ROBOTİK & KODLAMA GELECEĞİN DEĞİL BUGÜNÜN DİLİDİR

Kulaklarınıza muhakkak çalınmıştır, robotik kodlama geleceğin dili sloganı. Gözleriniz muhakkak o robotsu aletlerin, karmaşık yazı dillerinin olduğu levhalara ilişmiştir. Belki de nedir bu robotik kodlama diye düşünmüşsünüzdür. O zaman kısaca bu robotik kodlama nedir, ondan bahsedelim ve gerçekten robotik kodlama geleceğin dili midir karar verelim.

Kodlama; diğer adıyla programlama kelime anlamıyla belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü anlamına gelir. Yani kabaca, bilgisayarın donanıma nasıl davranacağını anlatan, bilgisayara yön veren komutlar, kelimeler, aritmetik işlemler bütünüdür. Bilgisayar donanımı, kullanıcıdan bir komut almadan bir işlem gerçekleştiremediğinden, ona yapmasını istediğiniz durumları anlatacağınız dil diyebiliriz.

Peki Robotik nedir?

Robotikte, bilgisayar donanımının kendisidir. Bunlar farklı çeşit ve yapılarda olabilirler. Robotik diye adlandırıldığından; gözümüzün önüne uzay çağları, insansı robotlar, insan emrine itaat eden yapılar canlanabilir. Doğruluk payı vardır, ama eksiktir. Bilgisayar donanımına ait, yazılımla kontrolünü sağlayabileceğiniz her şeyi kapsar.

Tabi ders müfredatı olarak Robotik ve Kodlama, her ikisini de yan yana getirilince, hazırlanmış eğitim setlerinde yazdığı kodu, öğrenci Robotuna aktarıyor ve 3 boyutlu olarak yazdığı komutun ne işe yaradığını gözlemleyebiliyor.

Buraya kadar her şey anlaşıldıysa, Gerçekten bu eğitim neden popüler oldu veya bu eğitim yapılmalı mı?

İşe önce Kodlamanın (Programlama) Faydalarını anlatarak başlayalım, aşağıda birkaç bilimsel çalışma bulguları aşağıdakileri gösteriyor;

Programlama Eğitiminde Sadelik Ve Eğlence: Scratch Örneği isimli çalışmarında Kert & Uğraş (2018), Çocukluk döneminden itibaren verilecek programlama eğitimi düşünme becerilerini olumlu yönde etkileyebileceği gibi, süreç ve ürün boyutlarında ayrı ayrı ele alındığında öğrenme sürecinde öz-düzenlemeye, işbirlikçi öğrenmeye ve keşfetmeye dayalı yapılandırmacı yaklaşıma paralel bir öğrenme altyapısı oluşturulmasına katkıda bulunabileceklerini belirtiler.

Ayrıca, Bilgi Toplumu Okullarında Programlama Eğitimi Gereksinimi isimli çalışmada Akpınar ve Altun (2014), farklı sürelerde programlama öğrenen öğrencilerin kural öğrenmede farklı performans gösterdiklerini ve haftada bir saat programlama etkinliklerine katılanların haftada yarım saat programlamaya katılanlara göre kural öğrenmede daha iyi olduklarını rapor etmiştir. Bunlarla birlikte, programlamada bir probleme çözüm bulma etkinliği, analiz yetisi de geliştirebilmektedir, çünkü problemi alt parçalara ayırmak ve genellenebilir temel bir çözüm oluşturmak gerekmektedir (Saeli ve diğ., 2011). Dolayısıyla programlamayla değişik alanlardaki problem çözme becerilerinin gelişimi de hedeftir ki programlamanın problem çözme becerisi geliştirmeye dönük katkılarıyla ilgili bulgular kuvvetlidir (Feurzeig ve diğ,1970; Papert, 1993; Mulder, 2002, Dasso ve dig.2005).

Yukarıda saydığımız bilimsel çalışmaları uzatabilir, saymakla bitmeyecek faydalar sıralayabiliriz, ama özet geçmek gerekirse;

Programlamanın Faydaları:

  1. Analitik Düşünme,
  2. Eleştirel Düşünme,
  3. Problem Çözebilme,
  4. Tasarım Odaklı Düşünme,
  5. Daha Fazla Kural Takip Etme,
  6. Disiplinler Arası İletişimdir.

Tüm bu faydalar, göz önüne alınırsa Programlama eğitimi yapılmalı mıdır? Evet, elbette.

Bu faydaları da saydıktan sonra esas konumuza gelelim,

“Robotik Kodlama Geleceğin Dili Midir?”

Hayır!

Çünkü programlama eğitimi; bugünün öğrenci gereksinimi, kazanımıdır. Gelecekte bu yapı çoktan ilerlemiş başka boyutlarda kendini gösterecektir. O yüzdendir ki Programlama mantığı Türk öğrencilere bugün okutulması zorunlu bir Bilişim Teknolojileri dersi kazanımıdır. Gelecekteki dünya da bu kazanımlardan eksik olan bireyler maalesef çağın gerisinde kalmış sayılacaktır.

İhsan Balta

 

Referanslar:

  1. Akpınar, Y. & Altun, A. (2014), Elementary Education Online, 13(1), dy: 1-4, 2014.
  2. Kert, Uğraş (2018), PROGRAMLAMA EĞİTİMİNDE SADELİK VE EĞLENCE: SCRATCH ÖRNEĞİ, İnternet Erişim Tarihi: 11/08/2018,