Bir STEM Eğitimi okulunda

STEM
STEM okulu

Uygulamalı ders etkinlikleri STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) derslerinin bir parçasıdır. Öğrenciler proje tabanlı ve sorgulamaya dayalı öğrenme etkinlikleri ile öğrenme sürecine etkin olarak katılırlar. STEM ders konu başlıkları ve uygulamaları gerçek dünyadaki sorunların ve problemlerin çözülmesini temel alır. Öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını belirlemek için öğretmenler arasında disiplinlerarası işbirliği vardır. Böylelikle açık hedefleri belli olan proje tabanlı öğrenme etkinlikleri STEM derslerinin içinde yer alır. Proje tabanlı öğretim ve sorgulamaya dayalı öğrenim yöntemleri açık uçlu problemlerin çözümünde kullanılır.

STEM eğitimi okulun stratejik planının içinde yer alır ve amaçları tüm stratejik plan belgelerine yansıtılmıştır. Okulun öğretim programı uygulamaları disiplinlerarası öğrenme uygulamalarına izin verir. Öğretim programını uygulayan öğretmenler disiplinlerarası STEM etkinliklerini gerçekleştirebilir. Öğretim programlarının uygulanmasında öğretmenlerin ve öğrencilerin disiplinlerarası STEM projeleri üzerinde çalışabilmeleri için yeterli zaman ve kaynaklar sağlanmıştır. Öğretim programı STEM eğitimini içerir. Öğretim programı uygulamaları öğrencilerin STEM alanlarına yönelik ilgilerini çekmek ve sürdürmek için fırsatlar sunar. Okulda STEM dersleri gerçek dünya problemlerinin çözümüyle ilişkilendirilmiştir, diğer dersler ise tamamlayıcı STEM etkinliklerini içerir.
Öğrencilerin bireyselleştirilmiş öğrenme gelişimi izlenir ve öğrencilerin kişisel gelişimi, ilgi ve yetenekleri ortaya çıkarılır. Öğrencilerin STEM meslek alanlarına yönelik öğrenme ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını belirlemek için proje tabanlı öğrenme etkinlikleri geliştirilir. Proje tabanlı öğrenme etkinliklerini geliştirmek için öğretmenler arasında disiplinlerarası işbirliği vardır. Proje etkinlikleri STEM dersleri içinde gerçekleştirilir. Öğrencilere ilgi ve yetenekleriyle ilgili geri bildirim, sistematik olarak verilir.

STEM ders etkinliklerinin ve projelerinin değerlendirmesi için öğretmenlerin disiplinlerarası ortaklaşa belirlediği yöntemleri vardır. Öğretmenler disiplinlerarası projelerin öğrenme üzerindeki etkisini değerlendirir. Öğretmenler STEM projeleriyle öğrencilerinin bireysel ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak için çeşitli ölçme değerlendirme yöntemlerini kullanır. Öğrencilere STEM projeleri sonucu ortaya çıkan bireysel ilgi ve yetenekleriyle ilgili geri bildirim, sistematik olarak verilir.

Okulun öğretmenleri arasında işbirliği ile geniş katılımlı bir STEM eğitimi ekibi vardır. Okul Yönetimi öğretmenlerin çoğunluğunun katılım sağladığı bu ekiple disiplinlerarası STEM eğitimine odaklanır. Okul yönetimi öğretmenlerine STEM eğitiminde mesleki gelişimlerini planlamada ve uygulamada yardımcı olur. STEM eğitimiyle ilgili çalıştaylara ve eğitimlere (okulun içinde ve dışında) katılmaları ya da eğitim düzenlemeleri için öğretmenlere zaman ve imkân sağlar.

Okulun öğrencilere yönelik STEM etkinlikleri için özel alanları vardır. Örneğin: STEM Laboratuvarı, FAB Laboratuvarı, Robotik Laboratuvarı, Sanal Gerçeklik Laboratuvarı, 3D yazıcılar, Maker alanı, vb. Bu alanlar öğrencilerin üretmesi ve yeni ürünler oluşturması için gerekli materyallere sahiptir ve bunları STEM eğitiminde kullanır. Okulda, öğrencilerin proje yaparak üretmesi ya da ürünler oluşturması için elde bulunan mevcut tüm araçlar, materyaller kullanılarak sürdürülebilir, nesnel ve sürekli STEM eğitimi gerçekleştirilir.
Okul STEM eğitimi için dış paydaşlarla sürdürülebilir, gerçekçi ve sürekli biçimde işbirliği yapar. STEM eğitimi için öğrencilerine yönelik okul dışında öğrenme etkinlikleri (bilim müzelerinde, endüstride, STEM merkezlerinde vb.) gerçekleştirir. STEM eğitimi için okul dışı paydaşlarla anlaşmalar yapılarak işbirliği ortamı oluşturulur. Örneğin; endüstri kuruluşlarıyla işbirliği yaparak öğretmen ve öğrencilere STEM meslekleriyle ilgili gerçek ortamlarında bilgileri sağlamayı amaçlayan öğrenme etkinlikleri düzenlenir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin