Aydın Köymen Yazı Yarışması – 7

Aydın Köymen Yazı Yarışması – 7

YARIŞMANIN KONUSU
Kent Belleği
Kent, yaşayan ve organik bir formdur. Bir kişinin benliğini, oluşturan parçalar gibi
kent kimliğini de oluşturan pek çok parametre vardır. Coğrafi konumu, tarihi,
sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapısı kentin kimliğini belirler. Belki yüzyıllar,
hatta bin yıllar süren bu süreçte kent insan eli tarafından inceden inceye dokunarak
yaratılır ve yaşayanlarının da belleğinde, yer alırken kent kendi özünü ve belleğini
yaratır. Kentlerin değişim süreçlerinde kendi özünü oluşturan ana değerlerini korumak
kullanıcılarına düşen önemli görevlerden biridir.
Tüketim kültürünün sınırsız çeşitliliği ve toplumun tüm kesimlerini hızlı bir biçimde
etkilemesiyle, kentlerin de bu süreçten etkilenmesi kaçınılamaz bir durumdur.
Kentle ilgili sürdürülebilir bir ait olma bilincinin oluşturulmasında geçmişe ait mekanların,
günümüz kullanıcılarıyla buluşturulabilmesi önem taşımakta olan, toplumsal bir
sorumluluk olduğu gibi, kullanıcı için de gereksinmedir. Kişinin kendini kente ait
hissetmesi, güvenlik duygusunu güçlendirirken, insanlar, yaşadıkları çevreye ait
olmak üzere kendi belleklerinde bilgiler ve anılar oluşturmaya ve bunları anımsamaya
başlarlar.
Kimliğini yitiren kentler bozulma süreciyle birlikte geçmişlerini de yitirirler. Böylece o
kentlerde yaşayanların geçmişte bıraktıkları izler de yok olup gider. Toplumsal bir
gereksinme olan güvenlik duygusunun, artık ait hissetmediğimiz ve hatırlamakta güçlük
çektiğimiz kentlerde oluşması oldukça zordur. Ait olmak duygusuyla beslenen güven
duygusu böylece azalır ve hatta yok olabilir. Edebiyata konu olmuş, Yeşilçam filmlerine
platoluk yapmış mekanlar işlevlerini yitirerek, belleklerimizdeki biçimlerini yitirmeye
başlar, bizlere yabancılaşır ve yok olurlar. Bu bağlamda, birer kentli olarak üzerimize
düşen görev, kente sürdürülebilir bir ait olma bilinci yaratmaktır.
Günümüzde kısaca “geçmiş özlemi” olarak açıklayabileceğimiz nostalji duygusu
aslında kelime olarak Yunanca’dan dilimize geçmiş nostos ve algia kelimelerinin
birleşimidir. Nostos eve dönüş ve algia acı anlamına gelir. Sıla özlemi olarak da
değerlendirebileceğimiz bu hastalık hem psikolojik, hem de fizyolojik olarak insanı
etkileyebilmektedir. Bu durum aslında kullanıcı ve mekan arasındaki duygusal bağın
ne denli güçlü olduğunun bir kanıtı, sürdürülebilir ait olma bilincinin önemini bizlere
gösteren nesnel bir kanıt niteliğindedir.

KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışmacılar birden fazla yazı ile yarışmaya katılamazlar, yazıların özgün ve daha önce
yayımlanmamış olması gerekmektedir.
2. Yarışmacıların sundukları metinlerin uzunlukları, A4 kağıtlarına 1.5 mm aralıkla yazılmış
olmalı ve 10 sayfayı geçmemelidir.
3. Yarışmacı yazının altına sadece bir kelimeden oluşacak rumuz yazıp, yazıyı 7 nüsha
halinde, 1 adet CD’yle, üzerine aynı rumuz yazılı bir zarfa ağzı kapalı olarak koyacaktır.
Üzerinde aynı rumuzun bulunduğu bir diğer zarfa 1 adet fotoğraf, isim, soyad, yarım
sayfayı geçmeyen kısa özgeçmiş, adres, telefon ve mail bilgilerini yazıp, şartnamedeki
maddeleri kabul ettiklerini bildiren bir dilekçeyi de üzerine rumuz yazılı olan ağzı
kapalı zarfa koyup, her iki zarfı da büyük bir zarf içinde taahütlü, APS veya kargo ile
aşağıdaki adrese gönderecektir;
“Kent Belleği” Yazı Yarışması
Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi, Konur Sokak No. 1 Kızılay Ankara
Bilgi için: Tel. 0 312 418 55 72
4. İsimsiz, rumuzsuz, eksik bilgili ve zamanında (Son Başvuru Tarihi: 14 Nisan 2017)
gönderilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Aydın Birlikteliği, Çankaya Belediyesi, Mülkiyeliler Birliği ve TMMOB İçmimarlar
Odası jürinin önerisi doğrultusunda, yarışmaya katılan eserleri yarışmacıya bir
bedel ödemeksizin tek tek veya toplu olarak basabilir, çoğaltabilir ve kendi yayın
organlarında kullanabilir.
6. Yarışmaya katılan bütün adaylar şartnamede yer alan koşulları kabul edilmiş sayılırlar.

Yarışma Jürisi
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ • Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Prof. Dr. İlhan TEKELİ • Orta Doğu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Ayla KUTLU • Yazar
Doç. Dr. Esin BOYACIOĞLU • Gazi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
M. Rezan Özge ÖZDEMİR ORMAN • TMMOB İçmimarlar Odası Ank. Şb. Gn. Sek.

Ödüller
Birincilik Ödülü • 2.500 TL
İkincilik Ödülü • 1.500 TL
Üçüncülük Ödülü • 750 TL
Ödül töreni 25 Mayıs 2017’de gerçekleştirilecektir.

Yarışma jürisi uygun gördüğü takdirde özel ödül vermeye karar verirse bu ödül(ler) sadece
bir(er) plaket olacaktır.
Sonuçlar 16 Mayıs 2017 tarihinde www.mulkiye.org.tr ve www.aydinbirlikteligi.org
sitesinde açıklanacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here