Çok Kültürlü Eğitim ve İkidillilik

Akdeniz Üniversitesi, Farklı Kültürlerin Bütünleştiği Antalya’da Çok Kültürlülük ve Çok Dillilik Olgusunu Konuşuyor

Küreselleşen dünyada her geçen gün artan hareketlilikler sonucu toplumlarda yeniden bir yapılanmalar yaşanmaktadır. Akademik çevrelerde çok kültürlü eğitim, çok dillilik gibi kültürel paradigmaların eğitime yansımaları tartışılmaya başlanmıştır. Eğitimin, bireylerin sosyalleşmesinin sağlanması için bir araç olarak görülmesiyle birlikte bu yapılanmalar çok kültürlülük ve çok dillilik tabanına yayılmıştır. Bu bağlamda çok kültürlü/çok dilli eğitimin okul iklimi ve toplumsal yapı üzerine etkisi ile ilgili birçok çalışma yapılmaktadır. Yapılan bu araştırmaların uygulama sonuçlarının toplumsal platformda paylaşımı amacıyla Akdeniz Üniversitesi AB Merkezi (AKVAM) ve A. Ü. Eğitim Fakültesi işbirliğiyle

“Çokkültürlü Ortamlarda Eğitim ve Okul Öncesi Dönemde İkidilli Eğitim Uygulamaları”

paneli düzenlenmektedir.

Bu bağlamda okul ikliminde yer alan öğretmen, öğrenci, okul yönetimi ve ailelerde erken dönemden itibaren çok kültürlü ve çok dilli eğitim uygulamalarına yönelik algılarında farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.

Program, Almanya ve Türkiye’den katılacak araştırmacılar ve uygulamadan gelen uzmanlarla gerçekleştirilecektir

Yer : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Blok 4. Kat Seminaryum Salonu

Tarih: 29 Kasım 2012 Perşembe

Saat: 09.30

Tel: 310 64 15

“ÇOKKÜLTÜRLÜ ORTAMLARDA EGTM VE OKUL ÖNCES DÖNEMDE
KDLL EGTM UYGULAMALARI” PANEL
Degerli Katılımcı,
Küresellesen dünyada her geçen gün artan hareketlilikler sonucu toplumlarda yeni
yapılanmalar yasanmaktadır. Akademik çevrelerde çok kültürlü egitim, çok dillilik gibi
kültürel paradigmaların egitime yansımaları tartısılmaya baslanmıstır. Egitimin, bireylerin
sosyallesmesinin saglanması için bir araç olarak görülmesiyle birlikte bu yapılanmalar çok
kültürlülük ve çok dillilik tabanına yayılmıstır. Bu baglamda çok kültürlü/çok dilli egitimin
okul iklimi ve toplumsal yapı üzerine etkisi ile ilgili birçok çalısma yapılmaktadır. Yapılan bu
arastırmaların uygulama sonuçlarının toplumsal platformda paylasımı amacıyla Akdeniz
Üniversitesi AB Merkezi (AKVAM) ve A. Ü. Egitim Fakültesi isbirligiyle
“Çokkültürlü Ortamlarda Egitim ve Okul Öncesi Dönemde kidilli Egitim Uygulamaları”
paneli düzenlemektedir.
Bu baglamda okul ikliminde yer alan ögretmen, ögrenci, okul yönetimi ve ailelerde
erken dönemden itibaren çok kültürlü ve çok dilli egitim uygulamalarına yönelik algılarında
farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.
Program, Almanya ve Türkiye’den katılacak arastırmacılar ve uygulamadan gelen
uzmanlarla gerçeklestirilecektir.
Programımızı onurlandırmanızı dileriz.
Doç. Dr.Erol ESEN Prof. Dr. Mimar TÜRKKAHRAMAN
AKVAM Müdürü Egitim Fakültesi Dekanı
ÇOKKÜLTÜRLÜ ORTAMLARDA EGTM VE OKUL ÖNCES DÖNEMDE
KDLL EGTM UYGULAMALARI
29 KASIM 2012
09.30-10.00 Kayıt
10.00- 10.15 Açılış Konuşmaları
10.15-12.30 Sunumlar (1. Oturum)
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Zeliha YAZICI, A. Ü. Eğitim Fakültesi
• Avrupa’daki Göçmenler ve Göç Politikalarına Bakış (Almanya Örneği)
Dr. Hıdır Eren ÇELİK, Köln Üniversitesi/ Bonn Göç Araştirmalari ve Kültürlerarası
Eğitim Enstitüsü
• Çokkültürlü Eğitime Bakış
Doç. Dr. Emine UÇAR İLBUĞA, A. Ü. İletişim Fakültesi
• “Çok Kültürlü Aileler Ve Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi”
Prof. Dr. Veli DUYAN, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
12.30-13.30 Ara
13.30-17.00 Sunumlar (2. Oturum)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Erol ESEN, AKVAM Müdürü
• Okul Öncesi Dönemde İkidilli Eğitim Modelleri
Yrd. Doç. Dr. Zeliha YAZICI, A. Ü. Eğitim Fakültesi
• İkidilli Kreş Uygulama Örneği
Ayşegül DERMUT, Antalya AKD Kids Anaokulu
• İkidilli Kreş Uygulama Örneği
Yüksek Pedagog Cumhur ŞENDİL, İzmir Cumhuriyet Anaokulu
• Çokkültürlü Eğitim Uygulamalarında Sosyo-Psikolojik Durumların
Değerlendirilmesi
Dr. Birsen KAHRAMAN, Psikolog, Münih
Yer: Akdeniz Üniversitesi Kampusu, İ.İ.B. Fakültesi A Blok, Seminaryum Salonu
Tarih: 29 Kasım 2012
Saat: 09.30