Endemik Canlıları Keşfediyoruz (We Discover Endemic Creatures)

ETwinning
ETwinning

Aziz Önen Kız Anadolu Lisesi biyoloji öğretmenlerinden Mehmet Gül’ün kurucusu olduğu “Endemik Canlıları Keşfediyoruz” adlı proje Türkiye Gürcistan ve Fransa’dan ortaklar ile faaliyetlerine başlamıştır. Yaklaşık 2 ay sürecek olan proje ile aşağıdaki kazanımlar elde edilmek istenmektedir:

  1. Endemik canlıların öneminin anlaşılması
  2. Endemik canlılar kavramının öğrenilmesi
  3. Katılımcıların kendi ülkelerindeki ve diğer katılımcı ülkelerdeki endemik canlı türlerini keşfetmeleri
  4. Endemik canlıların biyolojik çeşitliliğe katkılarının öğrenilmesi
  5. Endemik canlıların ve biyolojik çeşitliliğin korunması gerektiğinin öğrenilmesi

 

The project named “We Discover Endemic Creatures”, founded by Mehmet Gül, one of the biology teachers at Aziz Önen Girls’ Anatolian High School, has started its activities with partners from Turkey, Georgia and France. The project, which will last approximately 2 months, aims to achieve the following gains:

  1. Understanding the importance of endemic creatures
  2. Learning the concept of endemic creatures
  3. Participants discover endemic species in their own country and other participating countries
  4. Learning the contributions of endemic creatures to biological diversity
  5. Learning that endemic creatures and biological diversity must be protected