STEM Eğitimine Erken Çocukluk Döneminde Başlamalıdır!

“Neden? ”“ Nasıl? ”gibi sorular ebeveyn olduğunuzda en çok karşılaşacağınız şeylerden biridir. Çünkü çocuklar inanılmaz meraklıdırlar. Bu çocukların doğasında vardır. Etraflarındaki dünyayı gözlemler, araştırır ve keşfederler. Doğumdan üçüncü sınıfa kadar geçen süre, oyunlarla, çevrelerini incelemeyle ve keşfetmeyle geçer. Sonsuz sayıda soru üretirler ve merak duyguları bu sorulara cevap bulmak için onları motive eder. Çocuklardaki bu özellik bizim en iyi bilim adamlarımızdan ve mühendislerimizden beklediğimiz özelliklerdendir, ancak maalesef çoğu çocuk büyüdükçe bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik (STEM) karşı ilgisini ve merak duygusunu kaybeder.

Yapılan araştırmalar, küçük çocukların bebeklikten itibaren çevrelerindeki dünyanın nasıl işlediğine ilişkin hipotezler geliştirmeye başladığını ve bunu test etmeye çalıştıklarını göstermektedir. Olasılıkları anlar ve tahminlerde bulunurlar. Çevrelerindeki güvenilir kaynaklardan bilgi alırlar ve bu bilgileri davranışlarını yönlendirmek için kullanırlar. Hayatımızın ilk yıllarından başlayarak okul öncesi dönem boyunca, merak ettiğimiz şeyler artmaya devam eder ve bu merak duygusu desteklendiğinde akıl yürütme ve sorgulama becerileri ile birlikte gelişir.

Çoğu zaman küçük çocukların anlayabileceği kavramlar hafife alınır. Çocukların hayatındaki en önemli etkenler olarak- ister anne baba ister okul öncesi veya ilkokul öğretmenleri olsun – bu merakı desteklemeli, küçük çocukları keşfetmeye yönlendirmeli ve gelişebilmeleri için onlara fırsatlar sunulmalıdır. Böylece STEM eğitimin temel becerileri geliştirilmiş olur.

Araştırmalar, STEM ile erken tanışmanın tüm öğrenme alanları üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Örneğin, erken matematik bilgisi sadece matematik başarısını değil, daha sonra okuma başarısını da arttırmaktadır. Bu güçlü bulgulara rağmen, okullarımızda ve erken çocukluk programlarımız da çocukların gelişimine uygun erken STEM eğitimine odaklanmak için yeterli bilgi, kaynak ve kapasiteye sahip değiliz. Bu nedenle eğitim sistemimizi geliştirmeliyiz. Çünkü STEM becerilerini geliştirmek, çocuklarımıza küresel ekonomi de başkalarıyla rekabet edebilmeleri için hak ettikleri fırsatları vermemizi sağlar.

Amerika, Okul öncesinde STEM eğitimini desteklemek için bazı hedefler belirlemiştir. Bunlar arasında
– Erken STEM öğretiminde hangi uygulamaların ve öğretim yöntemlerinin daha iyi olabileceğinin araştırılması
– Çocuk bakıcılarının, okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin STEM Eğitimi ie ilgili desteklenmesi
– Evde STEM uygulamaları için ailelerin desteklenmesi
– Müzeler, kütüphaneler, hayvanat bahçeleri, medya ve oyuncaklar gibi İnformal eğitim ortamlarının ve materyallerinin arttırılması ve desteklenmesi
– Dezavantajlı çocukların ve kız çocuklarının STEM eğitimini desteklemek için programlar geliştirilmesi ve ortaklıklar kurulması bulunmaktadır.

Kaynak: https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/03/01/supporting-our-youngest-innovators-stem-starts-early

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here