STEM Eğitiminin Önemi

STEM Eğitimi
Dr. Tunç Erdal AKDUR

STEM eğitimi, fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını bütünleştiren bir öğrenme ve eğitim yaklaşımıdır.

STEM eğitimi sayesinde öğrenciler çevrelerinde gözlemledikleri problemlere çözüm bulmak için fen bilgisi, matematik vb. derslerde öğrendikleri formülleri kullanarak yeni buluşlar ve cihazlar üretme becerilerini geliştirirler.

STEM
STEM Eğitiminin Önemi 1

stem 1 1Örneğin; öğrenciler derslerde öğrendikleri formülleri kullanarak, Domates Toplama Tarım Robotu, Akıllı Çöp Kutusu, Periskop, Uzaktan Otomasyon Kontrollü Tarım Serası, Güneş Enerjili Kendinden Aydınlatmalı Bank, Su Hatlarından Elektrik Enerjisi Üretimi Sistemi, Çamaşır Deterjanı, Akıllı Yangın Söndürme Dronu, Bitkisel Cilt Bakım Kremi, Akıllı Mantar Yetiştirme Odası, vb. cihazları yada buluşları üretebilirler. 

http://scientix.meb.gov.tr/Faaliyetler/Faaliyetler

STEM eğitimi aracılığıyla, öğrenciler aşağıdaki temel becerileri geliştirirler:

Problem çözme
Üretim
Yaratıcılık
Analiz Etme
Takım çalışması
Girişimcilik
İletişim
Dijital okuryazarlık

 

STEM neden önemlidir?

Küresel ekonomi değişmektedir. Mevcut meslekler otomasyon teknolojilerini oluşturan cihazlar ve icatlar sebebiyle ortadan kalkmakta ve bu teknolojik gelişmeler sonucunda her gün yeni meslekler ortaya çıkmaktadır.

Teknolojideki sürekli ilerlemeler, öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını ve ortamlarını her gün değiştirmektedir. Öğrenciler tarafından STEM eğitimi aracılığıyla geliştirilen beceriler, onların okullarında ve meslek hayatlarında başarılı olmalarını sağlamaktadır.

Artık günümüzde işverenin işe alacağı işçilerde STEM yeterliliklerine ve becerilerine olan talebi yüksektir ve gelecekte de artmaya devam edecektir. Şu anda en hızlı büyüyen sektörlerdeki işlerin yüzde 75’i STEM becerilerine sahip işçilere gereksinim duymaktadır. Sanayi kuruluşlarının rekabetçi olmak için, sürekli değişen mesleklere uyum sağlayabilen insanlara ihtiyacı vardır.

STEM eğitimi, bireylere bu değişen dünyaya başarılı olma ve değişen işgücü ihtiyacına adapte olma becerileri kazandırır.