Öğrencilerimiz Clean For Nature Projesine katıldılar.

eTwinning
eTwinning

Okulumuz öğrencileri İngilizce öğretmeni Zahide Zarife ÇELTİK rehberliğinde For Clean Nature eTwinning projesine katılmıştır.

Ortak Ülkeler: Türkiye, Romanya, Gürcistan

Proje Konusu ve Amacı: Çevre sorunları her geçen gün yaşamlarımızı ve gelecek nesillerimizi daha fazla etkilemektedir. Toplumun çevre sorunlarının farkında olması, önemini anlaması ve alınması gereken önlemlerin alınmasına katkıda bulunması önemlidir. Çevre kirliliğini en aza indirmek için insanların yaşadıkları dünyaya karşı sorumlulukları olduğunun farkına varmaları, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, evrensel değerleri zenginleştirecek yeni bir bakış açısı ve farkındalık kazanmaları gerekmektedir. Doğal dengenin korunması çevre kirliliğinin önlenmesiyle sağlanabilir. Bunun için bilinçli nesiller yetiştirmek gerekiyor. Bu projede dünyanın geleceği olan çocuklarımıza gelecek nesillere bırakabileceğimiz yaşanabilir bir dünya için gerekli olan çevre bilincinin aşılanması ve kazandırılması amaçlanmaktadır.