Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Bilinçlendirme ve Dijital İçerik Geliştirme Eğitimi

TÜBİTAK 2237
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Bilinçlendirme ve Dijital İçerik Geliştirme Eğitimi

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Bilinçlendirme ve Dijital İçerik Geliştirme Eğitimi
Etkinliğin yapılacağı yer: Çevrimiçi

Bu etkinliğin amacı sürdürülebilir kalkınma amaçları (SKA) ve özelinde dijital okuryazarlık konusunda çalışan uzman eğitmenlerle, gelecekte farklı sektörlerde çalışacak ya da mevcut olarak çalışan lisansüstü öğrencilere yönelik, etkileşimli çevrimiçi eğitimlerle SKA konusunda bilgi ve farkındalık kazandırmaktır. Eğitim sonunda öğrencilerin duyuşsal farkındalıklarını artırarak elde edecekleri dijital yetkinliklerle birlikte sürdürülebilirlikle ilgili dijital içerik üretmeleri beklenmektedir. Alt amaçlar şu şekildedir;

Lisansüstü öğrencilerin sürdürülebilirlik okuryazarlığı ve SKA ile ilgili bilgi ve tutumlarını geliştirmek ve eğitimde onların edindiği bilgileri profesyonel ve toplum hayatı içerisinde eyleme dönüştürebilmesini sağlamak,

Dijital içerik geliştirme boyutunda lisansüstü öğrencilerin bilgilerini geliştirerek, sürdürülebilir kalkınma amaçları ile ilgili fikir/bilgi/teknoloji üretebilmelerine katkı sağlamak,

SKA ve dijital içerik üretme bilgilerini birleştirerek, sosyal medya içeriği üretebilmelerini sağlamak,

Proje eğitimleri sonucunda lisansüstü öğrencileri ürettikleri dijital içerikleri (video, infografik…vb) çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşmalarını teşvik etmek ve bu şekilde onların birer değişim elçisi gibi çevrelerindeki insanların SKA ile ilgili konularda farkındalık kazanmalarına destek olmak.

Başvuru Koşulları

Bu etkinliğin hedef kitlesi, STEM alanında çalışan toplam 30 yüksek lisans ve doktora öğrencisidir (15 yüksek lisans; 15 doktora). Katılımcı seçim sürecinde yüksek lisans veya doktora öğrencilerinden yeterli başvuru olmadığı durumda, fazla başvuru yapılan gruptan (yüksek lisans/doktora) öğrenci seçilebilecektir. Ayrıca etkinliğe başvuran kişi sayısının fazla olması durumunda, katılımcılar not ortalamasına göre yüksekten düşüğe sıralanacak ve en üst sıradan ilk 45 kişi seçilerek, diğer kriterlerin uygunluğu da dikkate alınarak katılımcılara karar verilecektir.

Katılımcıların seçim kriterleri:

Yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,

Eğitim gün ve tarihlerinde eğitime çevrimiçi olarak katılabilecek durumda olmak,

Daha önceden 2237-A eğitimine en fazla dört kez katılmış olmak,

TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) veritabanına kayıtlı olmak,

Niyet Mektubu (Neden bu projeye başvurmak istediğinizi belirten bir yazı- Başvuru sırasında taslak form paylaşılacaktır.),

Yüksek lisans veya doktora genel not ortalaması,

Etkinlik çevrimiçi ortamda etkileşimli olarak yürütüleceği için, katılımcıların internet bağlantılı bir bilgisayar ile mikrofonlarının olması gerekmektedir.

Proje Yürütücüsü
Prof.Dr. Bahar BARAN
Dokuz Eylül Üniversitesi

26 – 30 Eylül 2022

https://sites.google.com/view/surduregitimideuzem/