Blog yazarı
Betül Akyalçın

Duyguların insan yaşamına yön veren etkisi eğitim alanında da kendine yer bulmaktadır. Matematik öğrenmek birçok öğrenci için zor ve korkutucu bir görev olabilir ve üzerinde çalışırken bir dizi duygu yaşamaları normaldir. Bu duygular öfke ve kaygıdan güven ve gurur duygusuna kadar değişebilir. Öğrencilerin kendi duygularını matematik öğrenirken tanımaları ve anlamaları önemlidir, çünkü bu duygular motivasyonlarını ve başarılarını büyük ölçüde etkileyebilir. Motivasyon ve başarıyı etkileyen önemli bir duygu güven duygusudur. Kendi becerilerine güvenen öğrenciler yeni zorlukları daha cesaretli bir şekilde karşılamaya ve zor problemlerle karşılaştıklarında direnmeye daha yatkındır. Diğer taraftan, güvensiz olan öğrenciler kolayca pes etmeye ve yeni görevleri deneyimlemekten kaçınmaya eğilimlidir. Dolayısıyla öğrencilerin öğretim sırasında, öğrenme deneyimleri yaşarken veya testler ve sınavlar esnasında ne hissettikleri, bu duyguların öğrencilerin akademik başarılarında nasıl etkisi olduğu araştırılmıştır. Bu araştırmalar, olumlu başarı duygularına sahip öğrencilerin, öğrenmeye daha fazla motive oldukları ve zorluklarla karşılaştıklarında pes etme olasılıklarının daha düşük olduğu için okulda daha iyi performans gösterme eğiliminde olduklarını göstermiştir.

istockphoto 1283822563 612x612 1

Başarı Duyguları Nelerdir?

Akademik etkinlikler ve etkinliklerin sonuçlarıyla ilgili duygular başarı duyguları (achievement emotions) olarak tanımlanmıştır. Başarı duyguları öğrencilerin güdülenmesi, öğrenme ve performansları gibi birçok faktör üzerinde etkilidir. Başarı duygularından biri olan kaygı eğitim araştırmalarında çokça çalışılmışken diğer duygulara ilişkin çalışmalar yakın zamanda daha fazla görülmüştür. Öğrencilerin başarı ya da başarısızlığı sadece sınav kaygısı ile değil ayrıca utanma, gurur gibi duygularla da ilişkilidir. Anılan duyguların dışında öğretimden sıkılma, öğrenme sırasında oluşan mutluluk, zorlayıcı görevlerde hissedilen öfke gibi duygular da başarı duygularına verilebilecek örneklerdir.

Kısacası ortaokul öğrencilerinin matematik dersinde hissettikleri duygular, öğrenmenin ve başarmanın önemli bir parçasıdır. Matematik, öğrenciler için zor ve korkutucu olabilecek bir konudur, ancak aynı zamanda öğrencilerin başarı duygularını arttırmak için de oldukça önemlidir. Pekrun’ ın başarı duyguları çerçevesi, öğrencilerin matematik dersinde kendilerini nasıl hissettiklerini ve nasıl düşündüklerini inceler. Öğrencilerin matematik dersinde kendilerini güvende ve başarılı hissetmeleri, öğrenmelerini ve anlamalarını arttırır. Ancak, ortaokul öğrencilerinin matematik dersinde karşılaştıkları zorluklar nedeniyle, başarı duyguları sıklıkla azalabilir.

istockphoto 935941772 612x612 1 e1674854407314

Öğretmenler Neler Yapabilir?

Öğretmenler, öğrencilerin matematik dersinde kendilerini güvende ve başarılı hissetmelerini sağlamak için çeşitli stratejiler kullanabilirler. Örneğin, öğrencilere kendilerini başarılı hissettirecek küçük başarılar sunmak, öğrencilere geri bildirim vermek ve öğrencilere matematik dersinde kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak için pozitif öğrenme ortamları oluşturmak oldukça önemlidir. Sonuç olarak, öğrencilerin matematik dersinde hissettikleri duygular öğrenmenin ve başarmanın önemli bir parçası olduğundan bu duyguları destekleyecek ortamlar oluşturmak öğretmenlerin daha çok önemsemesi gereken bir konudur.

indir 1 1