Dikey Tarım

Dikey Tarım
Dikey Tarım

Birleşmiş Milletler’in raporuna göre 2050’ye girerken,

  • dünya nüfusuna 2 milyar insanın daha ekleneceği
  • insanların %80’inin şehirlerde yaşayacağı
  • buna bağlı olarak da gıda ihtiyacının %70 oranında artacağı

öngörülmektedir. Bu durum da şehirlerin içinde tarım alanlarının oluşturmasını, hatta herkesin kendi gıdasını kendine göre yetiştirmesinin teşvik edilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Bunun kolaylaştıracak olan dikey tarım kapalı veya açık alanlarda uygulanabilen, az yer kaplayan, az enerjiyle yüksek verim elde etmeyi hedefleyen bir sistemdir. Gıda erişiminde uzun mesafeleri kaldırıp taşıyan kamyonları azalttığı için fosil yakıt kullanımını sınırlandırıp  su ve böcek ilacı kullanma ihtiyacını neredeyse ortadan kaldırıyor veya aza indirgiyor. Ek olarak tüm yıl boyunca ürün alabilme gibi bir fırsatı bizlere sunuyor.

Dikey tarımda genellikle doğal gün ışığı ile yapay ışık birlikte kullanılır. Yapay aydınlatma genellikle LED teknolojisi kullanılan ve güneş enerjisi ya da rüzgar enerjisi sayesinde yenilenebilir enerji kullanarak ve yağmur suyundan faydalanılarak çalıştırılan sistemlerden oluşur. Normal tarım arazisine göre %40 daha az enerji harcayıp tarım arazilerinin kullandığı suyun %1’ini kullanıp aynı oranda ürün üretimini sağlamaktadır.

Dikey tarım tesislerinde topraksız tarım yapılmakta ve bu yüzden bitkiler özel besin ve minerallerle beslenmektedir. Böylece 1000 m2’lik alan gerektiren üretim 100 m2’ye sığabiliyor. Açık alanlarda güneş ışığındaki tüm renklere maruz kalmakta, ancak araştırmalara göre sadece kırmızı ve mavi ışığa ihtiyaç duyduğu tespit edildiği için kapalı alanda da bu iki ışığın kullanımı yeterli olmaktadır.

tarım çiftliği
Dikey tarım çiftliği örneği

 

Sonuç olarak, dünya içerisinde nüfusun ve şehirleşmenin artışına bağlı olarak binalar veya belirlenen daha küçük alanlarda Topraksız, az sulu, bitki-balık çiftliğinin entegre olabildiği dikey tarım sistemlerinin uzun süreli ve yüksek verimli ürün eldesi, yenilenebilir enerjiyle enerjisini temin etmesi, küçük alanlarda tarımı elverişli kılması, sürdürülebilirliği ve yenilikçiliği gibi nedenlerle uzun vadede gıda endüstrisinde önemli bir seçenek haline gelmektedir.

Plantscapers
Plantscapers

Plantscapers: Tarımda kendine yeten bina