özelim dijitalim e twinning Şansel Numanoğlu Özgen Kütükçü Alibey Ortaokulu Çankaya/Ankara

Şansel Numanoğlu Özgen Kütükçü Alibey Ortaokulu Çankaya/Ankara

Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar güçlü görsel öğrenicilerdir, bu da dünyanın onlar için resimlerde şekillerde ve seslerde, kelimelerden daha anlamlı olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar, kendilerine daha sezgisel hissettirebilecek görsel medyayı (bilgisayar, tablet, tv …gibi)kullanmayı seveler. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için dijital eğitici içerikler yok denecek kadar azdır. Bu pandemi sürecinde yapılan uzaktan eğitimde kalıcı öğrenmelerin gerçeklemesi için dijital etkinliklere ihtiyaç duyulmaktadır.
Projemizde öğrencilerimiz ile birlikte, uzaktan eğitim sürecinde öğrenmekte zorlandıkları konuları belirleyeceğiz. Belirleyeceğimiz konuları etkileşimli içerik olarak hazırlayacağız. Bunun için ‘articulate’ programını kullanacağız. Oluşturduğumuz içeriğin çıktısını öğrencilerimizin öğretim sürecinde kullanacağız.

https://ozelimdijitalim.wixsite.com/my-site
https://www.youtube.com/watch?v=IVw7DZIGUjo&t=2s