Ezberlemeye Ne Hacet! (1)

Blog Yazarı
Bilge Sevil ASLANv

Dil düşünce ilişkisini birazcık okuduğumuz zaman fark ederiz kullandığımız her bir kelime zannettiğimizden çok daha önemli. Etimolojiyi biraz karıştırırsak toplumların değişen dil ile nasıl değiştiğini far edebiliriz. İnsanlarda da aynı toplumlarda olduğumu gibidir işte, yalnızca süreç çok daha hızlı işler. Söylediğiniz her bir kelime az sonra kuracağınız cümlenin temel taşıdır.

Fakat ben terminolojik açıdan öneminden bahsetmek istiyorum. Örneğin ‘üçgen’ kavramını öğrendiğimiz zaman -ezberlediğimiz zaman değil, bir sonraki adımda üçten daha fazla kenara sahip geometrik şekilleri çok daha kolay kavrayabiliriz ve örneğin geometrik şekiller konusunu öğrenmiş, üzerinde düşünce geliştirebilecek noktaya gelmiş oluruz.

thiol
thiol

Ben de sizinle R-SH genel adlandırması ile tiol organik bileşiğini tanıştırmak istiyorum. Buradaki R grubu alkilleri basitçe organik bileşikleri temsil eder; yani şimdilik R grubunu görmezden gelebiliriz çünkü bu tıpkı matematikteki x değeri gibi bir değişkendir, yerine herhangi bir organik bileşik yazılabilir. R grubu bir kükürte (S) bağlıdır; kükürte ise bir hidrojen (H) bağlanır ve bu bileşiğe tiol denir veya başka bir adı ile merkaptan. Peki tiollere başka bir isim neden konulmuştur? Öğrencilerin kafasını daha çok karıştırıp, daha çok terminolojiye boğulsunlar diye mi? Aksine, daha kolay öğrenip konuyu daha iyi anlayabilsinler diye!

Merkaptan -İngilizcesi ile mercaptan, Latince mercurius ve captan sözcüklerinin birleşmesi ile oluşmuştur ve mercury’ye tutunmak/yapışmak anlamına gelir. Buradaki mercury civanın ta kendisidir. Civadan çok hoşlanmayı ya da hoşlanmamalıyız çünkü insan sağlığına oldukça zararlıdır. Peki civayı ortamdan nasıl uzaklaştırabiliriz? Sirke kullansak… Hatırlayın civayı çok seven, ona yapışan merkaptanlarımızı; çok basitçe civa (Hg) ile merkaptandaki (R-SH) kükürt (S) reaksiyona girer ve birbirlerine tutunur. Böylece bizim için tehlikeli olan civa, kolayca etkisiz hale getirilir.

Unutması o kadar zor olmasa gerek, ezberlemeye ne hacet!