Bilim ve Sanat Öğrenci Kongresi

Öğrenci Kongresi
Öğrenci Kongresi

Küçükçekmece Bilim ve Sanat Merkezi olarak duyurmak isteriz ki, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilecek olan “Bilim ve Sanat Öğrenci Kongresi” 11-12-13 Haziran tarihlerinde Muğla’da düzenlenecek! Ortaokul ve lise düzeyindeki BİLSEM öğrencilerine yönelik bu muhteşem etkinliği yüzyüze veya çevrim içi seçeneklerinden biriyle takip edebilirsiniz.

Bilim ve Sanat Öğrenci Kongresi

Kongrenin Konusu:

Madde 1. Kongre sürdürülebilir kalkınma kapsamında bilim ve sanat konularını kapsamaktadır.

Kongrenin Amacı:

Madde 2. BİLSEM, özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla açılan ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren özel eğitim kurumudur. Bu kurumlarda gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetleri ile öğrencilerde araştırma, inceleme, gözlem becerileri yanında, özgün fikir üretme, yeni bilgilere ulaşma ve yorum yapmaları hedeflenmektedir. Yürütülen bu çalışmalar doğrultusunda öğrencilere bilimsel bakış açıları kazandıracak, onlarda üst düzey bilgi, beceri ve davranış geliştirecek faaliyetler önem arz etmektedir. Özel yetenekli öğrencilerin gelecekte farklı alanlarda ülkemize ve insanlığa büyük hizmetler yapacak konumlara geleceği ve ihtiyaç duyulan alanlarda lider olarak insan gücü ihtiyacını karşılayacakları düşünüldüğünde insanlığın geleceği açısından yenilikçi ve eleştirel düşünmeleri oldukça önemlidir. Bu doğrultuda özel yetenekli ortaokul ve lise öğrencilerinin bilimsel araştırmaya olan ilgi ve motivasyonlarını sağlamak, eleştirel düşünme, problem çözme ve keşfetme gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek, temel bilimsel yöntem ve teknikleri uygulamalı olarak deneyimlemek organizasyonun alt amaçlarını oluşturmaktadır. Kongrenin bir diğer hedefi de ülkemizin farklı bölgelerindeki Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerini bir araya getirerek sosyal ve kültürel paylaşımlarını arttırmaktır.

BİLSEM Bilim ve Sanat Öğrenci Kongresi’nin Yasal Dayanağı:

Madde 3. Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi ’ne uygun olarak düzenlenmiştir.

BİLSEM Bilim ve Sanat Öğrenci Kongresi’nin Kapsamı:

Madde 4. Bu kongre, Bakanlığımız Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde Muğla Bilim ve Sanat Merkezi yürütücülüğünde ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğinde, ülkemizde faaliyet gösteren BİLSEM’lerde 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle ortaokul ve lise düzeyinde eğitim alan öğrencileri kapsamaktadır.

BİLSEM Bilim ve Sanat Öğrenci Kongresi’nin Tarihi ve Yeri:

Madde 5. BİLSEM Bilim ve Sanat Öğrenci Kongresi, 11-12-13 Haziran 2024 tarihlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde hibrit(online ve yüz yüze) olarak gerçekleştirilecektir.

Öğretmen eğitimleri için sayfamızı takip ediniz.

ÖĞRENCİ KONGRESİ BİLİM KURULU
Prof. Dr. Hasan ŞEN- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Özgür YILDIZ- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe OĞUZ ÜNVER- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer VAROL- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Raşit IŞIK- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Tuba BAYGAR- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Murat Serdar- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan Zühtü OKULU- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Burçak BOZ YAMAN- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Rıdvan ATA- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Cennet Şanlı- Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Gülce COŞKUN ŞENTÜRK- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. İlknur GÜLTEKİN GENÇ- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Şeyda Selen Çimen- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Öğr. Gör. İlknur ALPAK- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Meltem Eşki- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Araş. Gör. Dr. Rukiye ADANALI- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Araş. Gör. Dr. Aslı KAYA- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Araş. Gör. Dr. Kahraman KILIÇ- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

DÜZENLEME KURULU
Gözde GÜRDAL-Muğla BİLSEM Felsefe Grubu Öğretmeni-Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof.Dr. Osman Raşit IŞIK- MSKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı

Bekir CEVİZCİ-Muğla BİLSEM Kurum Müdürü

Dr. Ayşe TOSUN-Muğla BİLSEM Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Büşra TAVASLI- Muğla BİLSEM Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Özge NİZAMOĞLU- Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı-Öğretmen

Osman YAĞBASANLAR- Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı-Öğretmen

SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2024

https://www.bilimvesanatogrencikongresi.com