Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 5. Ulusal Çalıştayı

Amaç

Günümüzde gelişmişliğin en önemli simgesi olan enerji, halen büyük ölçüde fosil kökenli yakıtlardan elde edilmektedir. Fosil yakıtlar ise belirli rezervlere sahiptir ve bu rezervler her geçen gün azalmaktadır. Enerji arzının sürekliliği açısından fosil yakıtlar üzerindeki enerji yükünün azaltılması için gelişmiş ülkeler çeşitli anlaşmalarla yenilenebilir enerjilerin kullanımını teşvik etmektedir. Ülkemizde de bu kapsamda 27.09.2011 tarih ve 28067 sayılı Resmi gazetede yayınlanan genelge ile kademeli olarak benzin türlerine en az %3 etanol, motorin türlerine de en az %3 biyodizel ilave edilmesi zorunluluğu getirilmiş, fakat uygulamada Avrupa Birliği ülkelerindeki gibi istenilen karşılığı görememiştir. Ülkemizde son yıllarda rüzgar ve güneş enerjilerinin kullanımında da artmalar olmuştur. Üniversitelerimizde ve araştırma kurumlarımızda yenilenebilir enerjilerin üretim ve kullanım teknolojileri üzerindeki bilimsel çalışmalar, gelişmiş ülkelerle hemen hemen aynı dönemlerde yapılmış olmasına rağmen, ülkemizde, araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılışı aynı hızda olmamıştır. Ülkemizde konu ile ilgili yeterince bilgi birikimi olmasına rağmen, gelişmiş ülkelere göre yenilenebilir enerjilerin kullanımı ve bu enerjilerin üretim teknolojilerinin geliştirilmesinde gecikmeler olmuştur.

Tarımsal Mekanizasyon Kurulu’nun 1-2 Eylül 2014 tarihli Nevşehir toplantısında almış olduğu 10 no’lu karar gereği “Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 5. Ulusal Çalıştayı” 21-22/05/2015 tarihlerinde U.Ü. Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü koordinatörlüğünde Bursa’da düzenlenecektir. Çalıştayda, yenilenebilir enerjilerle ilgilenen araştırmacılar, sanayiciler, kamu çalışanları, bürokratlar, sivil toplum temsilcileri ve çiftçiler bir araya getirilerek, enerji bitkilerinin üretimi ve mekanizasyonu, biyoyakıt üretim süreçleri, üretim performansına etkileri, çevre ilişkisi, güneş panelleri ve rüzgar enerjisi kullanımındaki sorunlar, alternatif enerji tesislerinin ilk kuruluş maliyetleri ile ilgili var olan ve olması istenen destekler, bu tesislerin üretimini yapan sanayicilerin sorunları, konu ile ilgili yasal düzenlemeler, kısaca yenilenebilir enerjilerin yaygınlaştırılmasının önündeki sorunlar, her bir çalışma konusu için yapılacak oturumlarda tartışılacaktır. Çalıştayın amacı, yapılacak tartışma ve öneriler ışığında yenilenebilir enerjilerin tarımsal kullanımı ile ilgili olarak dile getirilecek sorunlara çözüm yollarında somut adımlar atmayı sağlayacak bir strateji belgesi oluşturmaktır.

Çalıştaya katılımınızı bekler saygılar sunarız.

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Kamil Alibaş (Düzenleme Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Rıdvan Arslan
Prof. Dr. Yücel Tekin
Prof. Dr. Ali Vardar
Doç. Dr. Yahya Ulusoy
Doç. Dr. Eşref Işık
Doç. Dr. Halil Ünal
Doç. Dr. Selçuk Arslan
Yrd. Doç. Dr. Nazmi İzli
Öğr. Gör. Dr. Ayşe Hilal Ulukardeşler
Arş. Gör. Dr. İlknur Alibaş
Arş. Gör. Dr. Ferhat Kurtulmuş
Arş. Gör. Dr. Aslı Ayhan (Sekreterya)
Arş. Gör. Onur Taşkın
Arş. Gör. Hilal Erdoğan

BİLİM KURULU

Ad-Soyad
Kurum
Prof. Dr. Kamil Alibaş
Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Vardar
Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Ufuk Alkan
Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Cevdet Demir
Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Yahya Ulusoy
Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Musa AYIK
Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ayten Onurbaş Avcıoğlu
Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır
Ege Üniversitesi
Prof. Dr. R. Cengiz Akdeniz
Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Günnur Koçar
Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Hüseyin Öztürk
Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Kadir Aydın
Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Osman Yaldız
Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Acaroğlu
Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Öğüt
Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Kasap
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Birol Kayışoğlu
Namık Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Kamil Ekinci
Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent Keskinler
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Mustafa Çanakçı
Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Bülent Coşkun
Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Recep Külcü
Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Hidayet Oğuz
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Kılıçkan
Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Sarp Korkut Sümer
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç.Dr. Gürkan Alp Kağan Gürdıl
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Konuralp Eliçin
Dicle Üniversitesi

Konular

BİYOGAZ

BİYOKÜTLE

GÜNEŞ/RÜZGAR

BİYODİZEL

ETANOL/METANOL

Her bir konu başlığı, aşağıda belirtilen maddeler dahilinde paydaşlarla tartışılacaktır.
• Yenilenebilir enerjilerle ilgili mevzuatlar, teşvikler
• Yenilenebilir enerji üretimi, yatırımı ve kullanımındaki sorunlar
• Yenilenebilir enerji tesislerinin sorunları
• Hammadde temini ve sorunları
• Bilimsel ve teknik gelişmeler
• Belirlenen sorunlara getirilebilecek somut çözüm önerileri
• Belirlenen önerilerin, çözüm üreten ilgili makamlara iletilmesi

Çalıştay adresi :
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

İletişim adresi:
Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Görükle/BURSA
Sekreterya:
Dr. Aslı AYHAN
e-mail: [email protected]
Tel: 0224-2941609 / 0224-2941601

http://biyoyakit.uludag.edu.tr/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.