Tübitak 2237-A Doğa Bilimlerinde İstatistiksel Modelleme Yöntemleri ve Uygulamaları

İstatistiksel Modelleme
İstatistiksel Modelleme

Doğa Bilimlerinde İstatistiksel Modelleme Yöntemleri ve Uygulamaları

Ekolojik çalışmalarda hedef türlerin yetişme ortamına uygunluğunun, verimliliğinin/tür çeşitliliğinin ve jeolojik araştırmalarda deprem, heyelan, taşkın gibi doğa olaylarının modellenmesinde genellikle çoklu ve lojistik regresyon analizi gibi klasik yöntemler kullanılmaktadır. Bununla birlikte özellikle son yıllarda doğa bilimlerindeki çalışmalarda kural tabanlı, ampirik ve olasılıksal temellere dayanan yöntemlerin kullanımında hızlı bir artış olmuştur.

Bu eğitim kapsamında katılımcılara doğa bilimlerinde önemli bir yeri olan kural tabanlı yöntemlerden sınıflama ve regresyon ağaçları (SRAT), regresyon modellerinden lojistik, koşullu lojistik, Poisson, negatif binom, sıfır yığmalı Poisson ve sıfır yığmalı negatif binom regresyon modelleri; olasılıksal yöntemlerden istatistiksel dağılımlar, Markov zinciri ve Poisson süreçleri; ampirik yöntemlerden ise yapay sinir ağları (YSA) tanıtılacaktır. Bu yöntemlerin doğa bilimlerindeki uygulamaları gerçek veriler yardımı ile açık kodlu ve sınırlı süreli yazılımlar üzerinden gösterilecek ve sonuçların yorumlanması konusunda uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilecektir.

Daha geniş bir ifade ile eğitim kapsamında, katılımcılara istatistiksel dağılımlar hakkında bilgi verilerek model seçimindeki rolleri anlatılacak ve doğa bilimlerindeki uygulamaları gerçekleştirilecektir. Zira istatistiksel dağılımlar, doğa olaylarının/sistemlerinin potansiyel davranış özelliklerinin, ekosistem çeşitliliğin derecelendirilmesinde ve dağılım belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bir bölgedeki doğa olaylarının sayısının belirlenmesinde kesikli dağılımlarından; sıklık büyüklük ilişkilerinin modellenmesinde ise sürekli dağılımlardan yararlanılmaktadır. Diğer yandan, ekstrem doğa olaylarının tahmini, uç değer dağılımlarına (Gumbel, Pareto, log-normal, güç yasası (power law), Frechet) uygun davranış göstermektedir. Bu nedenle, eğitim süresince ağır kuyruk dağılımı gösteren doğa olayları (deprem, heyelan, taşkın, orman yangını) için uç dağılımlar tanıtılarak, bu olayların modellenmesi gerçekleştirilecek ve yorumlanacaktır.

Katılımcı seçim kriterleri
1. Etkinliğin internet sitesinde ve sosyal medya ortamlarında duyurular yapılarak etkinliğe katılmak isteyenlerin başvuruda bulunmasına imkân sağlanmıştır. Her etkinlikte 15 katılımcı seçimi yapılmaktadır. Başvurular sürekli devam etmektedir.

2. Katılımcılar farklı okul/kurum/şehirlere göre seçilmektedir.

3. Daha önce aynı düzeyde eğitimi almış olanlar katılımcı olarak seçilmemektedir.

4. Katılımcıların statüsü yaş ve eğitim seviyesi bakımında aynı seviyede tutulmaktadır.

5. Eğitime lisansüstü öğrencileri ve araştırmacılar (en az lisans derecesine sahip, Üniversite ya da Ar-Ge Kuruluşlarında çalışan kişileri) katılabilmektedir.

6. 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında katılımcıların yüz yüze etkinliklere en fazla beş kez katılabilmesi hakkı verilmiştir. Dolasıyla daha önce bu program kapsamında desteklenen beş eğitim etkinliğine katılmamış olması gerekmektedir.

7. Etkinlik katılımcı seçiminde katılım amacı ve çalışma konusun yanında yayın bilgileri istenecektir (SCI-SCI-Expanded, TR Dizin, Diğer Uluslararası Indekslerde Yer Alan Yayın Bilgileri). Bu bilgiler başarı kriterin de temel alınacaktır.

8. Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması gerekmektedir.

9. Farklı disiplinlerde ise başvuru formunda çalışma konularının etkinlik ile uyumuna ait amaç belirten adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaktır.

10. Tüm katılımcıların başvuruları sistemde devamlı tutulmaktadır. Eski başvuru yapıp seçilmemiş olanların başvuruları hatırlatılmakta ve güncelleme yapılması istenmektedir.

Detay ve Başvuru: https://kantitatifekoloji.net/modelleme/index.php