Dünyanın Renkleri Resim Yarışması

Uluslararası ve Türkiye geneli tüm ilkokul 1,2, 3 ve 4 ‘üncü sınıf öğrencilere yönelik “Dünyanın Renkleri” konulu resim yarışması düzenlenmektedir.

“ DÜNYANIN RENKLERİ” Konulu Uluslararası Resim Yarışması Şartnamesi

GİRİŞ: Okulumuz 1997 yılından bu yana, Özel Tarsus Sağlık Eğitim Vakfı İlköğretim Kurumlan olarak; Atatürk ilkelerine bağlı, ilerici, ulusal ve evrensel değerleri sahiplenen, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, hayata hazır dünya vatandaşları yetiştiren eğitim anlayışıyla hareket etmektedir. 20. Yılı etkinlikleri kapsamında “DÜNYANIN RENKLERİ” konulu uluslararası resim yarışması düzenlenmesi planlanmıştır.

Amaç:
Özel Tarsus Sağlık Eğitim Vakfı İlköğretim Kurumlan tarafından organize edilen “DÜNYANIN RENKLERİ” konulu resim yarışmasıyla;

• İlkokul öğrencilerinin, başka dilden, ırktan, dinden çocuklar ile birlikte yaşama alışkanlıklarını geliştirmek, hoşgörü duygularını pekiştirmek, dünya barışına katkı sağlamaktır.
• Öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek,
• Türk ve dünya çocukları arasında resim dili oluşturmak
• Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile seıgileyebilmeleri ve çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak,

Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve estetik değerlerin oluşmasına katkı sağlamak, o Resim yarışmasıyla; hoşgörü, eleştirel düşünme, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması kazanımlarına katkı sağlamak,

Katılacak Ülkeler: Tüm dünya ülkeleri

DÜZENLEME KURULU:
MÜDÜR: Çiğdem ÖZYÜREKOĞLU
MÜDÜR YARDIMCISI: Gülcan SARI
AKADEMİK KORDİNATÖR: Melih ÖZKARDEŞLER
MALİ VE İDARÎ İŞLER MÜDÜRÜ: Mustafa ÖZÜNLÜ
KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ: Levent ÖZKARDEŞLER
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ: Sibel ASLANDOĞAN SÜRER
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ: Derya DOĞRU
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ: Aylin MAHMUTOĞLU

YÜRÜTME KURULU:
MÜDÜR YARDIMCISI: Gülcan SARI
AKADEMİK KORDİNATÖR: Melih ÖZKARDEŞLER
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ: Sibel ASLANDOĞAN SÜRER
KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ: Levent ÖZKARDEŞLER
OKUL AİLE BİRLİĞİ ÜYESİ: Şeniz YÜKSEL

JÜRİ ÜYELERİ:
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ: Prof. ZEKİ UMAY GÜZEL SANATLAR LİSESİ RESİM ÖĞRETMENİ: MAZLUM ULUYOL CENGİZ TOPEL LİSESİ RESİM ÖĞRETMENİ : ESİN GÜVER

KATILIM ŞARTLARI:

Yarışmacılar birer adet çalışma ile başvuru yapabilirler. Yarışmada, gönüllülük esastır.
• Yarışmaya katılacak eserler, 35x50cm boyutunda olmalıdır.
• Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
• Yarışmaya gönderilen eserlerin arkasına okunaklı bir biçimde öğrencinin adı soyadı, doğum tarihi ve kaçıncı sınıf olduğu; bunun yanı sıra; okulunun adresi, telefonu ve e-mail bilgileri yazılacaktır. (İsimsiz eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.)

Yarışmaya gönderilen eserler orijinal olmalıdır. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
• Katılımcılar, daha önce herhangi bir ulusal veya uluslararası yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış eserleriyle yarışmaya katılamazlar, aksi tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.
o Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve çalışmalarını katılım formu ile birlikte son katılım tarihinden önce belirtilen adrese posta veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.
• Eserlerin postada görebileceği zararlardan kurumumuz sorumlu değildir.

Üzerinde imza, isim ve işaret olan ve yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

Millî Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.

Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını Özel Tarsus Sev İlköğretim Kurumları’na verdiğini kabul eder. Buna bağlı olarak, gerek, Fikri ve Sınai Haklar Kanunu’nu, gerekse, diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayına, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Özel Tarsus Sev İlköğretim Kurumları’na izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.

Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Özel Tarsus Sağlık Eğitim Vakfı İlköğretim Kurumları’na aittir.

HEDEF KİTLE:
« Yarışma uluslararası nitelikte olup, İlkokul 1,2,3,4.Sınıflarda öğrenim gören tüm dünya çocuklarını kapsamaktadır.

ESERLE İLGİLİ BİLGİLER :

KONU: DÜNYANIN RENKLERİ
“Dünyanın Renkleri” konusu işlenirken; çalışma kapsamı içinde aşağıdaki sorulardan en az birine yanıt verilmelidir;

DÜNYA BARIŞI
HOŞGÖRÜ
BİRLİKTE YAŞAMAK
FARKLI KÜLTÜRLERE SAYGI

TEKNİK: Serbesttir.

MALZEME: Serbesttir.

BOYUT: 35x50cm

KATEGORİLER:
1. Kategori: 1.2.Sınıf
2. Kategori: 3.4. Sınıf

YARIŞMA TAKVİMİ:
• Yarışma Başlangıç : 5 Şubat 2018
• Son Katılım : 20 NİSAN 2018
• Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması : 23-29 Nisan Haftası
• Ödül töreni : 6 MAYIS 2018 (Bahar Şenliğinde)

odul
ödüller

“DÜNYANIN RENKLERİ”
Konulu Özel Tarsus Sev İlköğretim Kurumlan Uluslararası Resim Yarışması

KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAME

Yarışmaya gönderdiğim eserin kendime ait olduğunu, daha önce düzenlenen hiçbir yarışmada derece, ödül vb. kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında sergilenmediğini, çalışmamın kendi rızam ile, Özel Tarsus Sev İlköğretim Okullarının, her türlü yayın organında yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini kabul ettiğimi taahhüt ederim.

Yarışmacıların resim kâğıtlarının arkasına aşağıdaki formu doldurarak yapıştırması geıekmektedir.(İsimsiz eserler değerlendirilmeyecektir)

YAŞ GRUBU VE DOĞUM TARİHİ:
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI :
OKULU(Adres İl İlçe Ülke) :
E-POSTA (Okul ) :
TELEFON (Okul) :
FAX (Okul) :
ÜLKE ADI

Yarışma şartnamesini okudum ve bütün koşulları kabul ediyorum.

TARİH:
İMZA:

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen + 11 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.