HOLD MY HANDS TELL ME ABOUT YOURSELF (E-TWİNİNG)

iddetin Azaltılması ve Eğitimde İyileştirme Projesi

Okullarda Güvenli Bir Ortam İçin Birlikte Çalışıyoruz


Eğitim, sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda öğrencilerin kişisel gelişimini ve sosyal becerilerini de şekillendiren önemli bir alan olarak kabul edilmektedir. Ancak, okullarımızda maalesef şiddet olayları ve çatışmalar her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle, bizler, eğitimde bir dönüşüm ve iyileştirme sağlamak amacıyla harekete geçtik.

Proje Hedefleri:

Bu 12 haftalık proje, okullarda meydana gelen şiddet olaylarını azaltmayı hedeflemektedir. Bu amaçla belirlediğimiz başlıca hedefler şunlardır:

  1. Öğrencilerimizin çatışma çözme, problem çözme, öfke kontrolü ve etkili iletişim becerilerini geliştirmek.
  2. Akran zorbalığının önlenmesi için farkındalık oluşturmak ve önleme stratejileri geliştirmek.
  3. Öğretmenler arasında işbirliği ve etkileşimi artırmak, böylece okul ortamında daha destekleyici bir atmosfer oluşturmak.
  4. Öğretmen ve öğrencilerin teknoloji kullanım becerilerini güçlendirmek ve modern eğitim araçlarını etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamak.

Projemizin İşleyişi:

Proje kapsamında, belirlenen hedeflere ulaşmak için çeşitli etkinlikler ve atölye çalışmaları düzenlenecektir. Öğrencilerimiz, çeşitli rol oyunları, grup çalışmaları ve interaktif eğitim materyalleri aracılığıyla becerilerini geliştireceklerdir. Ayrıca öğretmenlerimize özel seminerler ve eğitimler düzenlenerek onların da bu sürece aktif bir şekilde katılımı sağlanacaktır.

Sonuçlar ve Gelecek Adımlar:

Proje sonunda, işlenen konularla ilgili kısa hikayelerden oluşan bir kitap hazırlanacak ve bu kitap sınıflarda okunacaktır. Ayrıca, proje sürecinde elde edilen veriler değerlendirilecek ve gelecek dönemler için daha etkili stratejiler belirlenecektir.

Bizimle Birlikte Dönüşüm İçin Adım Atın:

Şiddetin azaltılması ve eğitimde iyileştirme için yola çıktık ve bu yolda sizin desteğinize ihtiyacımız var. Birlikte çalışarak, okullarımızı daha güvenli ve destekleyici bir ortam haline getirebiliriz. Siz de bu önemli dönüşümün bir parçası olun ve geleceğimizi birlikte şekillendirelim.

LOGO

AFİŞ

PROJE ÇALIŞMALARI