YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜNÜ KEŞFETMEK

“YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜNÜ KEŞFETMEK”
Odak Grup Çalışmaları
İzmir / 30 Eylül 2015

Değerli Araştırmacılar ve Uygulayıcılar,

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülen ve Üniversitemiz öz
kaynaklarıyla desteklenen “Dokuz Eylül Üniversitesi Bağlı Birimleri Ar-Ge ve İnovasyon Kültür
Envanteri” isimli Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında 30 Eylül 2015 Çarşamba günü
Üniversitemizde “Yenilikçi Üniversite Kültürünü Keşfetmek” konulu çalıştay düzenlenecektir.

Düzenlenecek çalıştayda; proje kapsamında yürütülen odak grup görüşmelerinde Üniversitemiz iç
paydaşlarınca tanımlanan “ar-ge ve inovasyon kültür temaları”nın ülkemiz üniversitelerinin
temsilcileri ve uygulayıcılarla paylaşılarak tartışmaya sunulması; katılımcılarla yapılacak odak grup
görüşmelerinde dış paydaş görüşlerinin alınarak “kurum kültürü, yenilikçilik kültürü ve Ar-Ge ve
inovasyon kültürü”nün boyutlarını üniversiteler genelinde belirlenmesi, Ar-Ge ve inovasyon odaklı bir
kültür oluşturmada ortaya çıkan yapısal boşlukların ve önceliklerin tanımlanması, ölçek geliştirilmesi
ve daha sonraki çalışmalarla bilginin yayılması amaçlanmaktadır.

Ulusal düzeyde tüm üniversitelere ve katılımcılarına açık olan çalıştay, yenilikçi üniversite kültürünün
içselleştirilmesine yönelik olarak iki kısımda planlanmıştır. Birinci kısım yenilikçi üniversite kültürü
bağlamında Türkiye ölçeğinde üniversitelerin en iyi örneklerinin tartışılması yoluyla farklı
üniversitelerin sahip olduğu kültür temalarının irdelenmesi ve katılımcılarla paylaşılmasından; ikinci
kısım ise yeni temaların belirlenmesi amacıyla yapılacak odak grup görüşmelerinden oluşmaktadır.
Konu ile ilgilenen tüm araştırmacı ve uygulayıcıların katılımını ve değerli katkılarını beklediğimiz
çalıştayımızda “Yenilikçi Üniversite Kültürü”nü tartışmak üzere sizleri aramızda görmek bizleri
onurlandıracaktır.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Ömür N. ÖZMEN ve Prof. Dr. Utku UTKULU
Düzenleme Kurulu Eş Başkanları

Ulusal Çalıştay : “Yenilikçi Üniversite Kültürünü Keşfetmek”
Tarih : 30 Eylül 2015 Çarşamba
Saat : 09:30-12:30 Açılış, “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”nde İlk On Sırada Yer

Alan Üniversitelerin “En İyi Uygulamalar” Sunumları ve “Ar-Ge ve İnovasyon Kültür

Temaları”nın Paylaşımı
13:30-16:30 Odak Grup Görüşmeleri ve Kapanış

Yer : DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Binası Çakabey Konferans Salonu
Kaynaklar Yerleşkesi, Buca – İzmir

Çalıştay Kayıt Formu: http://goo.gl/forms/aupRxu9nzm

Çalıştay Web Adresi: yuk.sbe.deu.edu.tr

İletişim ve Bilgi İçin
Tel : (232) 453 75 83 – 301 87 67 (Çalıştay Sekreteryası) – Faks: (232) 453 02 66
E-Posta : yuk@deu.edu.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.