European Schoolnet – Avrupa Okul Ağı

STEM Eğitimi
Dr. Tunç Erdal AKDUR

European Schoolnet – Avrupa Okul Ağı kuruluşunun amacı Avrupa ülkeleri eğitim bakanlıklarından oluşan eğitim paydaşlarının 21. yüzyılın dijitalleşmiş toplum hedefi doğrultusunda eğitim süreçlerinin dönüşümünü desteklemek ve yönlendirmektir. Milli Eğitim Bakanlığımız 2008 yılında Avrupa Okul Ağı’na üye olmuştur. http://www.eun.org/home

Avrupa Okul Ağı kuruluşu faaliyetleri aşağıdaki beş ana başlıkta özetlenebilir:

1. DİJİTAL VATANDAŞLIK
2. STEM EĞİTİMİ
3. EĞİTİMDE YENİLİKÇİLİK
4. MESLEKİ GELİŞİM,
5. OKUL AĞLARI.

Avrupa Okul Ağı kuruluşunun bu faaliyet alanlarında yürüttüğü projeler aşağıdaki biçimde özetlenebilir:

Dijital Vatandaşlık:

– Better Internet for Kids
– eSafety Label+
– SELMA
– DIS-CODE
– EU Codeweek

STEM Eğitimi:

– Scientix 3
– STEM Alliance
– STEM School Label – STEM Okulu Etiketi

Eğitimde Yenilikçilik:

– MENTEP
– Teach-UP

Mesleki Gelişim:

– Future Classroom Lab (FCL)
– Avrupa Okul Ağı Akademisi
– ITELab
– FCL Regio

Okul Ağları:

– eTwinning
– School Education Gateway