Ana SayfaÜniversite Öğrenci BurslarıSıtkı Koçman Vakfı önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine burs veriyor

Sıtkı Koçman Vakfı önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine burs veriyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından kurulan Sıtkı Koçman Vakfı, yeni eğitim öğretim yılı için burs başvurularını açtı.

Burs Başvuruları Ne Zaman?

Burs başvuruları 31 Ekim 2023 tarihine kadar yapılabilecek.

Kurulduğu günden bu yana eğitime destek olmayı amaçlayan Vakfımız, 2023-2024 Eğitim Öğretim döneminde de SKV Burs, Destek ve Ödül Yönergeleri şartlarını taşıyan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere burs verecektir. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı bursları için başvurular 02 – 31 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Tüm başvurular basvuruskv adresinden online olarak yapılacaktır.

Sıtkı Koçman Vakfı Hakkında

Sıtkı Koçman Vakfı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin kurucularından Prof. Dr. Sıtkı Koçman’ın anısına 1992 yılında kuruldu. Vakfın amacı, eğitime ve öğretime destek olmak, öğrencilere burs vermek ve sosyal sorumluluk projeleri yürütmektir.

Sıtkı Koçman Vakfı Burs

Burs Başvurunda Bulunacak Öğrencilerin;

 1- T.C. vatandaşı olmak,

2- Devlet Üniversitesinde okuyor olmak,

Ek 1 – SKV Yurtiçi Burslusu Vicdanî Yükümlülük Belgesi (Bu belgenin çıktısı alınıp imzalanıp başvuru anında belgeler kısmına yüklenecektir).

 

BURS BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGE VE ÖZELLİKLER

             1- Öğrenci Belgesi (Okuldan yada e-devletten alınabilir)

2- Aile Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aileyi gösteren vukuatlı), (e-devletten alınabilir)

3- Savcılık sabıka kaydı, (e-devletten alınabilir)

4- Çalışan Anne, Baba veya maddi destek aldığı akrabalarının gelir durumunu gösteren belgeler (Maaş bordrosu) (e-devletten alınabilir)

5- Serbest çalışan anne baba için; son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)

6- Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.)
Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.

7- Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)

8- Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için; ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.)

9- (Anne, baba dışında (anneanne, babaanne, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve forma eklenmesi gerekmektedir.)

10- Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (mutlaka e-devletten alınmalıdır.), 

Önemli Not : (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. (Mutlaka e-devletten alınmalıdır.) 

11- Aile kirada oturuyor ise kira kontratı fotokopisi,

12- Üniversitede disiplin cezası almamış olduğunu gösteren resmî belge (Öğrenci Belgesi üzerine de işletilebilir),

13- Okuyan kardeşlerin öğrenci belgeleri,

14- Özürlü, şehit, gazi, yetiştirme ve vakıf yurdu öğrenciler var ise bu durumlarıyla ilgili evraklar,

15- Kimlik Fotokopisi

16- Başarı Belgesi:

 1. a) Hazırlık, ön lisans veya lisans öğrenimine yeni başlayan öğrenci için, ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi fotokopisi,
 2. b) Ön lisans ve lisans öğrenimi ara sınıf adayları için genel not ortalamasını gösteren Transkriptin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisini;

                     ( Maddî imkândan mahrum ara sınıf öğrencileri için burs, başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4 olan öğrenciler ile sadece bir dersten başarısız olan ve genel not ortalaması en az 2.00/4 olan öğrencilere tahsis edilir. 

 1. c) Tezli yüksek lisans adayı için lisans bitirme transkripti ve Yükseklisans öğrenci notlarını gösteren belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisini;

                    (Üniversiteye bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim (tezli yüksek lisans ve doktora) yapan başarılı ve/veya maddî imkânı kısıtlı olan öğrencilere  burs verilir. Tezli yüksek lisans için öğrencinin lisans mezuniyet notunun en az 3.00/4 veya 75/100; doktora için ise yüksek                     lisans mezuniyet notunun (lisans öğreniminden sonra doktoraya başlayanlar için lisans mezuniyet notunun) en az 3.00/4 veya 75/100 olması şarttır.
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora ‘ya kabul edilen ancak burs müracaatını yarıyıl tamamladıktan sonra başvuran öğrencilerde, Enstitü yarıyıl not ortalamasına bakılır.     

 1. d)  Doktora adayları için, tezli yüksek lisans öğrenimi süresince almış olduğu dersleri (lisans öğreniminden sonra doktoraya başlayanlar için lisans derslerini)  gösteren öğrenci not belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisini;

            17- Tezli Yüksek lisans bursu için (Yukarıdaki evraklara ek olarak);

 1. a) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin fotokopisi;
 2. b) Varsa Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) sonuç belgesinin veya eşdeğeri belgenin fotokopisi
 3. c) Tezli yüksek lisans öğrenimine kabul edildiğini gösterir Üniversite belgesi;
 4. d) Varsa yayın listesi ve yayınlardan birer kopya. 

            18- Doktora bursu için (Yukarıdaki evraklara ek olarak);

 1. a) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin fotokopisi;
 2. b) Varsa Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) sonuç belgesinin veya eşdeğeri belgenin fotokopisi;
 3. c) Yüksek lisans tezinin özeti;
 4. d) Aday tarafından hazırlanmış tezi ile ilgili ayrıntılı araştırma plânı (tez konusu belli olmayanlardan istenmez)
 5. e) Doktoraya kabul edildiğini gösterir Üniversite belgesi.
 6. f) Varsa yayın listesi ve yayınlardan birer kopya.

 

Ayrıca SKV burslarına başvuru tarihinde adayların;

 • Hazırlık, ön lisans ve lisans eğitimi düzeyinde 23;
 • Tezli yüksek lisans düzeyinde 26;
 • Doktora düzeyinde 28 yaşından büyük olmamaları şarttır.
 • Askerlik görevini uzun süreli olarak yapmış erkek adaylara 2 yaş daha eklenebilir.
 • Adayların herhangi bir kurum yada kuruluştan karşılıksız burs almamaları gerekmektedir.
 • (KYK bursu, TEV bursu vs. bu ve benzeri karşılıksız burs alanlar başvuruda bulunamazlar.)

İletişim
Kötekli Mah.Sıtkı Koçman Cad. No:25/2 Kötekli Muğla 48000

0 252 223 85 86 – 211 19 79

0 252 223 88 89

skv@mu.edu.tr

Üniversite öğrenci bursları için sayfamızı ziyaret ediniz.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.