Dijitalleşen Dünyada Eğitim: Eğitim 4.0

blog yazarı
Çelebi Kalkan

Dijitalleşme, çalışma hayatını dönüştürüyor ve yaşanan bu baş döndürücü dönüşüm, beklentileri karşılayacak insan gücü arayışını da beraberinde getiriyor. Günümüz yapay zeka ve robot teknolojisi alanındaki gelişmeler, son yıllarda insanların çalışma, öğrenme ve iletişim şeklini dramatik bir şekilde değiştirmeye başlamıştır.

 

porto
Dijitalleşen Dünyada Eğitim: Eğitim 4.0 1

İşte bu çerçevede, geçtiğimiz 28-29 Haziran 2018’de OECD ve Portekiz hükümeti, “Dijital Dünya için Beceriler Zirvesini” ortaklaşa düzenledi. Porto şehrinde düzenlenen bu etkinliğe, 20’den fazla ülkeden bakanlar ve diğer üst düzey yetkililer katılarak, dijital dönüşümden kaynaklanan temel zorlukları ve fırsatları tartıştılar. Zirvede, eğitimin kullanım alanını genişletmek ve yaygınlaştırmak için teknolojiyi bir araç olarak kullanma vurgusu yapıldı. Ayrıca dijitalleşmenin getirdiği otomasyonla karşı karşıya kalındığında yeni değer yaratmak için, insanların; kritik düşünme, yaratıcılık, iletişim ve işbirliği gibi becerileri kazandırmayı amaçlayan  STEM eğitimine parantez açıldı. Çünkü; teknoloji açısından zengin bir sınıf ortamında bulunan öğrenciler, problem çözme becerilerini önemli ölçüde arttırırken; dijital olmayan sınıf ortamında bulunan öğrenciler ise beceri erozyonuna maruz kalmaktadır. Dijitalleşen bir dünyada, öğrenmeye devam etme arzusu; teknolojik yeniliklere ayak uydurmak için gereklidir.

Beceriler; 21. yüzyılın yeni para birimidir ve hızla değişen bir dünyada ülkelerin; gelişme ve katma değer yaratma kapasiteleridir. Bu nedenle ülkelerin beceri gelişimi için kapsayıcı ve yaşamsal bir yaklaşım benimsemeli, insanlarda hayat boyu öğrenmeyi kendilerine ilke edinmeli, yaşamları boyunca yeni becerilere sahip olma arayışı içinde olmaları gerekmektedir. Böylece iş yerinde ve gündelik hayatlarında yeni fırsatları yakalamanın yanı sıra; hızlı değişimlere daha hızlı uyum sağlayabileceklerdir.

Dijital dönüşümün insan hayatını kolaylaştırdığından ve daha iyi yaşama yol açtığından emin olmak, beceri politikalarına verilen önemin en üst düzeyde olmasını sağlayacaktır. Çünkü dijitalleşme; insanların çalıştığı, iletişim kurduğu ve birbirleriyle etkileşimde bulunma biçimlerini değiştireceği için, beceri sistemleri ve eğitim yeniden tasarlanmalıdır. Okullar insanlara gelecekte ihtiyaç duyacakları becerileri kazanmada, baş rol oynamalıdır.

Gelecekte iş dünyasının içinde yeni meslekler yer alacak.