IV. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencileri Sempozyumu

2012, 2014 ve 2018 yıllarında Halet Çambel geleneği ve “kültür mirasına sahip çıkıyoruz” vurgusuyla gerçekleştirdiğimiz, İstanbul içinde, bir araya gelememiş Arkeoloji ve Sanat Tarihi alanlarındakı lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilerle buluşmayı hedeflediğimiz IV. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencileri Sempozyumu’nda kültür mirasını korumanın disiplinler arası çözümlerinde “dünü, bugünü ve yarını” konuşmak için buluşuyoruz.

Bizler arkeoloji ve sanat tarihini “eser toplayıcılık” olarak gören, sadece form analizi ile yetinen ve bunu aktaran ekollerin dışında disiplinlerimizin sosyal bilimlere dâhil olduğunu vurguluyor, kültür bağlamında interdisipliner çalışmanın öneminin bir kez daha altını çiziyoruz; yaşadığımız coğrafyanın ve şehrin uğradığı tahribata rağmen hala sahip çıkılabilecek kadim mirasının ve belleğinin olduğunu biliyoruz. Tüm bu sebeplerden toprak altından çıkardığımız, sanat bağlamında yorumladığımız materyallerle birlikte kentin hafızasında var olan “sinemalara, bostanlara, hanlara, caddelere, meydanlara ve muhtelif hafıza mekânlarına” sahip çıkıyoruz. Bu bağlamda 1, 2, 3, MART 2019 tarihlerinde düzenleyeceğimiz IV. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencileri Sempozyumu’nun çerçevesini yukarıda bahsettiğimiz geleneğe adıyoruz… Sempozyum bildirileri tüm disiplinlere açık olmakla birlikte öncelikli davetli bölümler:

Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık, Mimarlık Tarihi, Restorasyon, Hititoloji, Tarih, Sosyoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk

BAŞLIKLAR:

İstanbul Araştırmaları

Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmaları

Kurtarma Kazıları ve Kent Arkeolojisi

Disiplinler Arası Çalışmalar

Kültürel Miras ve Kentsel Dönüşüm

Teorik Çalışmalar

Mesleki Deneyimler

Arkeologlar ve Sanat Tarihçilerinin Mesleki Açıdan Sorunları ve Çözüm Önerileri

Sit Alanlarında Ekolojik ve Kültürel Koruma

Arkeolojik Kazı Bölgelerinde Sürdürülen Sosyal Projeler ve Öneriler

Kent Hakkı

Kültür Endüstrisi ve Politikaları

Arşivcilik Çalışmaları

Sanat, Müze, Kamusal Alan İlişkileri

Sanat Tarihi ve Arkeoloji bağlamında Cinsiyet Çalışmaları

Arkeoloji ve Sanat Medyasının Durumu

Göç, Savaş, Etnisite ilişkisinde Kültürel Mirası Korumak

*Sempozyuma kendi imkânlarınızla şehir dışından katılım sağlayabilir ve bildiri gönderebilirsiniz.

* Bildiriler İstanbul teması barındırmak zorunda olmamakla birlikte sempozyum çerçevesine bağlı kalmak zorunda olup cinsiyetçi, homofobik, ırkçı ve türcü bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri özetleri son gönderim tarihi: 10 Ocak 2019

İletişim Bilgileri:

semparkeosanat@gmail.com

https://sempozyumarkeosanat.wordpress.com/

Saygılarımızla..

Sempozyum Düzenleme ve Yürütme Kurulu:

Aze Fırat

Berfin Yıldız

Beril Alpaslan

Beyza Nur Horasanlı

Deniz Can Sarıkaya

Dilşah Çakır

Duygu Çakıcı

Ege Arıcı

Gizem Mat

Gülçin Kalem

İnci Ateşoğlu

Melisa Kozanoğlu

Melisa Yağmur Gezer

Merve Uçar

Merve Melda Engin

Muhammed Atakan Işık

Musab Karabey Uçurum

Mümin Yıldırım

Oya Aktaş

Ömer Faruk Gönül

Pelin Altınçeki

Sena Nur Oyuktaş

Tolga Değerlier

Yılmaz Yeniler

Yula Deniz Perksoy