışma koşulları.
 4. Öğretmen özerkliğini, liderliğini ve yenilikçiliğini geliştirme fırsatlarının eksikliği.

Geleceğimiz için Öğretmenleri ve Öğretmen Eğitimini Yeniden Tasarlamak konferansı , öğretmenlik mesleğinin ve öğretmenlerin çalışmalarının geleceğini keşfedecek. Öğretmenlerin işi gerilimlerle dolu ama aynı zamanda daha fazla toplumsal eşitliğe giden yollar da sunuyor. Öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri onları geleceğe ne şekilde hazırlayabilir?

Konferans alt temaları

Aşağıdaki alt temalar konferans temasına nasıl yaklaşılabileceğine dair öneriler sunmaktadır:

Erişim

 • Öğretmenlerin düşük kaynaklı ve/veya uzak bağlamlarda bilgiye, kaynaklara ve desteğe erişimi: teknolojinin kullanımı, öğretmenlerin mesleki gelişimi, pedagojik kaynakların ve uzmanlığın mevcudiyeti
 • Eğitim dili ve toplulukların dili: öğretmen eğitimi ve öğretmenlik uygulamasının sonuçları.
 • Tüm öğrencilere erişimin sağlanmasında öğretmenin rolü: kapsayıcı öğrenme ortamlarının nasıl teşvik edileceği ve herkesin müfredata erişimi ve katılımının nasıl sağlanacağı.

Eşitlik ve eşitlik

 • Öğretmenlik mesleğinde kültürel, sosyal, ekonomik, dini, dünya görüşü, dilsel ve cinsiyet çeşitliliğiyle baş etmenin fırsatları ve zorlukları.
 • Geleceğin öğretmenleri kimler? Azınlıklardan, dezavantajlı ve yerli halklardan öğretmenlerin işe alınması; Öğretmenlik mesleğinde cinsiyet dengesinin sağlanması.
 • Deneyimli öğretmenleri kadrosu zor olan okullara nasıl çekebilirim?

Acil durumlar ve krizler

 • Öğretmen eğitiminde dayanıklılık oluşturmak.
 • Acil durum veya kriz zamanlarında öğretmenin rolü: önleme, hafifletme ve iyileştirme.
 • Öğretmenlere destek: koçluk ve mentorluk sağlamak; zihinsel sağlık ihtiyaçlarını desteklemek.

https://www.helsinki.fi/en/conferences/reimagining-teachers-and-teacher-education-our-futures