Eğitimde Gelecek; Geleceğin Sınıf Laboratuvarları (FCL)

27-29 Ekim 2017 tarihinde davet edildiğim “16TH SCIENCE PROJECTS WORKSHOP IN THE FUTURE CLASSROOM LAB” çalıştayında görme fırsatım olduğu, Avrupa Okul Ağı tarafından Brüksel’de kurulan orijinal FCL, birçok ülkeye ilham kaynağı olan, geleneksel bir sınıf içine teknolojinin aktif olarak nasıl dâhil edilebileceğinin ve öğrencilerin öğrenme etkinliklerine etkin bir şekilde nasıl katılabileceklerinin örneklendirildiği interaktif bir sınıf olarak tasarlanmıştır.

Future Classroom Lab (FCL) öğrenmede ve öğretmede değişen stilleri desteklemek ve geleneksel dersliklerin ve diğer öğrenme alanlarının yeniden düzenlenmesini gerçekleştirmek için oluşturulmuştur. BİT’in okullara nasıl entegre edildiğini göstermek için bir “Yaşayan Laboratuvar” olarak tasarlanmıştır. Future Classroom Lab 6 farklı öğrenme alanından oluşmaktadır. Her bir alan öğrenme ve öğretmedeki özel alanları vurgulamaktadır. Ayrıca fiziksel alanların, kaynakların, öğrenci ve öğretmenlerin değişen rollerinin ve farklı öğrenme stillerinin nasıl desteklenmesi gerektiği üzerine ayrıntılı olarak düşünmeye yardımcı olmaktadır.

Eğitimin en önemli amaçlarından biri, öğrencilerin günlük hayatlarını kolaylaştırmayı sağlamak ve onları geleceğin iş dünyasına hazırlamaktır. Bu durum, aynı zamanda 21. yüzyılın en büyük sorunlarından biri ve üzerinde çalışılması gereken bir konudur. Shaw’a (2008) göre, 21. yüzyılda sadece enformatik bilgiye sahip olmak değil, aynı zamanda bu bilgiyi kullanabilme yeterliliğine sahip bireyler yetiştirme anlayışı öne çıkmıştır. Bu nedenle, okullar, toplumunun ve insanlığın sorunlarına karşı duyarlı, sorgulayan ve çözüm üreten ve sorumluluk alabilen bireyler yetiştirmek zorundadır. İşte bu amaca ulaşmak için; öğrenci başarısının desteklendiği bir okul atmosferi oluşturma, her türlü kaynağı kullanma, motive edici ve dinamik olma, kuralları açık-seçik belirlenmiş istikrarlı bir öğrenme ortamı yaratma olarak Future Classroom Lab’lar bir araç olabilir.

Ülkemizde FCL çalışmaları, Avrupa Okul Ağı koordinasyonunda Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Ülkemizde Ordu ilinde bulunan Fatsa Büyük Ata Ortaokulu kendi gayret ve çabalarıyla okullarında Future Classroom Lab kurmuştur. Okul müdürü İsmail TEKE’yi ve yapılan çalışmada emeği geçen tüm öğretmen arkadaşları kısıtlı imkan dahilinde gerçekleştirdikleri başarılarından dolayı tebrik ediyoruz.

 

KAYNAKÇA

  • http://fclturkiye.eba.gov.tr/
  • http://fcl.eun.org/
  • https://www.flickr.com/photos/european_schoolnet/sets/72157687701823941

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here