Big Data Nedir ?

Blog Yazarı
Ayşe Nur Akçelik

BİG DATA NEDİR

Teknolojinin hızlı gelişimi ve dünya genelinde internetin yaygınlaşması ile birlikte verinin insan hayatı ve iş dünyasındaki önemi daha da belirginleşti.

İnternetin global çapta hızlı gelişimi, veri havuzunun gittikçe büyümesine ve verilerden anlam çıkarmanın zorlaştığı bir hale dönüşmesine neden oldu. Bu büyük karmaşadan tutarlı ve doğru kullanılabilecek verilerin ayrıştırılması gerektiğini düşünen şirketler ARGE çalışmalarını bu alana yönelterek big data olgusunun ortaya çıkmasını sağladılar.

Big data internette ve veri tabanlarında yapılan tüm paylaşımlar, fotoğraf arşivleri, log dosyaları (internette kaydı tutulan tüm hareketler) gibi farklı alanlardan elde edilen tüm verilerin işlemsel hale dönüştürülmesiyle elde edilir. Bu veriler iş stratejilerinin doğru yönetilmesinde kullanılarak verimliliğin maksimum seviyelere ulaşmasına yardımcı olur.

Ayşe Nur Akçelik
İletişim Uzmanı
Big Data Nedir ? 1

Big data veri oluşumunun 5 önemli bileşeni:

Bu bileşenler: Variety (Çeşitlik ), Velocity (Hız), Volüme (Veri büyüklüğü), Verification ( Doğrulama), Value (değer) olarak tanımlanmakta 5V şeklinde şifrelenmektedir.

Variety (Çeşitlik): Üretilen verinin yüzde 80’i yapısal değildir. Her yeni üretilen teknoloji, farklı formatlarda veri üretebilmektedir. Telefonlardan, tabletlerden, bütünleşik devrelerden gelen türlü çeşitlilikte “Veri Tipi” ile uğraşılması gerekiyor. Bir de bu verilerin farklı dillerde, Non-Unicode olabileceğini düşünürseniz,uyum içinde olmaları, birbirlerine dönüşmeleri de gerekmektedir.

Velocity (Hız): Büyük veri üretimi her geçen gün hızına hız katmakta ve bu veriler saniyede inanılmaz boyutlara ulaşmaktadır. Hızlı büyüyen veri, o veriye muhtaç olan işlem sayısının ve çeşitliliğinin de aynı hızda artması sonucunu ortaya çıkartmaktadır. Hem yazılımsal hem de donanımsal olarak bu veri birikiminin işlenmesi gerekmektedir.

Volume (Veri Büyüklüğü): İstatistiklerine göre 2020’de ulaşılacak veri miktarı, 2009’un 44 katı olacak. Şu anda kullanılan, “büyük” diye adlandırdığımız kapasiteleri ve “büyük sistemleri” düşünüp, bunların 44 kat değerindeki verileri arşivleme, işleme, bütünleştirme, saklama vb teknolojilerinin bu büyüklükte veri hacmi ile nasıl başa çıkacağının kurgulanması ve planlanmasi gerekmektedir.

Verification (Doğrulama):
Bu bilgi yoğunluğu içinde tüm verilerin “güvenli” olması da bir diğer bileşendir. Bilgi akışı sırasında, bilginin doğru ve kesin olması gerektiği güvenlik önlemlerinin alınmış olması oldukça önemlidir. Güvenlik ayarlarının sürekli kontrol edilmesi gerekmektedir. Verilerin doğru kişiler tarafından görülebilmesi veya gizli kalması da bir diğer önemli olgudur.

Value (Değer): Big data’nın En önemli bileşeni ise değer yaratmasıdır. Yukarıda tarifi yapılan big data’nın veri üretim ve işletme katmanlarının yanı sıra, pazarlama safhasında da kurum için bir artı değer yaratıyor olması gerekmektedir. Karar veriş süreçlerine anlık olarak etki etmesi ve stratejilerin doğru yönlendirilmelerine imkan sağlaması en güçlü özelliğidir.

Örnek: Sağlık konusunda stratejik kararlar alan bir devlet kurumu anlık olarak bölge, il, ilçe vb detaylarda hastalık, ilaç, doktor dağılımlarını görebilmeli. Hava Kuvvetleri, bütün uçucu envanterindeki taşıtlarının anlık yerlerini ve durumlarını görebilmeli, geriye dönük bakım tarihçelerini izleyebilmeli. Bir banka, kredi vereceği kişinin, sadece demografik bilgilerini değil, yemek yeme, tatil yapma alışkanlıklarını dahi izleyebilmeli, gerekirse sosyal ağlarda ne yaptığını görebilmeli.

Big data sağlık sektöründe, eğitim sektöründe, gıda ve ilaç sanayide, savunma sanayide, finans sektöründe kısaca hayatımızın her alanında kullanılan ve mevcut veriler doğrultusunda hayatımızı kolaylaştıran bir teknolojidir.

Forbes’in yaptığı araştırmalara göre :

Big data pazarının 2020 yılına kadar %58’lık bir büyüme ile 1 milyar dolara ulaşması beklenmekte.

Büyük verilerden yararlanan şirketler kar marjlarını %60 kadar artırmaktalar.

Tipik fortune 1000 company big data’dan yararlanarak veri analizlerinde %10’luk bir artış sağlayarak yılda 65 milyon dolardan fazla ek gelir elde edecekler.

Big data kullanım alanları:

Eğitim, sağlık, bankacılık, prekande satış, hükümet kaynakları, savunma sanayi, üretim ve enerji sektörlerinde kullanılarak insan hayatını kolaylaştırdığı gibi kurumların verimini de artıracak ve geleceğe yönelik daha kapsamlı ilerlemenin alt yapısını oluşturacaktır.

Beyaz saray sadece big data çalışmalarına 2015 yılında 200 milyon dolar yatırım yapmıştır. Big data’nın hızlı ve güçlü bir şekilde her gün kendini yenileyerek gelişmesi marketing stratejileri içinde büyük önem arz etmektedir. pazarlama kampanyaları big data verilerinden yararlanarak etkileşimde bulunmak istedikleri odak gruplarını tanıyıp, doğru zamanda doğru strateji ile güçlü bir etki alanı yaratmaktalar.

Büyük veri analizleri doğrultusunda markaların yapacağı marketing kampanyaları ile hedef kitlelerinin sadece demografik özelliklerine değil, aynı zamanda etki altına almak istedikleri odak grupların sosyal medyaya hangi zaman aralıklarında girdiklerini, ne kadar vakit geçirdiklerini, hangi filtrelerde daha çok etkileşim aldıklarını ve daha bir çok detaya ulaşma şansı sunacak markalara.

Ayrıca big datalar sayesinde tüketicilerin ne sıklıkla bir ürüne ilgi gösterdiğini, öğrenecek olan markalar daha stratejik pazarlama kampanyaları planlaya bilip doğru ve etkili satışlar gerçekleştire bilecekler ayrıca markalar hedef kitlelerinin bir ürün veya marka hakkında ne düşündüklerini analiz edip bu doğrultuda pazarlama kampanyaları uygulayabilecekler.

Teknoloji çağında big data yatırımcılar, teknoloji girişimcileri, medya ve danışmanlık şirketleri büyük veri konusuna odaklanarak, yanılma paylarını azaltarak bütçelerini en efektif şekilde kullanmayı amaçlamaktalar. Big Data teknolojileri her geçen gün her geçen saniye önemini arttırmaktadır.