Öğrenci Bursu Cevdet İnci Eğitim Vakfı

Öğrenci Bursu Cevdet İnci Eğitim Vakfı, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim-öğrenimlerini sürdürmelerini sağlamak, böylece ülkemize yetenekli, çağdaş, ülke sever ve toplumuzun değerlerine saygılı bireyler kazandırmak amacıyla bütçesi dahilinde ilkokuldan üniversite seviyesine kadar burs imkanı sağlamaktadır. Burslu öğrencilerimiz, Vakfımız tarafından okullarının yöneticileri ve danışmanları ile birlikte sürekli izlenmektedir.

İNCİ VAKFI , başarılı ve başarısı sürekli, ancak maddi olanaktan yoksun öğrencilere öğrenim hayatlarındaki başarılarının sürekliliği paralelinde burs imkanı sağlamaktadır. Bursiyer olma kriterleri ve burs miktarları Vakıf Yönetim Kurulu kararları uyarınca her sene gözden geçirilmekte ve gerekli görüldüğü hallerde güncelleme yapılmaktadır.

Cevdet İnci Eğitim Vakfı bursları, ilköğretimden üniversiteye kadar öncelikli olarak başta İzmir, Manisa ve Aydın olmak üzere devlet okullarında okuyan ve üstün başarı gösteren öğrencilere eğitim-öğretim döneminde süresince verilir. Eğitim kademesine ve vakıf yönetim kararına göre burs miktarları değişiklik gösterebilir.

Vakfımız devlet okullarında örgün eğitim gören, başka yerden burs almayan, başarısı sürekli ve maddi imkanları kısıtlı öğrencilere eğitim bursu verebilmektedir.

Burs başvuruları her yıl “15 Ağustos – 15 Eylül” tarihleri arasında kabul edilmektedir.

Tüm kademelerden öğrenciler, aşağıda belirtilen koşulları taşımaları durumunda başvurularını “info@incivakfi.org” adresine yazılı iletmeleri beklenmektedir. Bu yolla başvuran adaylar ile gerekli bilgilendirmeleri yapmak adına vakfımız tarafından iletişime geçilecektir. Belirtilen tarihler dışında burs başvurusu yapılması durumunda burs başvuruları bir sonraki başvuru döneminde dikkate alınır.

CEVDET İNCİ EĞİTİM VAKFI BURSU TEMEL KRİTERLERİ
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
TC Anayasası değerlerine bağlı olmak
Her sınıfta tüm derslerden başarılı olmak ve başarı ortalaması olarak; yüz (100) üzerinden değerlendirme yapılması durumunda (75)’den, dört (4) üzerinden değerlendirme yapılması durumunda (3.0)’den aşağı olmamak
Bir başka kurum, kuruluş ya da kişiden burs almıyor olmak.
– YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN EK OLARAK –

Örgün eğitim programlarında okuyor olmak
Sosyal sorumluluk projelerinde görev almak ve bunu belgelemek