NEFES ALAN GÖLLER

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

BU BENİM ESERİM MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI

PROJE AMACI: Göller içerisinde bulunan bitki ve fitoplanktonlar, gündüz fotosentez yaparak ortama oksijen vermektedir. Akşamları ise, bu canlılar karbondioksit salmaktadır. Projemizde, laboratuar ortamında bu ilişki ve bunu etkileyen parametreleri araştırdık.

PROJE HEDEFİ: SARIYER GÖLET SUYUNUN ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN, TUZLULUK, İLETKENLİK, PH GİBİ DEĞERLERİ ÖLÇÜLECEK. GÖLET SUYU İLE AKVARYUM OLUŞTURULACAK. GÖLETTE Kİ BİTKİLERİN, AKVARYUMA AKTARILMASININ ETKİLERİ ARAŞTIRILACAK. TARIMDA KULLANILAN GÜBRELERİN, AKVARYUM ORTAMINA AKTARILMASININ SONUÇLARIMIZI NE ŞEKİLDE ETKİLEDİĞİ ARAŞTIRILACAK.

PROJE ÖZETİ: Göllerde bulunan çözünmüş oksijen, tuzluluk ve iletkenlik gibi parametrelerin, çevresel etkenler ile değişime uğradığı laboratuar ortamında akvaryum ile simule edilerek araştırıldı. Göl suları içerisinde çok fazla bitki bulunmasının ortamdaki oksijen miktarında artışa neden olduğu gözlendi. Bu artış çok aşırı olunca da, besin yetersizliğinden dolayı bitkilerin çürümeye başladığı ve oksijen seviyesinde ciddi düşüşler gözlendi.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER: Gerçekleştirilen faaliyetler:Sarıyer göleti suyunun çözünmüş oksijen, tuzluluk, iletkenlik, pH gibi değerleri ölçüldü ve benzer ortam laboratuardaki akvaryumumuzda oluşturuldu. Gölet içindeki bazı bitkiler kökleriyle akvaryuma yerleştirildi. Bitkilerin ve tarımsal gübrelerin ölçtüğümüz değerleri ne şekilde değiştirdiği incelendi. Faaliyet takvimi:Kaynak araştırması (15.09.08-26.11.08)Gölet ölçümleri ve alınan numuneler ile akvaryum ortamında benzer şartlar oluşturulması.(19.09.08-24.09.08)Gölet içi bitkilerin akvaryumu nasıl etkilediğinin araştırılması(27.09.08-25.10.08).Rapor yazımı(04.12.2008-18.01.2009) Kullanılan Yöntemler:Sarıyer göletine gidilerek bidonlarımıza homojen olacak şekilde gölet suları dolduruldu. Ayrıca, su içerisinde bulunan bitkilerden bazıları kökleri ile sökülerek laboratuara taşındı.Bir balık akvaryumu alınarak hava pompası takıldı ve göletten getirilen numuneler akvaryuma aktarılarak deneylere başlandı.WTW marka portatif aletin ilgili uçları gölet ve akvaryum suyuna daldırıldı ve ekranda oluşan değer sabitleninceye kadar beklendi. Bütçe1670 TL Sonuçlar:Sarıyer göletinde yapılan çalışmada, suyun oksijen miktarının oldukça yüksek olduğu gözlendi. Bu durum, ortamın çevresel atıklar ile ne kadar fazla kirletildiğinin bir göstergesiydi.Kirli atıklar, suda yaşayan canlılar tarafından besin olarak kullanıldığı için, sudaki bitkiler çok fazlaydı ve gölet yemyeşil gözünüyordu. Akvaryumda ise ortama konan bitkilerin zamanla besinsizlikten dolayı ölmeye başladığını ve gündüzleri de oksijen miktarında azalmalar kaydettik. Bu çürümeler sonucu ortamdaki tuzlulukta da artışlar gözlendi. Çürüyen bitkiler ortamdan uzaklaştırıldıktan sonra, diğer bitkiler ile akvaryumumuz tekrar normal değerlere ulaşıldı. En son aşamada ise, ortama tarımda kullanılan diamonyum fosfat ve üre gübreleri eklenerek suyun doğal ortamından nasıl uzaklaştığı tespit edilmiştir. Kaynaklar:http://www.iski.gov.tr/Web/statik.aspx?KID=1000909 , http://www.cev-tek.com/arzum/su4.htm

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin