Şebnem ÖNAL

2018 Trakya Üniversitesi fen bilimleri öğretmenliği bölümü (Lisans), 2021 matematik ve fen bilimleri eğitimi anabilim dalı programı (yüksek lisans) mezunu. Uzmanlık alanı oyun temelli bilim eğitimidir. Hayata bilimin penceresinden bakan bir eğitimci olarak almış olduğum eğitim, öğrendiğim bilgiler ve edindiğim deneyimler doğrultusunda öğrencilerimin elde ettiği bilgilere sorgulayıcı ve araştırıcı beceriler ile ulaşmalarını sağlayarak, en önemlisi bilimi konuşacak, bilimi üretecek ve bilimi paylaşacak gelecek nesiller yetiştirmeyi, tüm bunları adalet, merhamet, sevgi ve ahlak doğrultusunda gerçekleştirmeyi ülkem için faydalı bir gelecek nesil yetiştirmeyi amaçlıyorum...
6 HABERLER

Oyunun Çocuğun Gelişim Alanları Üzerindeki Etkisi

"Çocuk Oyunla Büyümelidir.. "           ...

Eğitim-Öğretim Ortamında Uygulanan Eğitsel Oyunların Avantaj ve Sınırlılıkları

“Oyun aslında akıldadır; ancak çocuk oyunla akıllanır…      ...

Eğitimde Eğlenceli Bir Model: Oyun Temelli Öğrenme

Oyun insanoğlunun ilk bilincidir..            ...

Çocuğun Dünyasında Oyun

İnsan yaşamı boyunca yaş ayırt etmeksizin herkesin severek ve...

Bilimin Işığında Çocuk

Günümüz çağının bilgi çağı olmasıyla birlikte bilgiyi oluşturan ve...